Stel je verkiesbaar voor de OR van Unique!

Lees meer over de OR Flex, wat jouw rol hierin kan betekenen en hoe bestaande OR-leden hun deelname ervaren. Je kunt je aanmelden voor de verkiezingen via het formulier op deze pagina.

 

De OR is hét overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van de medewerkers praten met de directie over alles wat de flexmedewerker en de organisatie aangaat. Als OR-lid ben je zo van veel ontwikkelingen als eerste op de hoogte en heb je de kans een bredere blik te krijgen op je eigen organisatie. De ondernemingsraad is met recht een orgaan dat een brug slaat tussen medewerkers en directie.

De OR Flex houdt zich met veel onderwerpen bezig die vanuit de organisatie ter sprake komen. De ondernemersraad kan ook zelf onderwerpen bespreekbaar maken als zij bijvoorbeeld signalen vanuit medewerkers heeft ontvangen. Advies en instemmingsverzoeken komen terecht bij de Centrale Ondernemingsraad van USG People (COR) waar flexmedewerkers ook zijn vertegenwoordigd.
Hieronder een overzicht van de onderwerpen die de OR Flex met de directie bespreekt. 

 • Opleidingsmogelijkheden voor flexmedewerkers.
  De positie van de flexmedewerker, kijk ook naar alle politieke ontwikkelingen en discussies.
 • Digitalisering – communicatie tussen de driehoek USG People, klant en flexmedewerker.
 • Communicatie tussen vestiging en flexmedewerker.
 • Mogelijkheden voor functionerings- en beoordelingsgesprekken met flexmedewerkers.
 • Klachten van flexmedewerkers.
 • Verzuimbegeleiding flexmedewerkers.
 • Verwerking van uren en betaalmomenten aan flexmedewerkers.
   
 • De OR Flex bestaat uit 25 leden. De verdeelsleutel is als volgt: 15 leden zijn werkzaam voor Start People of USG Restart en 10 leden zijn werkzaam voor Unique.
 • De OR vergadert op het hoofdkantoor van USG People in Almere. Op dit moment vergadert de OR altijd op maandag. Als de OR-leden zijn geïnstalleerd zal er gekeken worden wat de beste vergaderdag is voor iedereen. Let op: dinsdagen zijn uitgesloten van vergaderingen.
 • De OR vergadert ongeveer 1 keer in de 6 weken tijdens kantooruren. Het kan voorkomen dat je deze dag niet kunt werken bij je opdrachtgever. Je ontvangt dan een vergoeding op basis van je uurloon.
 • In juli en augustus zijn er geen vergaderingen.
 • Je reiskosten worden vergoed. Hieronder vallen kosten van het openbaar vervoer op basis van 2e klasse of indien je met de auto komt een kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer op basis van de kortste route via ANWB-routeplanner.
 • Er is een reistijdenvergoeding. Dat wil zeggen dat het eerste uur enkele reis voor eigen rekening is. Alle reistijd meer dan 2 uur op basis van de ANWB-routeplanner wordt vergoed. Let op: filetijd en vertragingen met de trein tellen niet mee. 
 • Een ondernemingsraad bespreekt alleen algemene zaken en geen individuele zaken!
 • Alle flexmedewerkers van USG People werken op basis van de ABU CAO. De ondernemingsraad is niet betrokken bij deze onderhandelingen. Arbeidsvoorwaarden worden dus niet in de ondernemingsraad besproken
 

Het belang van de OR!

Leonie Belonje, Chief HR Officer USG People

O.a. verantwoordelijk voor medezeggenschap binnen USG People.
De medezeggenschap is een waardevol goed binnen onze organisatie, voor ons als board, maar ook voor alle collega’s. Onze ondernemingsraden zijn absoluut belangrijk en hebben veel invloed. Het is dan ook essentieel dat alle delen van de organisatie en alle groepen vertegenwoordigd zijn in deze ondernemingsraden. Een specifieke afvaardiging vanuit onze flexmedewerkers is voor ons daarin van grote waarde. Wij zijn vaak en graag met de raden in gesprek over de algemene gang van zaken en over alle ontwikkelingen die onze organisatie en onze branche aangaan. 

OR-lid Romke Aartsma

Flexkracht en voorzitter OR Flex
Voor mij is het een stuk betrokkenheid; je praat mee, je denkt mee en je kunt soms dingen verbeteren voor ons als uitzendkrachten. Voor USG People is het goed dat de directie weet wat er leeft onder de mensen die voor hen werken. Zij zijn in principe het kapitaal. De belangrijkste rol voor de OR Flex is meepraten en meedenken met de directie. De meeste aanvragen komen hoger in de organisatie bij de COR (Centrale Ondernemingsraad USG People) en daar ligt ook een belangrijke taak voor ons. Wij hebben daar namelijk 5 van de 21 zetels en dus hebben we hier best een grote invloed op de besluitvorming. Daarom wil ik iedereen die de OR interessant lijkt, oproepen om je aan te melden!

OR-lid Tonie Haarbosch

Flexkracht binnen de transportsector
Als OR-lid zie je het bedrijf van een andere kant; je ziet niet alleen je loonstrookje, maar ook allerlei andere bedrijfsprocessen. Je leert ook veel invloedrijke mensen binnen het bedrijf kennen. Dit is goed voor je sociale vaardigheden.

Is de OR iets voor jou?

Wil jij de organisatie en bedrijfsvoering beter leren kennen, vaardigheden opdoen zoals het voeren van gesprekken, het durven opkomen voor je mening en leren netwerken? Geeft het jouw voldoening om zowel voor je collega’s iets te bereiken en het belang van de organisatie niet uit het oog te verliezen? Dan zoeken wij jou!

Je kunt je kandidaat stellen voor de OR Flex als je:

o minstens zes maanden voor Unique werkt.
o interesse hebt in mensen, het bedrijf en de onderwerpen waar je mee te maken krijgt.
o voor je mening uit durft te komen.
o stevig in je schoenen staat, maar ook diplomatiek bent.
o contacten kunt leggen en onderhouden met collega’s.

Wil jij je kandidaat stellen voor de OR Flex? 

Vul onderstaand formulier in en meld je aan. Je kunt je tot uiterlijk vrijdag 6 december 2019 aanmelden. 
Na je aanmelding wordt er contact met je opgenomen. De OR-verkiezingen starten in de week van 16 december 2019. 

 

Meld je aan!

Helaas, de aanmeldperiode is op 6 december gesloten.

Heb je een vraag of zou jij je toch wel heel graag kandidaat willen stellen voor de OR? Mail dan naar: orservices@usgpeople.nl .

 

 

Vragen over de ondernemingsraad?

Mail naar de OR Services van USG People via orservices@usgpeople.nl of neem telefonisch contact op met:

 • Annelies Kok (06 - 2846 3230) of
 • Francine MacLeod (06 - 2854 7327).