shadow

Klassieke professional
(Nieuw conservatief)

Traditie, hiërarchie, discipline, respect, omgangsvormen, ambitieus, hard werken, zelfbewust, calvinistisch en risicomijdend, etiquette, hoog opgeleid
Klassieke professionalDeze groep medewerkers werkt hard en vindt het belangrijk om carrière te maken. Klassieke professionals zijn dan ook vaak zeer prestatiegericht. Werk vinden ze niet zelden belangrijker dan hun privéleven, alhoewel ze ook hechten aan een traditioneel gezinsleven. In hun werk hebben ze graag een grote inbreng in het resultaat. Deze mensen houden van intellectueel en uitdagend werk met veel verantwoordelijkheden en de ruimte om werkzaamheden naar eigen inzicht te organiseren en zelf initiatieven te nemen.

Ze zijn behoorlijk statusgevoelig. Ze houden graag vast aan traditionele omgangsvormen die statusverschillen onderstrepen. Hiërarchie in sociale relaties ervaren ze als iets vanzelfsprekends. Ze onderhouden vaak een uitgebreid sociaal netwerk, nemen graag de leiding en zien elke nieuwe situatie als een uitdaging. Omdat ze gevoelig zijn voor status, vinden ze het belangrijk te werken bij een bedrijf met een goede naam of mooi kantoor.

Sociodemografische kenmerken

Dit milieu omvat ongeveer 1 miljoen Nederlanders (meer mannen dan vrouwen) die veelal hoger onderwijs hebben genoten. Het inkomensniveau van dit milieu is doorgaans hoog. Ook de leeftijd is over het algemeen hoger dan gemiddeld. Veelal werkzaam in hogere managementfuncties, vaak in de sectoren onderwijs, wetenschap en zakelijke dienstverlening.
Zoek een Unique vestiging in de buurt

Al ruim 40 jaar is Unique hr-dienstverlener met oog voor het talent van mensen. Unique bemiddelt flexibel en vast personeel, geeft advies en leidt op. Met als doel een omgeving waarin kandidaten en organisaties succesvol zijn en blijven. Unique ontwikkelt talent en weet waar talent het beste tot recht komt. Want bevlogen unieke mensen tillen organisaties naar een hoger niveau. Iedere dag.