CultureScan & MentalityMatch

shadow

Een match op uw bedrijfscultuur

U bent op zoekt naar een nieuwe collega. Maar er zijn zoveel individuele verschillen. Verschillen die u niet direct uit het cv haalt. De ene kandidaat is de andere niet. En de een zal beter bij uw bedrijfscultuur passen dan de ander. Om ervoor te zorgen dat die unieke collega wel in uw team past, heeft Unique samen met Motivaction de MentalityMatch ontwikkeld.

icon Bedrijfscultuur belangrijkste motivator

Voor het grootste deel van de werknemers is de werksfeer of bedrijfscultuur een belangrijke reden om bij een bedrijf te werken, of om op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

  • De MentalityMatch

   Alle kandidaten van Unique doen de Mentality test. En middels de CultureScan wordt het waardenpatroon van uw team of bedrijf in kaart gebracht. Zo kan Unique de juiste kandidaat aan uw bedrijf matchen; met de normen en waarden die u belangrijk vindt.

  • img
  • img
  • De MentalityMatch

   Alle kandidaten van Unique doen de Mentality test. En middels de CultureScan wordt het waardenpatroon van uw team of bedrijf in kaart gebracht. Zo kan Unique de juiste kandidaat aan uw bedrijf matchen; met de normen en waarden die u belangrijk vindt.

  • img
  • Meer dan het cv>

   Bij het vinden van uw toekomstige collega kijkt Unique niet alleen naar het cv. We willen ook graag weten wie onze kandidaten zijn als mens, als werknemer. Hoe staan zij in het leven en wat vinden ze écht belangrijk in hun werk? Tot welk Mentality milieu onze kandidaten horen, meten wij aan de hand van de Mentality test.

  • img
  • Meer dan het cv>

   Bij het vinden van uw toekomstige collega kijkt Unique niet alleen naar het cv. We willen ook graag weten wie onze kandidaten zijn als mens, als werknemer. Hoe staan zij in het leven en wat vinden ze écht belangrijk in hun werk? Tot welk Mentality milieu onze kandidaten horen, meten wij aan de hand van de Mentality test.

  • De match op cultuur

   We werven effectiever, want we weten niet alleen welke elementen de verschillende Mentality milieus graag terug zien in de vacaturetekst, maar ook via welke kanalen zij op zoek gaan naar een nieuwe baan. Zo vinden we een collega die echt bij uw bedrijf past.

  • img
  • img
  • De match op cultuur

   We werven effectiever, want we weten niet alleen welke elementen de verschillende Mentality milieus graag terug zien in de vacaturetekst, maar ook via welke kanalen zij op zoek gaan naar een nieuwe baan. Zo vinden we een collega die echt bij uw bedrijf past.

icon Uw CultureScan

img

De ‘klik’ tussen een organisatie en haar (toekomstige) medewerkers is belangrijk voor de duurzaamheid van uw personeelsbestand. Maar ook het succes van uw organisatie, omdat medewerkers die zich thuis voelen beter functioneren. De CultureScan helpt u om een goed beeld te krijgen van uw organisatie. U kunt ook kleiner beginnen en op vacatureniveau de VacatureScan aanvragen.

icon De 8 Mentality milieus

Er zijn acht Mentality-milieus. Milieus die passen bij de persoonlijke opvattingen en de waarden die de basis zijn voor de levensstijl van mensen. Mensen uit hetzelfde sociale milieu hebben vaak dezelfde opvattingen over werk, vrijetijd en politiek en hebben soortgelijke ambities en wensen.

Nuchtere aanpakker

Nuchtere aanpakker

Een nuchtere aanpakker streeft in de eerste plaats naar een onbezorgd, plezierig en comfortabel leven. Zij stellen zichzelf geen uitzonderlijk hoge eisen of immateriële doelen, en streven niet naar werk vol verplichtingen en verantwoordelijkheid. Nuchtere aanpakkers komen afspraken na en doen wat hen gevraagd wordt vanuit een ‘niet lullen maar poetsen’ mentaliteit. Deze nieuwe collega houdt van gezelligheid op het werk en vindt leuke collega's en een goede werksfeer belangrijk.

Plichtsgetrouwe arbeidskracht

Plichtsgetrouwe arbeidskracht

Plichtsgetrouwe arbeidskrachten hechten veel waarde aan respect, harmonie, rechtvaardigheid, ﴾financiële﴿ zekerheid en het in stand houden van vertrouwde rituelen en gewoontes. Ze hechten aan hiërarchische omgangsvormen en zijn vaak sterk maatschappelijk betrokken. Voor deze nieuwe collega is werk ook belangrijk, maar vooral om in het levensonderhoud te voorzien en een maatschappelijke plicht te vervullen. In een baan zoeken ze stabiliteit en op termijn een vast dienstverband.

