Casemanager Verzuim

Standplaats
Diemen
Opleiding
HBO
Uren per week
36 uur
Dienstverband
Tijdelijk
Salarisindicatie
€2.865-4.208
Vacaturenummer
#1AV0086920

Over de functie

Over de functie

Pantar is onderdeel van de Gemeente Amsterdam en per direct op zoek naar een ervaren fulltime Casemanager Verzuim.

De Casemanager verzuim voert de regie op de verzuimbeheersing vanaf een verzuimduur van zes weken. De Casemanager Verzuim zorgt ervoor dat alle stappen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter op tijd worden genomen en draagt zorg voor een compleet dossier wanneer het verzuim tot een WIA-aanvraag leidt. De Casemanager Verzuim zorgt ervoor dat re-integratiekansen worden benut en heeft daarbij nauw contact met alle betrokken stakeholders. Ook ontwikkelt de Casemanager Verzuim instrumentarium om de verzuimbeheersing te verbeteren.

Wat ga je doen als Casemanager Verzuim?

Verzuimbegeleiding poortwachter trajecten

 • Voert regie op en begeleidt het verzuim vanaf zes weken tot volledig herstel of WIA-beslissing. Zorgt voor adequate vraagstellingen wanneer medewerkers voor vervolgconsulten naar de bedrijfsarts gaan en geeft hier opvolging aan.
 • Bespreekt de re-integratiemogelijkheden met de medeweker en diens leidinggevende en zorgt ervoor dat re-integratiekansen worden benut, heeft tijdens het re-integratietraject regelmatig contact met de medewerker en leidinggevende over het verloop van de re-integratie.
 • Bewaakt het Poortwachter dossier; zorgt voor het tijdig op orde zijn van het verzuimdossier.
 • Stelt poortwachter documenten op, zoals plan van aanpak, bijstellingen, evaluaties en dergelijke. Bewaakt het tijdig insturen van de WIA aanvraag, monitort de aanvraag en adviseert over de uitkomst van de aanvraag.
 • Herstelt onvolledige verzuimdossiers.
 • Ondersteunt de leidinggevende bij vastgelopen dossiers.
 • Zorgt voor optimaal gebruik van de regelingen vanuit UWV om uitkeringen op te hogen of te doen herleven.
 • Is aanspreekpunt omtrent verzuim voor leidinggevenden, de arbodienst, UWV en interne afdelingen.
 • Adviseert leidinggevenden over inzetbaarheid en preventie ter voorkoming van langdurig verzuim. Is sparringpartner van de leidinggevende voor verzuim en inzetbaarheidsproblematiek van verzuim en schakelt hierbij indien van toepassing de hulp in van de ontwikkelcoaches en HR advies.
 • Neemt op verzoek van de leidinggevende deel aan gesprekken met medewerkers in kader van frequent verzuim en adviseert leidinggevende over aanpak om frequent verzuim.

Trends en rapportages

 • Levert in samenwerking met de arbodienst en andere Casemanagers Verzuim input voor de op te stellen kwartaalrapportage en de half jaarlijkse verzuimanalyse.
 • Analyseert de verzuimcijfers, signaleert trends en komt op basis hiervan tot adviezen.

Overige taken

 • Ontwikkelt en/of selecteert hulpmiddelen en sturingsinstrumenten voor het verzuim en preventie.
 • Participeert in overleg en projectgroepen en initieert projecten op het eigen vakgebied.
 • Werkt volgens de kernwaarden van Pantar en draagt deze actief uit
 • Signaleert trends en ontwikkelingen in de praktijk en het werkveld en doet verbetervoorstellen en zorgt ervoor dat de vakinhoudelijke kennis up to date is.

Wat we bieden

Als Casemanager Verzuim bij Pantar kun jij op korte termijn starten! Benieuwd wat Unique te bieden heeft wanneer je aan de slag gaat als Casemanager verzuim, lees het hieronder:

 • Het betreft een fulltime baan voor 32 - 36 uur bij de Gemeente Amsterdam;
 • Het gaat om een tijdelijk dienstverband voor 6 maanden met kans op verlenging;
 • Het salaris ligt tussen de €2865 - €4208 bruto per maand op basis van 36 uur. Dit is afhankelijk van opleiding en werkervaring;
 • Prettige werksfeer, eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor professionele ontwikkeling;

Functie-eisen

Als Casemanager Verzuim beschik je over onderstaande eisen en wensen:

 • HBO werk en denkniveau.
 • In bezit van CROV (of vergelijkbare) opleiding of is bereid deze opleiding te behalen.
 • Enige ervaring in een soortgelijke functie.
 • Ruime kennis van sociale wetgeving zoals Wet verbetering Poortwachter en arbeid juridische wetgeving gericht op verzuim en arbeidsongeschiktheid. Kennis over inzetbaarheidsproblematiek.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties met bijbehorend niveau:

 • Organiseren eigen werk - niveau 4
 • Oplossing gerichtheid - niveau 4
 • Oordeelsvorming - niveau 4

Over het bedrijf

Het werk-/leerbedrijf Pantar voor Amsterdam en Diemen creëert meerwaarde door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen hun talenten en arbeidspotentieel te ontwikkelen en optimaal in te zetten. Wij zien (nieuwe) kansen in mensen en verbinden deze met (steeds weer nieuwe) kansen op de arbeidsmarkt. Pantar kent diverse doelgroepen zoals Wsw, medewerkers met loonwaarde, alsmede een varieteit medewerkers in gesubsidieerde trajecten.

Pantar is de expert in het vaststellen en ontwikkelen van talenten op het gebied van arbeid bij medewerkers met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Pantar plaatst medewerkers in de markt op een zodanige manier dat een maximaal verdienvermogen in combinatie met arbeidstevredenheid wordt gerealiseerd. Dit wordt praktisch invulling gegeven via vijf Sectoren: Groen, Logistiek, Industrie, Ambachten en Facilitair. Binnen de sectoren werken medewerkers met uiteenlopende beperkingen en wordt er gefocust op het opdoen van werkervaring en het bijbrengen van werknemersvaardigheden en vakkennis.

De stafafdeling HR&O is belast met de ontwikkeling en uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid, ter ondersteuning van de primaire processen binnen de verschillende bedrijfsonderdelen van Pantar. Tot het taakveld van HR&O behoren o.a. adviserende, beleidsbepalende en uitvoerende activiteiten op het gebied van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden; in-, door- en uitstroom van personeel; verzuim, (sociale) veiligheid & arbeidsomstandigheden, regie op ontwikkeling, opleiding en training; organisatie- en formatievraagstukken, en de ontwikkeling en implementatie van bijbehorende instrumenten. Tevens is de afdeling HR&O verantwoordelijk voor de ontwikkeling van medewerkers en trajectanten die binnen 1 van de sectoren werkzaam zijn op basis van 1 van de functies vangnet, springplank, leerplek, terugvalplek of werkplek.

Solliciteer direct

Vacature-informatie

Unique Uitzendbureau Gem. Amsterdam

Paalbergweg 2
1105 AG Amsterdam

Vraag over deze vacature

Gelijke kansen voor iedereen

Wij nodigen iedereen uit om te solliciteren op onze vacatures. Lees meer >