COVID-19 Update: solliciteren kan nog steeds, je gesprek kan digitaal plaatsvinden.

parttime Projectleider participatie stadsdeel West

Standplaats
Amsterdam
Opleiding
HBO
Uren per week
12 uur
Dienstverband
Tijdelijk
Salarisindicatie
€17,67-25,95
Vacaturenummer
#1AV0041813

Over de functie

Over de functie

Als projectleider participatie SMF groen- en speelvoorzieningenprojecten ben je actief in de wijken waar we de komende jaren de kwaliteit van het groen en de speelplekken willen verbeteren. Je organiseert, faciliteert en ondersteunt de bewonersparticipatie bij het maken van de verbeter voorstellen. Je werkt samen met de gebiedsmakelaars uit de gebiedsteams, beheerders openbare ruimte en groen van stadswerken. Zo lever je een directe bijdrage aan het betrekken van de Amsterdammer vanuit de groenambitie van de stad bij de lokale opgave in het gebied.

 • Je werkt aan de uitvoering van de gebiedsgerichte participatie en verbetering van kwaliteit van groen en spelen in de wijken
 • Je organiseert, faciliteert en ondersteunt de participatie bij de projecten die het stadsdeel heeft aangedragen bij het stedelijk mobiliteitsfonds.
 • Je draagt bij aan de politieke ambitie voor het vergroenen van de stad.
 • Je doet voorstellen voor het verbeteren van groen en speelplekken, inclusief het bestuurlijke besluitvormingstraject

Wat we bieden

Een parrttime of fulltime opdracht bij de gemeente Amsterdam tot het einde van het jaar;
Een detacheringsovereenkomst van 24 tot 36 uur per week;
Een salaris, dat afhankelijk van werkervaring- en opleiding, ligt tussen de € 2756,- en € 4008,-
Een tegemoetkoming in de reiskosten (€ 0,06 per km);
Toegang tot GoodHabitz, een online trainingsplatform.

Functie-eisen

 • Heeft ervaring met projectmatig werken in de openbare ruimte
 • Kan opereren in het hele spectrum van politiek en bestuurlijke verhoudingen (stad- stadsdeel / fysiek-sociaal ) en heeft ervaring met het voorbereiden en uitvoeren van bestuurlijke besluitvorming
 • Heeft bij voorkeur ervaring met bewonersparticipatie.
 • Heeft bij voorkeur ervaring met fysieke ingrepen in de openbare ruimte
 • Vindt het een uitdaging om samen met anderen ontwerp- en participatieaanpak te bedenken en uit te voeren
 • Weet draagvlak te organiseren bij directbetrokkenen (de doelgroep, maar ook omwonenden en andere stakeholders)
 • Kan samen met een klein projectteam realistische en haalbare oplossingen ontwerpen
 • Kan goed plannen en hierop sturen (resultaatgerichtheid)
 • Is in staat beknopt en helder schriftelijk te rapporteren
 • Affiniteit met stadsdeel West

Over het bedrijf

De Gemeente Amsterdam kent een voor Nederland bijzonder bestuurlijk stelsel: de gemeente is verdeeld in stadsdelen. Sinds de herindeling per 1 mei 2010 is de stad verdeeld in zeven stadsdelen met (tot 2018) een eigen bestuur en het vanuit de centrale stad bestuurde Westelijk Havengebied (Westpoort).

De stadsdelen hebben tussen de 80.000 en 150.000 inwoners en hebben daarmee de omvang van een middelgrote gemeente. Het zijn ook in vergaande mate autonome gemeenten: alle gemeentelijke taken en bevoegdheden zijn aan hen overgedragen met uitzondering van enerzijds de zogenaamde A-taken die de Gemeente Amsterdam in de Verordening op de Stadsdelen uitdrukkelijk aan het centrale bestuur (de Centrale Stad) heeft voorbehouden en anderzijds de speciale bevoegdheden van de burgemeester (openbare orde, en dergelijke) waarvan de wet overdracht niet toestaat. De stadsdelen zijn dus onder andere verantwoordelijk voor:

bouw en onderhoud van woningen, bouwvergunningen voor woningen, kantoren en bedrijven, de ruimtelijke inrichting, het bouwtoezicht.
beheer en onderhoud van vrijwel de gehele openbare ruimte, het lokale verkeers- en parkeerbeleid.
lokaal-gemeentelijke taken op het gebied van welzijn, sport, onderwijs, kunst en cultuur. Ondersteuning van de instellingen op die gebieden.
het grootste deel van de gemeentelijke dienstverlening aan de bevolking (reiniging, openbare verlichting, stadstoezicht, allerhande informatie en vergunningen).
voor bevolkingszaken (een burgemeestersbevoegdheid) kan men ook op het stadsdeelkantoor terecht.
Alle wetten en regels die Nederland kent voor gemeenten, gelden op overeenkomstige wijze voor de stadsdelen. Dat geldt ook voor hun inrichting. Zo waren er tot 2014 een Stadsdeelraad (op dezelfde wijze gekozen als een gemeenteraad), een Dagelijks Bestuur (B&W), een DB-voorzitter (burgemeester), etc. Enige uitzondering: de stadsdelen kennen een (door de Raad) "gekozen burgemeester" (de DB-voorzitter).

De stadsdelen hebben een volwaardig ambtelijk apparaat (zoals gemeenten dat hebben) en kunnen beschikken over een eigen budget. Een belangrijk deel van het gemeentelijk budget van Amsterdam is via het Stadsdeelfonds (à la het Gemeentefonds) overgedragen aan de stadsdelen en staat vrij tot hun beschikking

Solliciteer direct

Vacature-informatie

COVID-19 Update: solliciteren kan nog steeds, je gesprek kan digitaal plaatsvinden.

Unique discrimineert niet

Wij nodigen iedereen uit om te solliciteren op onze vacatures. Omdat we geloven in gelijke kansen voor iedereen.

Unique Uitzendbureau Gem. Amsterdam

Paalbergweg 2
1105 AG Amsterdam

Vraag over deze vacature