Diversiteit ambassadeur Chantal over discriminatie en diversiteit.


Chantal Bos, kwaliteitsmanager bij USG People (met name voor merken Unique en Start People), is binnen haar functie ook de diversiteit ambassadeur en privacy champ van het bedrijf. Ze vertelt ons meer over haar rol en deelt haar ervaringen. 

chantal Bos

 

Wat is een antidiscriminatiebeleid? 

"Het antidiscriminatiebeleid van USG People geeft aan hoe wij als organisatie staan tegenover discriminatie. In het beleid staat hoe we hierover denken, maar ook wat er in de praktijk aan doen om discriminatie tegen te gaan. Het blijft dus niet bij woorden."

Hoe begeleid je dat op je werk?

"We doen er alles aan om onze consultants zo goed mogelijk op te leiden en te begeleiden. We verzorgen materialen met richtlijnen en handvatten hoe om te gaan met discriminatoire aanvragen, voeren mystery calls uit om bewustwording te vergroten en ondersteunen acties als ‘de week van het anonieme CV’.  Consultants kunnen mij vragen stellen en om ondersteuning vragen bij discriminatievraagstukken."

Omschrijf jouw rol als diversiteit ambassadeur

"Met de werkgroep Diversiteit van USG People bespreken we cases, nieuwe acties en ontwikkelingen op het gebied van discriminatie. Ook neem ik, samen met onze manager Sociale Zaken, deel aan de Denktank Diversiteit van de ABU, om ons samen met branchegenoten sterk te maken tegen discriminatie in de uitzendbranche. Wat we bedenken vertalen we door naar de organisatie."

Heeft Unique te maken met discriminatie?

"Helaas heeft ook Unique te maken met discriminatie. Door de open cultuur en het duidelijke anti-discriminatiebeleid -dat in woord en daad ook wordt ondersteund door de directie - voelen medewerkers zich ondersteund om hier gelijk en duidelijk tegen op te treden."

Welke bijdrage levert Unique/USG aan een diverse arbeidsmarkt?

"Door ons beleid in de praktijk te brengen en gelijke kansen te bieden aan iedereen. Zowel bij het aannemen van onze indirecte medewerkers als bij het bemiddelen van onze directe medewerkers kijken wij alleen naar iemands vaardigheden, competenties en talenten. Dat is waar het om draait."