Provincie Zeeland

Wat voor invloed heeft het coronavirus op jouw CO2-uitstoot gehad?

Lege treinen, geen verkeer op de weg en al helemaal geen files. Door de corona-maatregelen hoeft vrijwel niemand meer ergens naartoe. De pandemie heeft als positieve bijwerking dat we wereldwijd (tijdelijk) flink minder CO2 uitstoten. De uitstoot stond in mei 2020 op hetzelfde niveau als in 2006!

 Unique is samen met de Provincie Zeeland van mening dat we zouden moeten blijven streven naar het beperken van negatieve gevolgen van ons handelen op de natuurlijke omgeving. Eén van de factoren waar we ons daarbij op willen richten is mobiliteit. Door het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen (denk aan diesel, benzine, maar ook grijze stroom) kunnen we met z’n allen onze CO2-uitstoot verminderen.

 En daarom wil Unique onderzoeken op welke manier zij (en dus ook jij) nog meer kan bijdragen aan deze doelstelling. Voor het beste resultaat is het van belang dat we eerst weten wat op dit moment de situatie is. Vandaar dat we jou een paar korte vragen willen stellen over jouw mobiliteitsgedrag. Je zou ons ontzettend helpen als je een paar minuten van je tijd zou willen vrijmaken om onderstaande vragen te beantwoorden. 

 

1. Hoe ging je meestal naar je werk voor corona toesloeg?
3. We vinden het interessant om te onderzoeken of corona invloed heeft gehad op je manier van vervoer. Kan je daarom aangeven middels welk vervoersmiddel je, zodra het weer mogelijk is, naar je werk zult gaan?
5. Indien je gebruik maakt van een auto is dit een:
6. Denk je wel eens na over een minder vervuilende manier van vervoer?
8. Hoe ver woon je van je werkplek?
9. In de afgelopen periode heb je ondervonden hoe het is om thuis te werken. Dit heeft een positieve impact gehad op het milieu. Zou je overwegen om in het vervolg standaard één of meerdere dagen thuis te werken? Mits de Provincie hierin toestemt natuurlijk.
12. Ik ga akkoord met het feit dat Unique de antwoorden gebruikt en verwerkt teneinde inzicht te vergaren in het woon-werkverkeer en bijbehorende CO2-uitstoot van haar (flex)medewerkers die werkzaam zijn bij de Provincie Zeeland.

In ons privacy statement kunt u nalezen hoe uw gegevens worden verwerkt.