Projectleider Woo

Solliciteer direct
Standplaats
Zierikzee
Opleiding
HBO
Uren per week
36 uur
Dienstverband
ZZP
Salarisindicatie
€75,00-90,00
Vacaturenummer
#1AV0099528

Over de functie

Over de functie

Als projectleider Wet open overheid (hiernaa:Woo) zorg je voor een projectmatige aanpak voor de implementatie van de Woo, in het bijzonder het onderdeel ‘actief openbaar maken’. Van deze projectleider verwachten we dat alle te zetten stappen in een projectmatige aanpak uiteen worden gezet en aangestuurd, dat de organisatie daar in meegenomen wordt en dat er als gevolg daarvan acceptatie, medewerking en bewustzijn ontstaat.
Dat vergt doorzettingsvermogen, diplomatie en een doortastende omgang met de risico' s die dit traject kenmerkt.

Concreet betekent dit dat de projectleider het volgende doet:

 • inrichten en realiseren van het project;
 • het sturen binnen de hem/haar toegewezen middelen op het eindresultaat;
 • een project en stuurgroep samenstellen bestaande uit de belangrijkste stakeholders binnen de gemeente;
 • aansturen van projectteam en het ontwikkelen en motiveren van de teamleden;
 • het verschil tussen de huidige en nieuwe situatie onder de Woo in beeld brengt. Bij deze analyse wordt mede gebruik gemaakt van een eerste inventarisatie die op dit moment gemaakt wordt.
 • vanuit de analyse een plan opstelt met daarin de stappen die nodig zijn om de Woo te implementeren;
 • een voorstel doet voor de prioritering en doorlooptijd voor de hiervoor genoemde stappen
 • coördineren van werkzaamheden die voortvloeien uit de te nemen stappen;
 • monitoren en sturen op voortgang van het traject (opstellen voortgangsrapportages);
 • aandacht vragen voor en bewustwording creëren binnen de organisatie voor de veranderingen binnen de organisatie met het oog op de implementatie van de Woo.
  In het implementatieplan wordt aangegeven welke – in de WOO benoemde - informatie-categorieën op welke wijze openbaar zullen worden gemaakt, rekening houdend met de wettelijke eisen en de impact op de organisatie, de burger, de informatiesystemen en de kosten. De projectleider zorgt ervoor dat de processen en rollen voor actieve openbaarmaking eenduidig worden ingericht en vastgelegd. Ook besteedt de projectleider aandacht aan het verandertraject c.q. de bewustwording die in de organisatie moet plaatsvinden om de implementatie van de Woo succesvol te laten verlopen. De Projectleider werkt samen met alle afdelingen, aangezien de implementatie van de Woo de hele organisatie raakt.
  Producten onder andere:
 • Analyse van de raakvlakken met andere wetten;
 • Lijst met documenten die actief openbaar gemaakt dienen te worden (waar worden deze gecreëerd en opgeslagen);
 • Een beschrijving van de huidige werkwijze rondom het openbaar maken van informatie;
 • Per openbaar te maken document een duidelijk overzicht van de diverse rollen en verantwoordelijkheden en hieruit af te leiden een generieke procesbeschrijving (welke stappen moet wie doorlopen voor we een document openbaar maken);
 • Een voorstel hoe de gemeente dit kan monitoren en hierover verantwoording afleggen;
 • Een communicatieplan om medewerkers en burgers te informeren over de Woo;
 • Een trainingsprogramma om medewerkers te informeren over hun verplichtingen bij het openbaar maken en/of bewaren van informatie;
 • Plan van aanpak (door het MT goedgekeurd) met daarin de stappen die nodig zijn om de Woo binnen de organisatie te implementeren;
 • Inrichten en beschrijven van de bijbehorende processen.

Wat we bieden

Een zelfstandige opdracht (niveau schaal 11) voor bepaalde tijd voor een periode van 3 maanden fulltime voor 36 uren per week;
We bieden je volledig contractbeheer en een projectcontract aan (door Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten);
Screening van jouw opdracht conform wetgeving;
Een eenvoudige procedure via ons online portaal;
Jij bepaalt jouw eigen all-in uurtarief;
Kennis en expertise van een vast team van Freelance experts die telefonisch en per mail bereikbaar zijn;
Wij bezitten een uitgebreid facturatiesysteem en een digitaal urenregistratiesysteem, (wij factureren voor jou);
Gegarandeerde betaling van je facturen binnen 30 dagen, desgewenst kan je de betaaltermijn verkorten naar 14 dagen en incidenteel kiezen voor directe betaling van je openstaande facturen);
Aantrekkelijke inkoopvoordelen op producten en diensten via onze store voor ZZP ondernemers;
De werkzaamheden kunnen vanzelfsprekend deels vanuit huis uitgevoerd worden.

Functie-eisen

Je beschikt over een HBO/WO werk en denkniveau aangevuld met aantoonbare recente werkervaring als projectleider op het gebied van implementatie van wetgeving en/of informatievoorziening in primaire en bedrijfsvoering processen;
Je bent schriftelijk en mondeling communicatief vaardig, resultaatgericht, beschikt over overtuigingskracht en kan omgaan met weerstand;

Wensen:
Je hebt aantoonbare werkervaring op het gebied van informatiemanagement en met het inrichten van processen én het opstellen van procesbeschrijvingen;
Je hebt aantoonbare werkervaring met afdeling overstijgende implementatievraagstukken;
Deze opgedane werkervaring heb je opgedaan in de publieke sector (gemeente/provincie etc.)

Over het bedrijf

Gemeente Schouwen-Duiveland te Zierikzee.
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: Woo) in werking getreden. De Woo stelt het actief openbaar maken van informatie aan de burger centraal. De Woo bevat nieuwe verplichtingen die twee hoofdonderwerpen betreffen: het actief openbaar maken van documenten in 11 informatiecategorieën en het op orde brengen van de informatiehuishouding van bestuursorganen, waaronder gemeenten.
Voor het actief openbaar maken van de informatie categorieën wordt 5 jaar voorgeschreven, voor het op orde krijgen van de basis van de informatievoorziening (een tweede aspect benoemd in de wet) wordt 8 jaar gegeven.

Vacature-informatie

Unique Uitzendbureau Gem. Schouwen-Duiveland

Laan van St. Hilaire 2
4301 SH Zierikzee

Vraag over deze vacature

Gelijke kansen voor iedereen

Wij nodigen iedereen uit om te solliciteren op onze vacatures. Lees meer >