Stel je verkiesbaar voor de OR van Unique!

Lees meer over de OR Flex, wat jouw rol hierin kan betekenen en hoe bestaande OR-leden hun deelname ervaren. Je kunt je aanmelden via orservices@usgpeople.nl.

 

De OR is hét overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van de medewerkers praten met de directie over alles wat de flexmedewerker en de organisatie aangaat. Als OR-lid ben je zo van veel ontwikkelingen als eerste op de hoogte en heb je de kans een bredere blik te krijgen op je eigen organisatie. De ondernemingsraad is met recht een orgaan dat een brug slaat tussen medewerkers en directie.

De OR Flex houdt zich met veel onderwerpen bezig die vanuit de organisatie ter sprake komen. De ondernemersraad kan ook zelf onderwerpen bespreekbaar maken als zij bijvoorbeeld signalen vanuit medewerkers heeft ontvangen. Advies en instemmingsverzoeken komen terecht bij de Centrale Ondernemingsraad van USG People (COR) waar flexmedewerkers ook zijn vertegenwoordigd.
Hieronder een overzicht van de onderwerpen die de OR Flex met de directie bespreekt. 

 • Opleidingsmogelijkheden voor flexmedewerkers.
  De positie van de flexmedewerker, kijk ook naar alle politieke ontwikkelingen en discussies.
 • Digitalisering – communicatie tussen de driehoek USG People, klant en flexmedewerker.
 • Communicatie tussen vestiging en flexmedewerker.
 • Mogelijkheden voor functionerings- en beoordelingsgesprekken met flexmedewerkers.
 • Klachten van flexmedewerkers.
 • Verzuimbegeleiding flexmedewerkers.
 • Verwerking van uren en betaalmomenten aan flexmedewerkers.
   
 • De OR Flex bestaat uit 25 leden. De verdeelsleutel is als volgt: 15 leden zijn werkzaam voor Start People, Start People Medi Interim, Start People Transport of USG Restart en 10 leden zijn werkzaam voor Unique.
 • De OR vergadert in principe in Almere (maar momenteel tijdens de coronacrisis via Microsoft Teams). In Almere is het hoofdkantoor van USG People gevestigd.
 • Op dit moment vergadert de raad meestal op maandag. Na installering van de nieuwe leden zal er gekeken worden wat de beste vergaderdag is voor iedereen. Let op: Dinsdag zal geen standaard vergaderdag zijn.
 • De raad vergadert 7 keer per jaar, tijdens kantoortijden. Waarschijnlijk kan je deze dag niet werken bij je opdracht. Deze dag wordt vergoed op basis van je uurloon.
 • In juli en augustus zijn er in principe geen vergaderingen.
 • Je reiskosten worden vergoed; OV-vervoer op basis van 2e klasse en als je met de auto komt, wordt er € 0,19 per km vergoed op basis van kortste route ANWB-routeplanner.
 • Er is een vergoeding voor de reistijd. Dat wil zeggen dat het eerste uur enkele reis voor eigen rekening is. Alle reistijd meer dan 2 uur op basis van de ANWB-routeplanner wordt dus vergoed. Let op: filetijd en vertragingen bij de trein tellen niet mee.
 • Een ondernemingsraad bespreekt alleen algemene zaken en geen individuele zaken!
 • Alle flexmedewerkers van USG People werken op basis van de ABU CAO. De ondernemingsraad is niet betrokken bij deze onderhandelingen. Arbeidsvoorwaarden worden dus niet in deze ondernemingsraad besproken! 
De ondernemingsraad is met recht een orgaan dat een brug slaat tussen medewerkers en directie. 

Kees Stroomer, lid van de Board van USG People, Chief Operating Officer, sluit vanuit de directie aan bij de OR Flex; Hij wil graag deze boodschap over de medezeggenschap meegeven: De medezeggenschap is een waardevol goed binnen onze organisatie, voor ons als board, maar ook voor alle collega’s. Onze ondernemingsraden zijn absoluut belangrijk en hebben veel invloed. Het is dan ook essentieel dat alle delen van de organisatie en alle groepen vertegenwoordigd zijn in deze ondernemingsraden. Een specifieke afvaardiging vanuit onze flexmedewerkers is voor ons daarin van grote waarde. Wij zijn vaak en graag met de raden in gesprek over de algemene gang van zaken en over alle ontwikkelingen die onze organisatie en onze branche aangaan.

Je kunt je kandidaat stellen voor de OR Flex als je:

 • minstens drie maanden voor Unique werkt.
 • interesse hebt in mensen, het bedrijf en de onderwerpen waar je mee te maken krijgt.
 • voor je mening uit durft te komen.
 • stevig in je schoenen staat, maar ook diplomatiek bent.
 • contacten kunt leggen en onderhouden met collega’s.

Wat levert het op?

 • Je leert het bedrijf en de bedrijfsvoering goed kennen
 • Je doet vaardigheden op zoals het voeren van gesprekken, voor je mening uitkomen en netwerken
 • Je ontwikkelt jezelf: je krijgt zelfvertrouwen, durf en gevoel voor de organisatie
 • Voldoening als je iets voor collega’s kunt bereiken en daarbij ook het belang van de onderneming in het oog houdt
 • Je leert samenwerken met veel verschillende mensen

Wil jij je kandidaat stellen voor de OR Flex of heb je vragen? 

Mail naar orservices@usgpeople.nl of neem telefonisch contact op met Francine MacLeod van OR Services 06-2854 7327.