COVID-19 Update: solliciteren kan nog steeds, je gesprek kan digitaal plaatsvinden.

Administratief medewerker AJD UWV

Solliciteer direct
Standplaats
Arnhem
Opleiding
MBO
Uren per week
20 uur
Dienstverband
Tijdelijk
Salarisindicatie
€11,10-17,79
Vacaturenummer
#1AV0031248

Over de functie

Over de functie

De afdeling AJD bij het UWV in Arnhem is op zoek naar een parttime administratief medewerker voor 20 uur in de week. De kern van de functie van de administratief medewerker AJD is: vanuit een klantgerichte benadering zorgdragen voor de administratieve ondersteuning van het volledige werkproces van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening op een zo breed mogelijk vlak.

De administratief medewerker AJD staat klanten en bezoekers (telefonisch) te woord en verstrekt informatie. In het merendeel van de gevallen betreft dit interne klanten, maar het kan ook gaan om het, in afstemming met de behande-lend (senior) ontslagconsulent opvragen van basale informatie die in een aanvraag ontbreekt of het opvragen van be-nodigde stukken. Hij/zij vraagt daarbij gericht door naar de exacte vraag van de beller of bezoeker, zodat hij/zij in één keer de juiste informatie verstrekt of naar de juiste persoon doorverwijst. Het eerste contact van bezoekers en klanten is vaak met de administratief medewerker en hij/zij is daarom het visitekaartje voor de manager, afdeling en/of de UWV-organisatie. Hij/zij moet zich continu op de hoogte houden van ontwikkelingen op 'office gebied' en de nabije werkomgeving, zodat optimale ondersteuning geleverd kan worden.

De administratief medewerker AJD:

 • krijgt te maken met gevoelige en vertrouwelijke informatie en moet hier rekening mee houden als hij/zij infor-matie verstrekt.
 • wordt veelvuldig voor allerlei verschillende soorten vragen benaderd die vaak geen deel uitmaken van het ta-kenpakket en waarbij de vraagsteller onmiddellijk een adequaat antwoord of actie verwacht.
 • heeft vaak weinig invloed op de eigen workload, moet voortdurend schakelen en moet dan prioriteiten kunnen stellen, flexibel zijn en zodanig 'nee' kunnen zeggen dat de 'opdrachtgever/klant' daar begrip voor heeft.
 • krijgt te maken met fouten van andere afdelingen/medewerkers en wordt daarop aangesproken.
 • moet de eigen grenzen kennen en weten welke informatie hij/zij zelf kan geven en voor welke informatie hij/zij de klant moet doorverwijzen en naar wie hij/zij moet doorverwijzen.

Kerntaken en verantwoordelijkheden

 • Verwerkt alle soorten binnenkomende informatie (digitaal en fysiek) en signaleert o.a. dubbel aangeleverde do-cumenten, onvolkomenheden(fouten in de adressering) en privacy gevoelige gegevens
 • Genereert juiste (aanvullende) documenten uit digitaal systeem, controleert op volledigheid en juiste samen-hang en documenteert op juiste volgorde in ontslagdossier
 • Scant inkomende stukken, zorgt voor de administratieve verwerking en zet eventuele noodzakelijke acties uit.
 • Registreert en houdt een (geautomatiseerd) bestand bij van de door de afdeling uit te voeren wettelijke taken, zodanig dat procedures, termijnen, etc. goed worden nageleefd en het bestand actueel is.
 • Draagt zorg voor de verwerking van uitgaande correspondentie/stukken t.b.v. het werkproces, handmatig en d.m.v. geautomatiseerde systemen, controleert gegevens, kopieert stukken en legt dossiers aan. Controleert en verwerkt de interne en externe uitgaande post.
 • Toetst samenstelling van door de ontslagconsulent aangeleverd ontslagdossier, corrigeert en completeert waar nodig ten behoeve van digitale archivering
 • Draagt actief bij aan verbeteringen van het werkproces en dienstverlening.
 • Bewaakt en controleert steekproefsgewijs of de door DIV verwerkte ontslagdossiers correct zijn gearchiveerd en onderneemt zo nodig actie richting DIV.
 • Verricht de kwaliteitscontrole van de door DIV aangeleverde documenten en geeft zo nodig opdracht tot
  her-indexeren
 • Controleert of de ontslagdocumenten chronologisch in het dossier zitten.

Wat we bieden

Het betreft een tijdelijke functie voor 6 maanden met kans op verlenging.
Het salaris wordt ingeschaald in schaal 4 van de CAO van het UWV. Er wordt gekeken naar opleiding en relevante werkervaring.

Functie-eisen

Functie-eisen:

 • Functioneert minimaal op MBO-niveau, aangetoond met een afgeronde MBO-
 • pleiding
 • Kent en begrijpt het eigen werkproces
 • Kan werken met de in het werkproces gebruikte systemen
 • Actuele kennis van computergebruik en tekstverwerkingsprogramma’s
 • Globale actuele kennis van ontwikkelingen op het terrein van het ontslagrecht
 • Nauwkeurigheid en stressbestendigheid zijn een absolute must.
 • Dienstverlenende en resultaatgerichte instelling.

Naast de algemene UWV kerncompetenties die voor elke medewerker gelden (samenwerken, klantgerichtheid en
resul- resultaatgerichtheid) beschik je over de volgende competenties:

 • Organiseren van eigen werk
 • Initiatief
 • Inzet
 • Stressbestendigheid
 • Kwaliteitsgerichtheid

Over het bedrijf

Missie van AJD

Rechtmatig, zorgvuldig en tijdig beslis-sen op vergunningsaanvragen ontslag en tewerkstellingsvergunning

Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) maakt deel uit van UWV WERKbedrijf.
AJD heeft 5 decentrale uitvoeringslocaties voor de ontslagtaak, 1 centrale uitvoeringslocatie voor de WAV taak en een staf en beleidsafdeling.

Ontslagtaak
AJD behandelt vergunningaanvragen van werkge-vers die werknemers willen ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of vanwege langdu-rige arbeidsongeschiktheid. Wij bepalen of de daarvoor wettelijk verplicht gestelde ontslagver-gunning (op basis van het Burgerlijk Wetboek - BW) kan worden verleend of geweigerd moet worden.
Betreft het een ontslag van tenminste 20 werk-nemers tegelijkertijd dan moet een werkgever dat aan AJD melden en de medezeggenschap (vakbonden/OR) raadplegen. AJD kijkt of deze “melding WMCO” correct is voordat de echte ont-slagaanvragen worden behandeld.

Wav-taak
AJD behandelt vergunningaanvragen van werkge-vers die werknemers van buiten “Europa” (de Europese economische Ruimte of Zwitserland) in Nederland willen laten werken. Wij bepalen of de daarvoor wettelijk verplicht gestelde werkvergun-ning (op basis van de Wet Arbeid Vreemdelingen – WAV) kan worden verleend of geweigerd moet worden. Deze vergunning heet formeel “tewerk-stellingsvergunning (TWV)”.

Vacature-informatie

COVID-19 Update: solliciteren kan nog steeds, je gesprek kan digitaal plaatsvinden.

Unique discrimineert niet

Wij nodigen iedereen uit om te solliciteren op onze vacatures. Omdat we geloven in gelijke kansen voor iedereen.

Unique Uitzendbureau UWV

Piet Heinkade 221
1019 HM Amsterdam

Vraag over deze vacature