Senior Adviseur Stikstof

Solliciteer direct
Standplaats
Middelburg
Opleiding
WO
Uren per week
36 uur
Dienstverband
ZZP
Salarisindicatie
€4.094-5.827
Vacaturenummer
#1AV0090258

Over de functie

Over de functie

Als sr. adviseur Stikstof speel je een belangrijke rol in het proces om te komen tot structurele oplossingen voor de stikstof aanpak. Je bent niet de inhoudelijke super deskundige N2000, maar je bent in staat de landelijke ontwikkelingen vanuit het Rijk en IPO naar de Zeeuwse aanpak te vertalen. Daarvoor behoud je het overzicht over de ontwikkelingen en weet hoe en waar je dit in Zeeland moet invullen.
Je bent naast Senior adviseur tevens vervanger van de opgavemanager voor de Interprovinciale Advies Commissie (AC) stikstof die iedere twee weken bij elkaar komt ter voorbereiding van de Interprovinciale Bestuurlijke Commissie (BC) stikstof (ook tweewekelijks). Belangrijke onderdelen van je opdracht zijn het koppelen van de landelijke (gebieds)doelen naar een gebiedsgerichte aanpak in Zeeland; het adviseren over haalbaarheid en realiseerbaarheid van die doelen en het –samen met de adviseurs gebiedsgerichte aanpak- invullen van het gebiedenbeleid. Tot slot denk je mee in de Zeeuwse procesaanpak. Extern met de Zeeuwse partners in de opgave stikstof; intern met zowel andere programma’s als de rol van GS en PS.

Hoe ga je dit doen?
Je werkt met een kernteam bestaande uit 7 personen aan de doelstellingen. Het is een compact team waar medewerkers integraal samenwerken met focus op een specifiek onderdeel van het stikstofdossier. Een aantal collega’s uit het kernteam houdt zich momenteel specifiek bezig met bronmaatregelen om stikstofuitstoot te reduceren en een aantal met de gebiedsgerichte aanpak stikstof en het opstarten van de gebiedsprocessen. Vanuit de opgave hebben we intensief contact met collega’s van betrokken programma’s waaronder Programma Toekomst Landelijk gebied, Klimaatadaptatie en Zoet water, Energietransitie, Fysieke leefomgeving en de vergunningverlening Natuurbeschermingswet. Een spil in de gebiedsgerichte aanpak zijn daarnaast de gebiedsregisseurs voor de Manteling van Walcheren en de Kop van Schouwen. Stikstof is met recht een opgave. Dat betekent dat de provincie samen met deze collega’s maar vooral ook met de externe partijen in de gebieden vorm geeft aan de gebiedsprocessen en planvorming. Jij bent verantwoordelijk voor het vormgeven van het proces tussen alle deze onderdelen van de opgave stikstof, wetende dat de door het Rijk opgelegde, en door provincies onderschreven, deadlines en doelen zeer ambitieus zijn. Bij dat proces hoort ook de vormgeving van de rollen van GS en PS.

Als lid van het team stikstof zijn je werkzaamheden onder andere:

  • De opgavemanager en Gedeputeerde adviseren op de opiniërende en besluitvormende processtappen in het landelijke traject en richting provinciaal bestuur en regio;
  • Het overzicht hebben en houden over landelijke ontwikkelingen en dit doorvertalen naar de Zeeuwse aanpak;
  • Adviseren over het proces met de Zeeuwse partners, de interne samenwerking en de rollen van GS en PS.
  • Inbreng leveren in het tot stand komen van het Zeeuwse gebiedsplan in het kader van de Wet stikstofreductie en natuurherstel (WSN), het coalitieakkoord van het Rijk en de hoofdlijnenbrief van de minister;
  • Het vanuit stikstof meegeven van de kaders voor de gebiedsprocessen voor de overbelaste Natura 2000 gebieden om te komen tot gebiedsagenda’s;
  • Strategische advisering op vertaling van het coalitie akkoord van het Rijk naar de Zeeuwse situatie. Denk daarbij aan verduurzaming agrarische sector, de buitenlandaanpak of de koppeling aan andere maatschappelijke opgaven;
  • Adviseren en meewerken aan het vormgeven van het Nationaal Programma Landelijk Gebied en het bijdragen aan de opbouw van een uitvoeringsorganisatie voor de transitie Landelijk Gebied;
  • Eventuele coördinatie van deeldossiers zoals buitenland, opzetten stikstofdashboard, dit na afstemming behoefte vanuit de opgave en interesse gebied senior.

Wat we bieden

Een baan waarin jij een verschil maakt voor de provincie Zeeland.
Naast ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling, bieden we je een opdracht aan fulltime tot 36 uur per week (1 fte). Minder uur is bespreekbaar.
We bieden jou in eerste instantie een opdracht voor bepaalde tijd aan voor de duur van 1 jaar.
We bieden je volledig contractbeheer en een projectcontract aan (door Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten);
Screening van jouw opdracht conform wetgeving;
Een eenvoudige procedure via ons online portaal;
Kennis en expertise van een vast team van Freelance experts die telefonisch en per mail bereikbaar zijn;
Wij nemen jouw acquisitie naar een nieuwe opdracht uit handen
Wij bezitten een uitgebreid facturatiesysteem en een digitaal urenregistratiesysteem, (wij factureren voor jou);
Gegarandeerde betaling van je facturen binnen 30 dagen, desgewenst kan je de betaaltermijn verkorten naar 14 dagen en incidenteel kiezen voor directe betaling van je openstaande facturen);
Aantrekkelijke inkoopvoordelen op producten en diensten via onze store voor ZZP ondernemers;

Functie-eisen

Je hebt een afgeronde WO/HBO opleiding (bij voorkeur in de richting bestuurskunde, ruimtelijke ordening of land- en watermanagement). Je hebt werkervaring in het openbaar bestuur en kunt aantoonbaar werken in een dynamische omgeving. Je bent daadkrachtig en samenwerken binnen complexe vraagstukken is een kernkwaliteit. Je beschikt over competenties op het gebied van politiek bestuurlijke gevoeligheid, strategische beleidsvorming, verbindend communiceren, onderhandelen en natuurlijk overwicht, samenwerken, omgevingssensitiviteit, omgevings-/procesmanagement.

Je bent iemand die vanuit samenwerking in- maar vooral ook extern (interbestuurlijk en met het maatschappelijk veld) de verbinding zoekt op dit lastige dossier en formuleert de stappen om verder te komen. Hierbij is invloed uitoefenen op het landelijk beleid cruciaal om vervolgens de praktische vertaalslag in de regio te maken naar concrete kansen en mogelijkheden.

Daarnaast beschik je over een forse dosis doorzettingsvermogen. Je bent een stressbestendige verbinder die zich thuis voelt in een dynamisch team op het af en toe hectische thema stikstof.

Over het bedrijf

De stikstofopgave is ingrijpend en raakt inmiddels nagenoeg alle sectoren en thema’s die binnen de provincie Zeeland te Middelburg een rol spelen. Er zijn tussen Rijk en provincies verschillende afspraken voorbereid om de realisatie van een concreet pakket aan maatregelen mogelijk te maken. Medio 2023 dient er een Zeeuws gebiedsplan zijn vastgesteld door Gedeputeerde Staten, waarna de uitvoering moet worden gestart. We zijn op zoek naar versterking van ons kernteam stikstof.

Vacature-informatie

Provincie Zeeland

Voorstad 3
4461 KK Goes

Vraag over deze vacature

Gelijke kansen voor iedereen

Wij nodigen iedereen uit om te solliciteren op onze vacatures. Lees meer >