shadow

Plichtsgetrouwe arbeidskracht
(Traditionele burgerij)

Plichtsgetrouw, betrokken, loyaal, niet gericht op verandering, aandacht voor gezin, maatschappelijk bewust en actief, religieus, lager opgeleid
Plichtsgetrouwe arbeidskrachtMedewerkers uit dit milieu hechten veel waarde aan respect, harmonie, rechtvaardigheid, (financiële) zekerheid en het in stand houden van vertrouwde gebruiken en gewoontes - waarden die ze veelal van huis uit hebben meegekregen. Ze vinden formele omgangsvormen belangrijk en zijn vaak sterk maatschappelijk betrokken: ze zien het als hun plicht om iets te doen voor mensen die het minder goed hebben dan zijzelf. Het gezin is erg belangrijk. Hier besteden ze in hun vrije tijd de meeste aandacht aan.

Werk is belangrijk, maar vooral om in het levensonderhoud te voorzien. Ze doen hun werk vaak met liefde en discipline en stellen verder weinig eisen. Ze hechten wel veel waarde aan contact met anderen op het werk en aan dichtbij huis werken. Ook het gevoel nuttig te zijn is belangrijk voor ze.

In hun werk houden ze van zekerheid en regelmaat, dus liefst een vaste baan met vaste werktijden. Hun werk en privéleven houden ze graag van elkaar gescheiden.

Sociodemografische kenmerken

Dit milieu omvat 2,3 miljoen Nederlanders (meer vrouwen dan mannen) die over het algemeen een laag tot middelbaar opleidingsniveau hebben. Ook het inkomensniveau is doorgaans aan de lage kant, meestal rond modaal. Ouderen zijn relatief sterk vertegenwoordigd in deze groep. De groep mensen van 50 tot 80 jaar is hier groter dan gemiddeld. Veelal werkzaam in industrie of nutsbedrijven in uitvoerende functies.
Zoek een Unique vestiging in de buurt

Al ruim 40 jaar is Unique hr-dienstverlener met oog voor het talent van mensen. Unique bemiddelt flexibel en vast personeel, geeft advies en leidt op. Met als doel een omgeving waarin kandidaten en organisaties succesvol zijn en blijven. Unique ontwikkelt talent en weet waar talent het beste tot recht komt. Want bevlogen unieke mensen tillen organisaties naar een hoger niveau. Iedere dag.