Scaffolding, Insulation Coordinator

Apply direct
Municipality
'S-Gravenhage
Education
MBO 3/4
Hours per week
38 hours
Contract type
Tijdelijk met uitzicht op vast
Salary indication
€20.00-30.00
Vacancy number
#1AV0073717

About the job

About the job

The Scaffolding, Insulation coordinator is the onshore focal point and budget responsible for all activities related to Scaffolding and Insulation on all company assets. Establishes the link between the onshore maintenance and inspection entities and the offshore execution. Coordinates with other departments, sections, trades and external contractors.

Activities

 • Ensures all activities are realized with the highest level of Safety, Health and care for the Environment while respecting the internal procedures and the legal requirements.
 • Manages and handles the scaffolding and insulation requests
 • Make appropriate budget requests as well as regular updates of these requests when required
 • Prepares and coordinates the works with the SAP CMIMS software
 • Prepares & consolidates onshore work preparation including estimated costs, resources, JRA, hoisting & lifting plans, scaffolding, insulation etc.
 • Defines work preparation and delivery of the work packages with a detailed planning
 • Initiates Purchase requisition, call of contract and invoice reception for his trade
 • Ensures the scope of work and external commitments (call offs and purchase orders) have been issued in time
 • Communicates between onshore and offshore, contractors and all involved departments/sections and trades
 • Works on priorities and ensures a correct preparation, follow-ups to avoid maintenance/inspection backlog
 • Reports progress and non-conformities on a weekly basis to hierarchy

De coördinator Steigers, Isolatie is het aanspreekpunt en budget aan land dat verantwoordelijk is voor alle activiteiten met betrekking tot Steigers en Isolatie op alle bedrijfsmiddelen. Legt de link tussen de onshore onderhouds- en inspectiediensten en de offshore uitvoering. Coördineert met andere afdelingen, secties, ambachten en externe aannemers.

Activiteiten

 • Zorgt ervoor dat alle activiteiten worden gerealiseerd met het hoogste niveau van veiligheid, gezondheid en zorg voor het milieu, met inachtneming van de interne procedures en de wettelijke vereisten.
 • Beheert en behandelt de steiger- en isolatieverzoeken
 • Doe passende budgetverzoeken en werk deze verzoeken indien nodig regelmatig bij
 • Bereidt en coördineert de werkzaamheden met de SAP CMIMS software
 • Bereidt en consolideert onshore werkvoorbereiding inclusief geschatte kosten, middelen, JRA, hijs- en hijsplannen, steigers, isolatie etc.
 • Definieert werkvoorbereiding en oplevering van de werkpakketten met een gedetailleerde planning
 • Initieert inkoopaanvraag, contractoproep en factuurontvangst voor zijn vak
 • Zorgt ervoor dat de omvang van het werk en externe toezeggingen (call offs en inkooporders) op tijd zijn afgegeven
 • Communiceert tussen onshore en offshore, contractors en alle betrokken afdelingen/secties en trades
 • Werkt prioriteiten af ​​en zorgt voor een correcte voorbereiding, opvolging om onderhouds-/inspectieachterstand te vermijden
 • Rapporteert wekelijks voortgang en afwijkingen aan hiërarchie

What we offer

Start date : As soon as possible
Duration : 1 year with possible extension
5 days per week, fulltime job with 38 hours per week. Contractors may choose to work 38 hours per week as well, or they can work 40 hours. But there is no ADV compensation, as the year salary is based on 38 work hours per week. contract via our agency starting for a temporary contract fof 1 year (Onbepaalde tijd) with possibility of indefinite contract.

Salary dependingn your experience and background, please provide salary indication.
The job location is in Den Haag

Job requirements

MBO with at least 3 years of practical experience in the Oil & Gas industry and familiar with scaffolding and insulation.
Ability to perform the work with autonomy and to participate in transverse activities.
Flexible in the work organization, open to changes and proactive in searching for optimization of his tasks and processes.
Ability to deal with various tasks.
Fluent in English.

MBO met minimaal 3 jaar praktijkervaring in de Olie & Gas industrie en bekend met steigerbouw en isolatie.
Vermogen om het werk autonoom uit te voeren en deel te nemen aan transversale activiteiten.
Flexibel in de werkorganisatie, open voor veranderingen en proactief in het zoeken naar optimalisatie van zijn taken en processen.
Mogelijkheid om met verschillende taken om te gaan.
Vloeiend in het Engels.

About the company

The company operates mature producing assets offshore on the Dutch Continental Shelf. The rapid production decline and the short remaining life of the assets impose a permanent adaptation of the production means and of the organization. The subsidiary is a pioneer in managing mature assets. It has recently engaged in a transformation that includes a progressive de-manning of the offshore facilities. This will make the transition toward CCS that is expected to be a relay of activity after the Cease of Production.
In parallel, the company is exploring several opportunities to decommission its installation and to create a business and contractual model that could be extrapolated for the large decommissioning scope expected in the coming years in the North Sea region. It is also engaged in several cooperation of other operators to share costs and resources.
The Scaffolding, Insulation position is in The Hague.

Het bedrijf exploiteert volwassen producerende activa offshore op het Nederlands Continentaal Plat. De snelle productiedaling en de korte resterende levensduur van de assets dwingen tot een permanente aanpassing van de productiemiddelen en van de organisatie. De dochteronderneming is een pionier in het beheren van volwassen activa. Het heeft onlangs een transformatie doorgemaakt die een geleidelijke ontmanning van de offshore-faciliteiten omvat. Dit zal de overgang naar CCS maken, die naar verwachting een doorgangspunt zal zijn na de productiestop.
Tegelijkertijd onderzoekt het bedrijf verschillende mogelijkheden om zijn installatie buiten gebruik te stellen en om een ​​bedrijfs- en contractmodel te creëren dat kan worden geëxtrapoleerd voor de grote ontmantelingsomvang die de komende jaren in de Noordzeeregio wordt verwacht. Het is ook betrokken bij verschillende samenwerkingen van andere operatoren om kosten en middelen te delen.
De stand Steiger, Isolatie staat in Den Haag.

Job information

Unique Uitzendbureau Den Haag Office

Laan van Nieuw-Oost-Indie 131 d
2593 BM 's-Gravenhage

Question about this vacancy