shadow

Gestructureerde medewerker
(moderne burgerij)

Statusgevoelig, respect, discipline, plezier, avontuur, toekomstgericht, zekerheid en regelmaat, lagere of middelbare beroepsopleiding, huiselijk ingesteld
Gestructureerde medewerker‘Alles met mate', is een favoriete uitspraak van deze groep medewerkers. Mensen uit dit milieu vinden zekerheid en regelmaat belangrijk, ook in hun werk. Ze werken het liefst bij een bekend bedrijf, in een vast dienstverband en met vaste werktijden. Aan zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfontplooiing hebben ze minder behoefte.

Hogerop komen vormt geen hoofddoel, maar geld is wel belangrijk want de ze houden van luxe, comfort en verwennen zichzelf graag. Deze groep mensen plant het leven zorgvuldig, is toekomstgericht en streeft naar financiële zekerheid. In het leven zoeken ze naar de juiste balans tussen werk en plezier. Loon naar prestatie past daarin, evenals een vast inkomen en vroeg met pensioen kunnen om van het leven te gaan genieten. Lichamelijk werk of buiten werken gaan ze niet uit de weg. Deze groep medewerkers werkt graag in teamverband, vindt goed presteren belangrijk en houdt van duidelijke leiding. Bij het nemen van beslissingen laten ze, ondanks hun strakke toekomstplannen, toch ook vaak hun intuïtie een rol spelen.

Sociodemografische kenmerken

Dit milieu omvat 2,8 miljoen Nederlanders (evenveel mannen als vrouwen) die meestal een lagere of middelbare (beroeps)opleiding hebben genoten. Werkenden in dit milieu zijn vaak van middelbaar of lager niveau zonder speciale vakopleiding. In dit milieu komen overigens zowel lage als hoge inkomensniveaus voor. Ook de leeftijd is gespreid.
Veelal werkzaam in office-functies, techniek, bouwnijverheid of productie. Relatief vaak is men huisman of huisvrouw.
Zoek een Unique vestiging in de buurt

Al ruim 40 jaar is Unique hr-dienstverlener met oog voor het talent van mensen. Unique bemiddelt flexibel en vast personeel, geeft advies en leidt op. Met als doel een omgeving waarin kandidaten en organisaties succesvol zijn en blijven. Unique ontwikkelt talent en weet waar talent het beste tot recht komt. Want bevlogen unieke mensen tillen organisaties naar een hoger niveau. Iedere dag.