Facilitair Medewerker

Solliciteer direct
Standplaats
Roosendaal
Opleiding
MBO
Uren per week
38 uur
Dienstverband
Tijdelijk
Salarisindicatie
€14,77-14,78
Vacaturenummer
#1AV0059844

Over de functie

Over de functie

Heb jij werkervaring op facilitair werkgebied? Ben jij in het bezit van een rijbewijs B, klantgericht en communicatief vaardig? Lees dan snel verder, want dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor het Ministerie van Defensie in Roosendaal zijn wij op zoek naar een Facilitair Medewerker. In deze functie verricht je algemene facilitaire werkzaamheden, je kunt hierbij denken aan:
Functieomschrijving
Coördineert als meewerkend voorman de werkzaamheden van de facilitair medewerkers door:

 • Het in voorkomend geval op een dislocatie verdelen van het werk en oplossen van voorkomende problemen;
 • Het uitvoeren van administratieve taken in het facilitair management informatiesysteem zoals het uitdraaien en gereed melden van werkorders;
 • Het toezien op een juiste uitvoering van de door de FBD-Regio te leveren servicetaken door de facilitair medewerkers;
 • Het uitvoeren van controles op door (contract)leveranciers uitgevoerde werkzaamheden en rapporteren aan Hoofd Ondersteunende Diensten.

Verricht algemene facilitaire werkzaamheden door:

 • Het verzorgen van de bewassing;
 • Het afleveren, inleveren en omwisselen van inventarisgoederen;
 • Het verrichten van fysieke werkzaamheden (zoals het verplaatsen van inventarisgoederen, bij kleine verhuizingen en het (her)inrichten van ruimtes);
 • Het leveren van brandstoflaadstation- en afspuitplaatsservice;
 • Het verrichten van taken in de fotostudio t.b.v. de aanmaak smartcard;
 • Het schoonhouden van de terreinen en gebouwen, waaronder het legen van afvalemmers, het verrichten van corveewerkzaamheden en het (al dan niet tijdelijk) aanbrengen van bewegwijzering op het complex;
 • Het begeleiden van personen voor onderhoudswerkzaamheden of leveranciers op locatie;
 • Het uitvoeren van werkzaamheden op basis van ontvangen werkorders/-bonnen om invulling te geven aan specifieke klantwensen;
 • Het (zonodig) verplaatsen en onderhouden van de aan de FBD-Regio toegewezen voertuigen;
 • Het nemen van maatregelen om onveilige situaties, defecten, storingen en schade te voorkomen;
 • Het zo spoedig mogelijk melden van geconstateerde defecten en voortgangscontrole uitvoeren op de reparatie;
 • Het periodiek controleren van brandbestrijdingsmiddelen en het uitvoeren van overige (wettelijk) verplichte controles;
 • het in het kader van het legionellabeheersplan periodiek spoelen van watertappunten.

Beheert de toegewezen infrastructuur door:

 • Het optreden als aanspreekpunt voor de lokale gebruikers;
 • Het ingericht houden van de toegewezen infrastructuur conform de vigerende normering en regelgeving;
 • Het houden van toezicht op de naleving van de huisvestingsovereenkomst;
 • Het houden van toezicht op de door de FBD-Regio te leveren producten en diensten;
 • Het zonodig, met eenvoudig gereedschap, uitvoeren van (zeer) kleine herstellingen (zoals het ophangen van schilderijen, borden en vervangen van sloten) binnen de vigerende uitvoeringsbepalingen, m.u.v. storingen aan technische installaties en nutsvoorzieningen;
 • Het melden van wensen en klachten van de lokale gebruikers aan (assistent) Hoofd Ondersteunende Diensten;
 • het in de gebouwen toezien op de juiste scheiding en opslag van milieugevaarlijke afvalproducten;
 • Het toezien op de handhaving van een goede hygiëne;
 • Het in de gebouwen houden van toezicht op algemene brandveiligheidsaspecten;
 • Het uitgeven, innemen en registreren van de kamer- en kastsleutels van facilitaire infrastructuur (zoals legering, leslokalen, vergaderaccommodaties, kantinezalen enz.);
 • Het uitvoeren van voor- en eindinspecties bij de uit te geven ruimten en bij mutaties in de belegging van de ruimten;
 • Het uitvoeren van controles op door de (contract)leveranciers uitgevoerde werkzaamheden en het resultaat daarvan rapporteren aan (assistent) Hoofd Ondersteunende Diensten.

