shadow

Privacystatement USG Klantportaal

Algemeen

Dit privacystatement geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens van iedere gebruiker (hierna: Gebruiker) van het USG Klantportaal.USG People N.V., en Unique Nederland Beheer B.V.  (hierna tezamen: “USG People”) zijn ‘verantwoordelijke’, als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens voor de persoonsgegevens die in het USG Klantportaal worden verzameld en gebruikt.Dit privacystatement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Gebruikers van het USG Klantportaal zullen op de hoogte worden gehouden van eventuele wijzigingen.

Gebruik van persoonsgegevens

USG People verwerkt van de navolgende Gebruikers de navolgende persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens van intercedenten/consultants: naam, zakelijk emailadres en gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Persoonsgegevens van zakelijke relaties: bedrijfsnaam, naam contactpersoon, zakelijk emailadres, zakelijk telefoonnummer, gebruikersnaam en wachtwoord en logdata.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor het faciliteren van de diensten, die in het USG Klantportaal worden gebruikt en/of afgenomen. De diensten betreffen arbeidsbemiddeling, het faciliteren van het inhuurproces van flexkrachten en inzage in managementrapportages.

Eveneens worden deze persoonsgegevens gebruikt om de registraties uit te kunnen voeren en te beheren en  toegang te kunnen verlenen tot gebruikersaccounts en om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Het USG Klantportaal bevat een communicatiekanaal waar zakelijke relaties en intercedenten/consultants met elkaar kunnen communiceren (vraag & antwoord en plaatsen van opmerkingen). De persoonsgegevens worden, tot waar nodig, gebruikt om in deze communicatie te kunnen voorzien.

In het USG Klantportaal worden nieuwsitems getoond met een informatieve inslag gericht op arbeidsbemiddeling/HR (bijvoorbeeld wanneer er seminars plaatsvinden of informatie over de personeelsbezetting in de zomermaanden).

Doorgifte aan derden

USG People maakt gebruikt van externe partijen (bewerkers), die in opdracht van USG People bepaalde services verlenen. Aan deze partijen kunnen bepaalde persoonsgegevens worden verstrekt, voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de betreffende opdracht.

Het USG Klantportaal maakt gebruik van de Microsoft Azure Cloud, met servers in West-Europa.

De persoonsgegevens van zakelijke relaties zijn opgeslagen in de  Microsoft Azure Cloud.
De persoonsgegevens van intercedenten/consultants worden bij het gebruik van het USG Klantportaal opgevraagd uit en zijn opgeslagen in door externe partijen gehoste databases (niet in de cloud).

Alle externe partijen die toegang hebben tot en beschikking hebben over persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding daarvan – behoudens enig wettelijk voorschrift die hen tot mededeling verplicht of voor zover noodzakelijk ter uitoefening van de opgedragen taak -  en het treffen van de nodige maatregelen tot veiligstelling daarvan.

De persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland, met inbegrip van landen die geen (uitvoerige) privacywetgeving kennen. USG People heeft echter de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Beveiliging

USG People spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van USG People, die toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Cookies

In het USG Klantportaal wordt gebruik gemaakt van zogenaamde “cookies”. Lees meer hierover in het cookiestatement.

Bewaartermijnen

USG People bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Recht op inzage, correctie

Gebruikers kunnen USG People op elk gewenst moment via privacy@usgpeople.nl verzoeken om inzage in of correctie van de eigen persoonsgegevens. USG People streeft ernaar binnen vier weken na ontvangst van een verzoek te reageren. 

Vragen, opmerkingen en klachten

Vragen, opmerkingen en/of klachten van Gebruikers over tot dit privacystatement of de manier waarop USG People de persoonsgegevens verwerkt, kunnen kenbaar worden gemaakt per email via privacy@usgpeople.nl. USG People streeft ernaar binnen vier weken na ontvangst van een vraag, opmerking en/of klacht te reageren.

Zoek een Unique vestiging in de buurt

Al ruim 40 jaar is Unique hr-dienstverlener met oog voor het talent van mensen. Unique bemiddelt flexibel en vast personeel, geeft advies en leidt op. Met als doel een omgeving waarin kandidaten en organisaties succesvol zijn en blijven. Unique ontwikkelt talent en weet waar talent het beste tot recht komt. Want bevlogen unieke mensen tillen organisaties naar een hoger niveau. Iedere dag.