shadow

Betrokken idealist
(Postmaterialist)

Ontplooiing, solidariteit, harmonie, kritisch, principieel, sociaal bewogen, maatschappelijke nut, not-for-profit, hoog opgeleid
Betrokken idealistJe zou hen ‘wereldverbeteraars' kunnen noemen. Ze hechten veel waarde aan onderlinge verbondenheid en solidariteit en zijn sterk sociaal bewogen. Deze voorkeuren gelden ook op het gebied van werk. Ze kiezen vaak voor organisaties die zich inzetten voor maatschappelijke verbetering en zoeken een baan die ‘zinvol' is. Werk dat hen inspireert, voor een doel waarmee zij zich verbonden voelen en dat bijdraagt aan hun zelfontplooiing heeft hun voorkeur. Anderen helpen is voor hen belangrijk, evenals collegialiteit en harmonie op de werkplek.

Verantwoord leven is belangrijk voor deze groep mensen. Ze nemen graag hun verantwoordelijkheden en hechten weinig aan luxe en comfort. De kwaliteit van leven bestaat voor hen vooral uit immateriële welvaart. Daarom vinden ze bijvoorbeeld goede opleidingsmogelijkheden en voorzieningen (parttime kunnen werken, kinderopvang) belangrijker dan status of beloning. Ze zijn open en kritisch. Ze houden van uitdaging en vernieuwing, maar laten iets wat zijn kwaliteit in het verleden heeft bewezen niet gauw los.

Sociodemografische kenmerken

Dit milieu omvat 1,3 miljoen Nederlanders (meer vrouwen dan mannen) die doorgaans een hoog opleidingsniveau hebben. Jongeren zijn ondervertegenwoordigd. De gemiddelde Postmaterialist is tussen de 45 en 60 jaar oud. In dit milieu bevinden zich mensen uit alle inkomensklassen. Veelal werkzaam in gezondheidszorg, onderwijs en wetenschap, onderzoek of consultancy. Vaak in middelbare of hogere functies.
Zoek een Unique vestiging in de buurt

Al ruim 40 jaar is Unique hr-dienstverlener met oog voor het talent van mensen. Unique bemiddelt flexibel en vast personeel, geeft advies en leidt op. Met als doel een omgeving waarin kandidaten en organisaties succesvol zijn en blijven. Unique ontwikkelt talent en weet waar talent het beste tot recht komt. Want bevlogen unieke mensen tillen organisaties naar een hoger niveau. Iedere dag.