Distribueert de post voor eenheden binnen het verzorgingsgebied van de FBD-Regio door:

 • Het halen en brengen van post bij het afleveradres van de eenheid;
 • Het sorteren v

Wat we bieden

Een uitdagende fulltime functie (38 uur per week) bij één van de meest toonaangevende werkgevers van Nederland. Je tijdelijk dienstverband loopt tot 8 datum na startdatum en kan verlengd worden.

Als facilitair medewerker verdien je€ 14,78 bruto per uur. Dit komt neer op een bruto salaris van €561,64 per week of €2.246,56 per 4 weken op basis van 38 uur per week.
Je ontwikkeling staat nooit stil. Daarom krijg je toegang tot ons online trainingsplatform waarin je meer dan 100 trainingen kan volgen.
Woon je verder dan 11 kilometer enkele reis van je werk vandaan? Dan ontvang je bovenop je salaris nog een tegemoetkoming in de reiskosten.

Sollicitatieprocedure
Onderdeel van deze procedure is een screening van de MIVD. Voordat je deze functie mag bekleden doet de MIVD een VGB screening op C niveau naar je. Houd rekening met een doorlooptijd van 8 weken voor deze screening. Daarnaast dient er ook een VOG te worden aangevraagd, deze zullen wij voor jou vergoeden.

Voor meer informatie lees:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/militaire-inlichtingen-en-veiligheid/veiligheidsonderzoek

Functie-eisen

Voldoe jij aan onderstaande functie-eisen, wensen en competenties als facilitair medewerker? Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie voor 2 september!

Functie-eisen:

 • MBO 2/3 werk en denkniveau;
 • In goede fysieke staat zijn;
 • Rijbewijs B;
 • Werkervaring binnen het facilitaire domein.

Wensen:

 • Kennis van de lokale situatie van de te verzorgen eenheden en van de kenmerken van de beheerde infrastructuur;
 • Kennis van hygiëneregels en algemene kennis van milieuvoorschriften en brandveiligheid;
 • Vaardigheid in het als meewerkend voorman dagelijks aansturen van facilitaire medewerkers; vaardigheid in het maken van (werk)planningen;
 • Vaardigheid in het optreden als aanspreekpunt voor lokale gebruikers; communicatieve en klantvriendelijke vaardigheden;
 • Vaardigheid in het uitvoeren van eenvoudige herstelwerkzaamheden aan de infrastructuur;
 • Vaardigheid in het uitvoeren van diverse routinematige onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen, terreinen, inventaris en voertuigen en van overige algemene facilitaire werkzaamheden;
 • Vaardigheid in het uitvoeren van administratieve werkzaamheden;
 • Inzicht in de eisen en procedures voor postverzorging; vaardigheid in het toepassen van de procedures.

Competenties:

 • Flexibel;
 • Klantgericht;
 • Leervermogen;
 • Resultaatgericht;
 • Samenwerken.

Het is belangrijk dat je fysiek in staat bent om de werkzaamheden van Facilitair Medewerker uit te kunnen voeren.

Over het bedrijf

De werkzaamheden worden verricht binnen het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD) van de Divisie Facilitair, Logistiek & Beveiliging (DFLB) ressorterend onder het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). De DFLB geeft invulling aan het DOSCO-brede proceseigenaarschap op het gebied van Facilitair Management, coördineert activiteiten ten behoeve van verbeterd materieelbeheer, optimale beheersing van logistieke processen en het leveren van Bewaking- en Beveiliging. Het FBD is dé facilitaire ondersteuner van Defensie, die voor alle gebruikers van de defensielocaties het werken gemakkelijker, veiliger en aangenamer maakt. Daartoe is het FBD lokaal georganiseerd in teams van facilitaire professionals, ondersteund door een centrale staf met specialistische adviseurs. Vanuit de staf wordt de uitvoering op locatie ondersteund en deels ook aangestuurd. De staf bestaat uit 4 afdelingen, te weten Interne Ondersteuning (IO), Dienstverlening (DV), Bedrijfsveiligheid, Milieu, Arbo (BVMA) en Bedrijfsvoering (BV).
Op locatie vindt de uitvoering van de dienstverlening plaats. In dit geval zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling Ondersteunende Diensten van de locatie Roosendaal.

Vacature-informatie

COVID-19 update: solliciteren kan nog steeds, je gesprek kan digitaal plaatsvinden.
COVID-19 update: solliciteren kan nog steeds, je gesprek kan digitaal plaatsvinden.

Unique Uitzendbureau Defensie

Herculesplein 100
3584 AA Utrecht

Vraag over deze vacature

Gelijke kansen voor iedereen

Wij nodigen iedereen uit om te solliciteren op onze vacatures. Lees meer >