Medewerker Huisvesting

Solliciteer direct
Standplaats
Utrecht
Opleiding
MBO 3/4
Uren per week
38 uur
Dienstverband
Tijdelijk
Salarisindicatie
€24,25-24,26
Vacaturenummer
#1AV0098905

Over de functie

Over de functie

Ondersteunt het lijnmanagement door:

 • het adviseren over alle Hoofdgebruikerstaken & Huisvestingzaken (planbaar onderhoud, niet
  planbaar onderhoud, Commandant Voorzieningen (CoVo) en Nieuwbouw);
 • het adviseren over te verwachten kosten, organisatorische en technisch-inhoudelijke consequenties van aanpassingen aan Hoofdgebruikerstaken & Huisvesting;
 • het leveren van input (financiële ramingen, financiële rapportages e.d.) t.b.v. de Planning en
  Control cyclus;
 • 2. Levert een bijdrage aan het in kwalitatieve en kwantitatieve zin gebruiksgereed houden van de infra en huisvesting door:
 • het inventariseren en analyseren van behoeften, wensen aan infra en huisvesting bij de
  klanten/gebruikers; het adviseren over het gebruik hiervan;
 • het opstellen, vaststellen en toetsen van behoeftestellingen inclusief programma’s van
  wensen;
 • het ondersteunen van DVM bij afstoten of overdragen van Vastgoed; het in dit kader afstemmen met gebruikers, defensieonderdeel en/of DVM / RVB);
 • het al dan niet op verzoek van de gebruiker, bijdragen aan technische inspecties van het Vastgoed
  en het doen van voorstellen tot aanpassing.

Levert een bijdrage m.b.t. de belegging van objecten door:

 • het opstellen van het microbeleggingsplan van het bedieningsgebied en het communiceren hierover
  met gebruikers en DVM;
 • het aanleveren van de invoergegevens over de microtoewijzing aan DVM ter opname in het
  Vastgoedinformatiesysteem;
 • het op basis van het microbeleggingsplan zorgdragen voor de toewijzing van Vastgoed voor
  (tijdelijk) gebruik; het opstellen van regels voor gebruik en onderhoud daarvan;
 • het adviseren van DVM m.b.t. de vaststelling van het microbeleggingsplan en m.b.t. (aanvragen voor) mede/deelgebruik;
 • Levert een bijdrage aan de uitvoering en beoordeling van het instandhoudingprogramma en de onderhoudsplanning.
 • Begeleidt, bewaakt, toetst en controleert realisatie en voortgang van opgedragen werk.
 • (steekproefsgewijs) controleren van het uitgevoerde onderhoudsplan (kwaliteit- en
  voortgangsbewaking);
 • het (laten) toetsen of de gewenste aanpassing van het vastgoed daadwerkelijk is uitgevoerd en het eventueel rapporteren van tekortkomingen aan Hoofd Huisvesting;
 • het binnen het gegeven mandaat bewaken van het budget bij de uitvoering van de werkzaamheden (budgetbeheerder);
 • verzorgt de afstemming met P&C/DGFS over beheerde budgetten.

Wat we bieden

Een uitdagende parttime functie voor 38 uur bij één van de meest toonaangevende werkgevers van Nederland. Je krijgt een tijdelijk dienstverband tot 31-12-2023.

Je verdient €24,26 bruto per uur.

Je ontwikkeling staat nooit stil. Daarom krijg je toegang tot ons online trainingsplatform waarin je meer dan 100 trainingen kan volgen.

Woon je verder dan 11 kilometer enkele reis van je werk vandaan? Dan ontvang je bovenop je salaris nog een tegemoetkoming in de reiskosten conform de Defensie reiskostenregeling.

Sollicitatieprocedure
Onderdeel van deze procedure is het aanvragen van een VOG en een screening van de MIVD. Voordat je deze functie mag bekleden doet de MIVD een VGB screening op C niveau naar je. Houd rekening met een doorlooptijd van gemiddeld 8 weken voor deze screening.

Voor meer informatie lees:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/militaire-inlichtingen-en-veiligheid/veiligheidsonderzoek

Functie-eisen

 • Opleiding op minimaal MBO-4 niveau
 • Kennis van bouwkunde/civiele techniek en wet- en regelgeving op het gebied van
  Hoofdgebruikerstaken & Huisvesting.
 • Kennis van en inzicht in de systematiek van vastgoed-/infrabeheer.
 • Kennis van en inzicht in de gevolgen van wet- en regelgeving en richtlijnen op het gebied van
  milieu en arbo voor de ontwikkeling van het Hoofdgebruikerstaken & Huisvesting.
 • Kennis van en inzicht in financiële aspecten van beheer en onderhoud van Hoofdgebruikerstaken & Huisvesting.
 • Vaardigheid in het omzetten van vastgoedbehoeften van gebruikers in behoeftestellingen en
  programma’s van wensen binnen de daarvoor geldende normering.
 • Vaardigheid in het opstellen van omvangrijke microbeleggingsplannen.
 • Vaardigheid in het beoordelen van onderhoudsplannen.
 • Vaardigheid in het inventariseren en actualiseren van gebruikersverwachtingen ten aanzien van het gebruik van Hoofdgebruikerstaken & Huisvesting; vaardigheid in het adviseren hierover.

In verband met werkzaamheden is Rijbewijs een pre.

Over het bedrijf

De werkzaamheden worden verricht binnen het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD) van de Divisie Facilitair, Logistiek & Beveiliging (DFLB) ressorterend onder het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) op de locatie Utrecht.

Het FBD is dé facilitaire ondersteuner van Defensie, die voor alle gebruikers van de defensielocaties het werken gemakkelijker, veiliger en aangenamer maakt. Daartoe is het FBD lokaal georganiseerd in teams van facilitaire professionals, ondersteund door een centrale staf met specialistische adviseurs. Vanuit de staf wordt de uitvoering op locatie ondersteund en deels ook aangestuurd.

Vanuit de staf wordt de uitvoering op locatie ondersteund en deels ook aangestuurd. De staf bestaat uit 4 afdelingen, te weten Interne Ondersteuning (IO), Dienstverlening (DV), Bedrijfsveiligheid, Milieu, Arbo (BVMA) en Bedrijfsvoering (BV).

Medewerker Huisvesting werkt binnen de afdeling Dienstverlening. Functionaris is belast met het ondersteunen van het lijnmanagement, het leveren van een bijdragen
aan het in kwalitatieve en kwantitatieve zin gebruiksgereed houden van de infra en huisvesting, de belegging van objecten en aan de uitvoering en beoordeling van het instandhoudingprogramma en de onderhoudsplanning. Daarnaast is hij belast met begeleiding, bewaking, toetsing en controle realisatie en voortgang van opgedragen werk.

De medewerker gaat de werkzaamheden uitvoeren binnen district Oost (Noord- Oost Nederland) maar landelijke inzet wordt niet uitgesloten.

Vacature-informatie

Unique Uitzendbureau Defensie

Herculesplein 100
3584 AA Utrecht

Vraag over deze vacature

Gelijke kansen voor iedereen

Wij nodigen iedereen uit om te solliciteren op onze vacatures. Lees meer >