Jurist UWV

Solliciteer direct
Standplaats
Den Haag
Opleiding
HBO
Uren per week
38 uur
Salarisindicatie
€4.000-5.000
Vacaturenummer
#1AV0093835

Over de functie

Over de functie

Voor UWV Den Haag zijn wij op zoek naar meerdere Juristen. Op zoek naar een nieuwe uitdaging in de juridische sector binnen een semioverheid? Lees dan verder en reageer!

De Jurist AJD heeft als doel het leveren van kwalitatief hoogwaardige juridische producten en voorkomen van klantontevredenheid en financiële schade. Hij/zij verricht werkzaamheden op het terrein van de Wet arbeid vreemdelingen. De juridische context waarbinnen de werkzaamheden plaatsvinden zijn: de Wet arbeid vreemdelingen en de onderliggende ministeriële regelingen, uitvoeringsinstructies en uitvoeringsbeleid van UWV, Algemene wet bestuursrecht, Wet SUWI, Klachtenreglement UWV en het organisatiebeleid van UWV.

De producten betreffen het concipiëren van juridisch correcte beslissingen op bezwaarschriften TWV en – adviezen n.a.v. bij de IND ingediende bezwaarschriften betreffende aanvragen voor een Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid (GVVA) ingevolge de Wet arbeid vreemdelingen.

Jij ondersteunt de senior juristen en businessadviseurs desgevraagd bij andere werkzaamheden op het gebied van de Wet arbeid vreemdelingen.
Daarnaast functioneer je op landelijk niveau binnen de doelstellingen van de kernfunctie en UWV. Hij/zij zoekt de samenwerking met collega`s binnen de kernfunctie, binnen het team, op landelijk niveau van AJD en UWV en met externen zoals de IND, procespartijen en hun gemachtigden.

Wat we bieden

Uiteraard vragen wij niet alleen iets van jou. Als je bij ons komt werken, kom je in een dynamische en professionele omgeving. Wij bieden een afwisselende functie waarin samenwerken voorop staat. UWV Uitkeren biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden zoals een goed salaris en een keuzeplan om je arbeidsvoorwaarden aan te vullen. Bij UWV krijgt je écht de kans om jezelf te ontwikkelen en te groeien in de organisatie. Met diverse opleidingsmogelijkheden en bijvoorbeeld ons programma ‘Fit en Vitaal UWV’ blijf je ‘fit for the job’, in welk opzicht dan ook.
Het gaat om een functie van bepaalde tijd, in eerste instantie voor de duur van 6 maanden van minimaal 32 tot 38 uur per week.

Salarisindicatie
Max € 5.283,54 bruto per maand, exclusief 8,33 % vakantietoeslag.

Functie-eisen

  • Afgeronde opleiding Nederlands Recht
  • Kennis van het Vreemdelingenrecht/de Wet arbeid vreemdelingen is een pré.
  • Kennis van de Algemene wet Bestuursrecht.
  • Ervaring met het behandelen van bezwaarschriften en het houden van hoorzittingen is gewenst.
  • Actuele kennis van juridische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van het ar-beidsrecht, arbeidsmarkt.

Naast de algemene UWV kerncompetenties die voor elke medewerker gelden(samenwerken,klantgerichtheid en resultaatgerichtheid)beschik je over de volgende competenties:

  • Oordeelsvorming
  • Schriftelijke communicatie
  • Mondelinge communicatie
  • Leervermogen
  • Overtuigingskracht

Over het bedrijf

Arbeidsjuridische dienstverlening(AJD) maakt deel uit van het UWV WERKbedrijf. AJD is verantwoordelijk voor de afhandeling van aanvragen om een ontslagvergunning ingevolge het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast beslist AJD op aanvragen om een tewerkstellingsvergunning(TWV) ingevolge de Wet arbeid en vreemdelingen en verstrekt AJD adviezen aan de IND voor buitenlandse werknemers in het kader van de GVVA-procedure
(gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid)
Naast de taken ontslag en TWV geeft AJD arbeidsrechtelijke informatie aan met name werkgevers en werknemers. AJD voert juridische procedures op het terrein van de Wet arbeid vreemdelingen en draagt zorg voor de afhandeling van klachten en claims ten aanzien van de taken TWV en ontslag.

De landelijke afdeling Arbeids-en Ontslagrecht(A&O) van Arbeidsjuridische dienstverlening(AJD) draagt bij aan een voortvarende/snelle, zorgvuldige, rechtmatige en uniforme uitvoering van de ontslagtaak UWV ex artikel 7:671a Burgerlijk Wetboek en de wettelijke
tewerkstellingsvergunning taak ingevolge de Wet arbeid vreemdelingen. A&O verzorgt juridisch verantwoorde beleidsstandpunten voor UWV richting de opdrachtgever (Minister SZW) en derden, formuleert het uitvoeringsbeleid (gericht op procedurele aspecten, inhoudelijke toetsingscriteria en te volgen werkwijzen) en draagt bij aan de inbedding van genomen beleidsbeslissingen in de hele organisatie. A&O deelt de beleidsstandpunten met de afdeling Strategie, Beleid en Kenniscentrum (SBK) van UWV ter bewaking van de UWV-brede (strategische) doelen.

Vacature-informatie

Unique Uitzendbureau UWV

Paalbergweg 2 -4
1105 AG Amsterdam

Vraag over deze vacature

Gelijke kansen voor iedereen

Wij nodigen iedereen uit om te solliciteren op onze vacatures. Lees meer >