Flexibele creatieveling

Flexibele creatieveling

Een flexibele creatieveling is individualistisch, positief, onafhankelijk en impulsief. De belangrijkste drijfveer van deze nieuwe collega is het opdoen van nieuwe ervaringen. Flexibele creatievelingen werken het liefst in een baan met wisselende werkzaamheden of op projectmatige basis. Carrière maken is geen doel op zich. Wel vindt hij of zij het belangrijk om creatief te kunnen zijn en de ruimte te krijgen voor eigen inzicht en aanpak. Een flexibele creatieveling neemt in teamverband graag de leiding en verantwoordelijkheid.

Betrokken idealist

Betrokken idealist

Uw nieuwe collega hecht veel waarde aan onderlinge verbondenheid en solidariteit. Een betrokken idealist is sterk sociaal bewogen. Werk dat inspireert, voor een doel waarmee zij zich verbonden voelen en dat bijdraagt aan zelfontplooiing, heeft de voorkeur van een betrokken idealist. Verantwoord leven is belangrijk. Ze nemen graag hun verantwoordelijkheden en hechten weinig waarde aan luxe en comfort. Betrokken idealisten zijn open en kritisch.

Mondiale ondernemer

Mondiale ondernemer

Uw nieuwe collega is een internationaal georiënteerde burger met ambitie en een lange termijn perspectief. Hij of zij woont vaak in een grote stad. Bij voorkeur kiezen ze voor werk dat een zinvol (maatschappelijk) doel dient en waarin ze hun sociale betrokkenheid kwijt kunnen. Een creatieve en inspirerende baan. Ze werken het liefst in teamverband en zien collega’s als een verlengstuk van hun sociale netwerk. Mondiale ondernemers dragen graag verantwoordelijkheid, nemen vaak spontaan de leiding en zijn in hun werk het liefst ‘eigen baas’.

Klassieke professional

Klassieke professional

Een klassieke professional werkt hard en vindt het belangrijk om carrière te maken. Werken maakt in het algemeen gelukkig en is ook de manier om levensdoelen te verwezenlijken. Succes in het werk betekent immers succes in het leven. Klassieke professionals houden van intellectueel en uitdagend werk met veel verantwoordelijkheden. Hij of zij neemt graag de ruimte om werkzaamheden naar eigen inzicht te organiseren en zelf initiatieven te nemen. Ze onderhouden vaak een uitgebreid sociaal netwerk, nemen de leiding en zien elke nieuwe situatie als een uitdaging.

Gestructureerde meewerker

Gestructureerde meewerker

Deze toekomstige collega vindt zekerheid en regelmaat belangrijk, ook in zijn of haar werk. Hij of zij plant het leven zorgvuldig, is toekomstgericht en streeft naar financiële zekerheid. In het leven zoekt hij of zij naar de juiste balans tussen werk en plezier. Gestructureerde meewerkers functioneren goed in teamverband, vinden goed presteren belangrijk en houden van duidelijke leiding. Werken is vaak een verplichting, maar tegelijkertijd ook leuk en gezellig.

Ambitieuze carrièreplanner

Ambitieuze carrièreplanner

Het leven van de ambitieuze carrièreplanner draait, hoe kan het ook anders, om carrière en presteren. Succes laten ze graag zien, bijvoorbeeld met een auto van de zaak of een fancy nieuwe iPhone. Deze nieuwe collega werkt bij voorkeur solistisch maar op sociaal vlak is het zeker geen solist. Vaak onderhouden ze naast hun werk een uitgebreid sociaal netwerk en op de vrijdagmiddagborrels zal een ambitieuze carrièreplanner nooit ontbreken.

Nuchtere aanpakker

Nuchtere aanpakker

Plichtsgetrouwe arbeidskracht

Plichtsgetrouwe arbeidskracht

Flexibele creatieveling

Flexibele creatieveling

Betrokken idealist

Betrokken idealist

Mondiale ondernemer

Mondiale ondernemer

Klassieke professional

Klassieke professional

Gestructureerde meewerker

Gestructureerde meewerker

Ambitieuze carrièreplanner

Ambitieuze carrièreplanner

Wilt u meer weten over de MentalityMatch?

Wilt u meer weten over de MentalityMatch?

Bent u nieuwsgierig geworden naar de acht 8 Mentality Milieu profielen in Nederland? Of bent u enthousiast geraakt en wilt u voor uw bedrijf een CultureScan aanvragen? Wij helpen u graag.