shadow

Samenwerken aan de mismatch

Auteur: Raymond Puts, algemeen directeur Unique

Er is een mismatch tussen dat wat scholen afleveren en dat waar de arbeidsmarkt om vraagt. Extra opleiden is daarom onontbeerlijk. Ik vind dat het bedrijfsleven deze noodzaak gezamenlijk aan moet pakken. Door de handen ineen te slaan wordt de kloof tussen arbeidsmarkt en onderwijs kleiner.

De geluiden over de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt zijn van alle tijden en horen we vanuit allerlei sectoren. Nu alleen echter nog nadrukkelijker. Omdat de wereld sneller dan ooit verandert en innoveert. De technische sector is de sector waar deze geluiden mogelijk wel het sterkst zijn. In deze branche is niet alleen een schreeuwend tekort in aantallen, maar hebben we ook te maken met een kwalitatief tekort: pas afgestudeerden binnen de techniek zijn vaak niet direct inzetbaar voor een ondernemer. Zelf opleiden is dus van levensbelang geworden.  Maar hoe pak je dat aan? En kun je dit zelf realiseren?

De mismatch wordt erkend

Dinsdagmiddag 13 oktober stond de boardroom van FD en BNR in het teken van opleiden, samenwerken en concurreren. Aan tafel zaten HR-managers, opleiders en directeuren van diverse organisaties uit de techniek om te discussiëren over de mismatch tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Stuk voor stuk herkenden zij zich in het probleem dat de kennis en kunde van de schoolverlaters niet passen bij hun eigen wensen en behoeften. Niet alleen aan tafel werd dat duidelijk, ook uit onze jaarlijkse MKB Marktmonitor wordt de mismatch pijnlijk zichtbaar: 44 procent van de ruim 2100 MKB’ers ziet dat starters vanuit hun opleiding onvoldoende voorbereid zijn op de huidige arbeidsmarkt.

Nederland doet het goed

Ik wil niet te lang stilstaan bij de oorzaak van deze mismatch. Nederland is in vergelijking met andere landen één van de beste landen als het gaat om kwalitatief onderwijs. Dat de kwaliteiten van een afgestudeerde technicus niet passen bij de behoefte van het bedrijfsleven heeft namelijk veel meer te maken met specifieke eisen. Competenties die organisaties zelf moeten ontwikkelen. En het besef dat iedere werkgever daar zijn deel in moet doen.

Sla de handen ineen voor succes

Die verantwoordelijkheid uit zich wat mij betreft het beste in het opzoeken van de samenwerking. Opleiden is essentieel voor een goede bedrijfsvoering maar tegelijkertijd een hoge kostenpost om in te investeren. Door samen te werken met andere bedrijven (uit dezelfde regio) kun je leren van elkaar en tegelijkertijd de kosten delen. Zeker ook voor de kleinere MKB’ers. Daar is echter wel een nieuwe denkwijze voor nodig. Door te denken dat je middels samenwerken de concurrent beter maakt dan jij, graaf je je eigen graf. Immers, zonder goed personeel ga je nooit de oorlog winnen.

Missionariswerk

Natuurlijk is de samenwerking aangaan makkelijker gezegd dan gedaan. Een lange adem en doorzettingsvermogen zijn vereisten om niet alleen een partner te zoeken, maar ook om er iets succesvols van te maken. Het is bijna missionariswerk. Maar belangrijker nog is om een ‘just do it’ mentaliteit aan te nemen en de durf te hebben om je nek uit te steken.  Ik ga graag de uitdaging  aan om met ondernemers onze arbeidsmarkt vitaal te houden.
Zoek een Unique vestiging in de buurt

Al ruim 40 jaar is Unique hr-dienstverlener met oog voor het talent van mensen. Unique bemiddelt flexibel en vast personeel, geeft advies en leidt op. Met als doel een omgeving waarin kandidaten en organisaties succesvol zijn en blijven. Unique ontwikkelt talent en weet waar talent het beste tot recht komt. Want bevlogen unieke mensen tillen organisaties naar een hoger niveau. Iedere dag.