Consulent TWV 32 uur

Solliciteer direct
Standplaats
Rijswijk
Opleiding
HBO
Uren per week
38 uur
Dienstverband
Tijdelijk
Salarisindicatie
€2600
Vacaturenummer
#1AV0011687

Over de functie

Over de functie

De Consulent TWV behandelt aanvragen TWV, adviesverzoeken GVVA en verstrekt informatie aan werkgevers. Daarnaast worden verzoeken om vrijwilligersverklaringen en verzoeken tot toelating tot de regeling internationale handelscontacten behandeld en advies gegeven aan de IND inzake marktconformiteit loon en arbeidsmarkttoelatingen. De externe klantcontacten vinden hoofdzakelijk schriftelijk en telefonisch plaats en zijn gericht op de werkgever. Hij/zij is deskundig op het gebied van de Wet arbeid vreemdelingen en aanverwante wet- en regelgeving. Hij/zij is daarnaast goed op de hoogte van de actuele stand van de arbeidsmarkt evenals van recente ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de behandeling van aanvragen.

De Consulent TWV krijgt niet altijd correcte en/of volledige informatie toegespeeld en wordt soms door de aanvrager onder druk gezet. De Consulent TWV moet desondanks de juiste informatie boven water zien te krijgen en juist interpreteren door goed door te vragen en te onderzoeken en zich niet door de druk van de klant laten beïnvloeden. Hij/zij is communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Hij/zij is in staat zijn taalgebruik aan te passen aan het niveau van de klant. In zijn contacten naar klanten is hij/zij pro-actief en dienstverlenend, zonder de grenzen van de wetgeving uit het oog te verliezen. Hij/zij weet situaties te herkennen die gevoelig liggen en deelt dit pro-actief met de senior consulent/teamleider.

De Consulent TWV is een analyticus die in staat is complexe dossiers te doorgronden en daarbij het belang van de arbeidsmarkt te betrekken. Hij/zij beheert zijn eigen caseload en helpt daarnaast de teamdoelstellingen te realiseren. In een veelheid van activiteiten weet hij/zij prioriteiten te stellen.
Hij/zij moet continu balans zoeken in het spanningsveld van een sterk wisselende caseload, opgelegde prestatienormen en tijdsdruk. Dit veroorzaakt een werkdruk waarbinnen de Consulent TWV continu prioriteiten moet stellen en afwegingen moet maken tussen de kwaliteit en kwantiteit.

Onjuiste of onzorgvuldige besluiten, adviezen en informatie kunnen leiden tot ongewenste verwachtingen, klachten en schadeclaims. De Consulent TWV dient zich hierbij continu bewust te zijn van het grote afbreukrisico in de verschillende situaties en altijd zorgvuldigheid te betrachten in het formuleren van zijn antwoorden. De Consulent TWV moet tijdens hoorzittingen en telefoongesprekken à la minute en met tact de situatie beoordelen en uitspraken doen conform wet- en regelgeving. Het continu bijhouden van wijzigingen in wet- en regelgeving zijn voor een correcte uitvoering van het werk van de Consulent TWV noodzakelijk. Hij/zij zal zich beroepsmatig moeten blijven ontwikkelen.

Wat we bieden

Wij bieden jou een tijdelijke maar fulltime functie voor minimaal 3 maanden, Bij gebleken geschiktheid krijg je een aanstelling bij het UWV. Je wordt ingeschaald in de CAO van het UWV; schaal 6.5. Dit komt neer op € 2.687,58 op basis ban 38 uur. Je ontvangt een volledige reiskostenvergoeding o.b.v. OV. Reis je met ander vervoer? Dan bieden wij een tegemoetkoming, let op deze is niet dekkend!

Functie eisen

Ze zoeken een persoon die in Den Haag of in de buurt van Den Haag woont.

Opleiding en ervaring

 • Functioneert minimaal op HBO-niveau, bij voorkeur aangetoond door een afgeronde opleiding HBO-recht of andere afgeronde relevante HBO-opleiding;
 • Werkervaring op juridisch terrein is een pre.
 • Bij voorkeur kennis van de Engelse taal.
 • Actuele kennis van juridische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van arbeidsrecht, het vreemdelingenrecht en de Algemene wet bestuursrecht.

Kerncompetenties

 • Klantgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Probleemanalyse
 • Oordeelsvorming
 • Mondelinge communicatie
 • Schriftelijke communicatie
 • Stressbestendigheid

Over het bedrijf

De afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening (AJD) maakt deel uit van het bedrijfsonderdeel WERKbedrijf van UWV. AJD is verantwoordelijk voor de behandeling van aanvragen inzake ontslagvergunningen, tewerkstellingsvergunningen (TWV) en adviesverzoeken voor buitenlandse werknemers i.h.k.v. de Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid (GVVA). Naast deze taken geeft AJD arbeidsrechtelijke informatie aan werkgevers, werknemers en werkzoekenden. Ook voert AJD juridische procedures (bezwaar en beroep) op het terrein van onder meer de Wet arbeid vreemdelingen en draagt zorg voor de afhandeling van klachten en claims.

Bureau TWV/AJD behandelt aanvragen TWV en adviesverzoeken GVVA van de IND, registreert meldingen onder meer i.h.k.v. grensoverschrijdende dienstverlening en kennisindustrie en verstrekt informatie en advies aan ketenpartners en werkgevers over TWV’s, GVVA’s en notificaties. De afdeling TWV bestaat uit een behandelteam en een proces ondersteunend team.

De TWV taak wordt zelfstandig uitgevoerd. Voor de werkzaamheden in het kader van de Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid (GVVA) wordt nauw samengewerkt met de IND. De IND ontvangt de aanvraag, vraagt UWV vervolgens om advies en neemt met dit advies een besluit. Dit gezamenlijke proces vraagt nauw overleg met IND, zowel bij het inrichten en aanpassen van de processen als bij de uitvoering van de taak.

Vacature-informatie

Unique discrimineert niet

Wij nodigen iedereen uit om te solliciteren op onze vacatures. Omdat we geloven in gelijke kansen voor iedereen.

Unique Uitzendbureau UWV

Piet Heinkade 221
1019 HM Amsterdam

Vraag over deze vacature