COVID-19 Update: solliciteren kan nog steeds, je gesprek kan digitaal plaatsvinden.

Jongerenadviseur

Standplaats
Amsterdam
Opleiding
HBO
Uren per week
36 uur
Dienstverband
Tijdelijk
Salarisindicatie
€3300
Vacaturenummer
#1AV0005889

Over de functie

Over de functie

Als klantmanager ben je verantwoordelijk voor het duurzaam bemiddelen van jongeren naar werk, stage, opleiding, trajecten en/of zorg in samenwerking met de diverse ketenpartners. De klantmanager is professioneel betrokken bij de doelgroep. De klantmanager zorgt voor een goede intake, begeleiding en nazorg van de jongeren die langskomen bij de Jongerenpunten. Waar nodig wordt specialistische deskundigheid en ketenpartners ingeschakeld.

De taken van de klantmanager zijn gebaseerd op de zorgplicht die op de gemeente Amsterdam rust ten aanzien van begeleiding naar de arbeidsmarkt van jongeren die onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen op grond van de Participatiewet en/of de Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC-wetgeving).

Taken:

De klantmanager voert één of meerdere intakegesprekken met nieuwe klanten en stelt per klant een profiel op. Daarbij respecteert de klantmanager de privacy van de klant en neemt niet meer informatie op dan nodig. Ook bepaalt de klantmanager of de jongere in het bezit is van een startkwalificatie.

De klantmanager werkt waar nodig outreachend en legt o.a. huisbezoeken af bij jongeren die onder de RMC-wetgeving vallen. De klantmanager houdt contact met de ketenpartners om een gecoördineerde begeleiding van de jongere te bewerkstelligen en geeft in samenwerking met ketenpartners voorlichting en advies aan jongeren.

De mogelijkheden en talenten van de jongeren zijn uitgangspunt voor de zoektocht naar een passende bemiddeling.

 • Inventariseert de mogelijkheden, talenten, ervaring en belemmeringen van de jongere.
 • Bepaalt in overleg met de jongere de route naar school of werk of passend (voor)traject; eventueel met flankerende voorzieningen.
 • Maakt op basis daarvan een integraal plan van aanpak.
 • Houdt een regisserende rol in de vervolgontwikkelingen. Werkt daarin nauw samen met ketenpartners.
 • Realiseert op deze wijze duurzame plaatsingen (minimaal 6 maanden na succesvolle uitstroom). Hierbij hoort een goede nazorg na uitstroom.

Vraaggerichte begeleiding / matching: in nauwe samenwerking met diverse partners wordt er vanuit de eisen van de vacature gezocht in het bestand.

 • Benadert potentiële werkgevers actief om werkplekken te genereren.
 • Analyseert de inhoud en eisen van de vacature, maakt de match met de jongere en neemt zo nodig contact op met WSP/W&R of andere ketenpartners.
 • Ondersteunt en begeleidt de jongere gedurende het werving-, selectie- en plaatsingsproces.

Overig:

 • Is in staat om diverse gesprekstechnieken toe te passen.
 • Registreert en beheert relevante informatie.
 • Kent de relevante wet- en regelgeving (o.a. Participatiewet, RMC-wetgeving en privacywetgeving) en de sociale kaart in het gebied.
 • Ontwikkelt een groot netwerk met jongeren, werkgevers, onderwijsinstanties en andere (externe) partijen.
 • Volgt en evalueert de ontwikkelingen op het vakgebied, de arbeidsmarkt en bouwt kennis van re-integratiebedrijven op.
 • Werkt nauw samen met collega’s in en buiten het JongerenPunt. Werkt domeinoverstijgend en sluit aan bij verschillende ketenpartners. Draagt zorg voor optimale informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen.
 • Signaleert structurele problemen in de uitvoering en doet zo mogelijk suggesties voor beleidsaanpassing.

Wat we bieden

Salaris ligt, afhankelijk van opleiding- en werkervaring, tussen de € 2.675,- en € 3.929,- per maand (op basis van 36 uur);
Een fulltime baan van 36 uur;
Contract voor bepaalde tijd tot 31-12-2019 met kans op verlenging;
Prettige werksfeer, eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor professionele ontwikkeling;
Je ontwikkeling staat nooit stil. Daarom krijg je toegang tot ons online trainingsplatform GoodHabitz waarin je meer dan 100 trainingen kan volgen;
Je tegemoetkoming woon-werkverkeer is afhankelijk van het aantal kilometers tussen woon- en werkadres, met een maximum van 30 kilometer enkele reisafstand

Functie eisen

 • HBO-diploma (bijvoorbeeld Personeel en arbeid, Sociaal Juridische Dienstverlening of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening),
 • Ervaring en affiniteit met jongeren.

Je bezit de volgende compenties:

Competenties/vaardigheden:

1. Resultaatgericht handelen:
Formuleert SMART doelstellingen en –afspraken en gaat daarbij systematisch te werk.
Houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert hierover. Denkt vooruit.

2. Communicatieve vaardigheden
Wisselt informatie uit, zowel mondeling als schriftelijk, maakt duidelijk wat wordt bedoeld, krijgt duidelijk wat de ander bedoelt en stemt dat met respect op elkaar af.

3. Samenwerken
Werkt samen met diverse ketenpartners om doelen te behalen.

4. Klantgericht handelen
Stelt in- en externe klant centraal binnen de kaders. Handelt zorgvuldig en doelgericht, gaat daarbij uit van de belangen van de klanten en heeft respect voor de privacy van de klant. Kent en begrijpt de behoeften, wensen en belangen van de klanten.

5. Analytisch vermogen
Ontrafelt, op methodische wijze, de situatie en formuleert en onderzoekt de probleemstelling.

6. Probleemoplossend handelen
Geeft, op basis van analyse, oplossingen voor een probleem. Begeleidt de keuze voor / kiest de optimale variant binnen de functionele kaders.

7. Plannen en organiseren
Heeft controle over het eigen werk: stelt prioriteiten ten behoeve van gezamenlijke en eigen resultaten binnen grenzen van kwaliteit, informatie en organisatie zodat doelen efficiënt behaald worden.

Over het bedrijf

Gemeente Amsterdam heeft als doel om alle jongeren tot 27 jaar, indien nodig, te begeleiden richting werk of school. Per stadsdeel komt daarom één JongerenPunt waar jongeren terecht kunnen voor ondersteuning op het gebied van werk en school. Daar is een integraal team van professionals van Bureau Leerplicht Plus, het Jongerenloket, het stadsdeel en ketenpartners. Dit is een intensivering van de al bestaande samenwerking tussen deze professionals. Daarbij besteden we extra aandacht aan de jongeren die zonder een startkwalificatie het onderwijs (hebben) verlaten of anderszins de aansluiting met de arbeidsmarkt niet zonder extra steun kunnen maken. Onze inspanning zorgt ervoor dat, ook als het weer beter gaat met de economie, de gemeentelijke dienstverlening blijvend verbetert voor deze groep jongeren.

Solliciteer direct

Vacature-informatie

COVID-19 Update: solliciteren kan nog steeds, je gesprek kan digitaal plaatsvinden.

Unique discrimineert niet

Wij nodigen iedereen uit om te solliciteren op onze vacatures. Omdat we geloven in gelijke kansen voor iedereen.

Unique Uitzendbureau Gem. Amsterdam

Karspeldreef 8 III
1101 CJ Amsterdam

Vraag over deze vacature