Senior Medewerker Logistiek

Solliciteer direct
Standplaats
Amersfoort
Opleiding
HBO
Uren per week
38 uur
Dienstverband
Vast
Salarisindicatie
€17,58-24,26
Vacaturenummer
#1AV0053206

Over de functie

Over de functie

In de functie van Senior Medewerker Logistiek draag je zorg over het materieel behorend tot de toegewezen assortimenten. Je beheert de toegewezen systemen door middel van monitoring op basis van het systeemplan, stemt het gebruiks- keten- en onderhoudsmanagement af en geeft adviezen op het gebied van systeemmanagement en productkennis. Je plant, beheerst, rapporteert en adviseert over het toegewezen artikelenpakket en stelt de jaar onderhoudsbehoefte en het jaar onderhoudsprogramma op.

Hieronder een uitgebreide omschrijving van jouw takenpakket als Senior Medewerker Logistiek:

1. Je levert zelfstandig bijdragen aan de realisatie van inrichtende activiteiten van het toegewezen artikelenpakket door:

 • het inventariseren en interpreteren van de logistieke consequenties van projectmatige;
 • behoeftestellingen;
 • het leveren van logistieke bijdragen aan het opstellen van PVA van nieuwe systemen;
 • het evalueren van de logistieke consequenties voor de DMO van het leveranciersvoorstel;
 • het leveren van de logistieke bijdragen aan het opstellen van het programma van eisen (PVE) en andere relevante projectdocumenten;
 • het uitvoeren van de risico-analyses in het kader van materieelbeheer;
 • het onderbouwen van het logistieke advies met betrekking tot de afweging in/uitbesteden (speciaal) onderhoud;
 • het geven van advies inzake bepaling initiële behoefte uitrustingstukken, reservedelen, componenten en speciaal gereedschap, materieeldocumentatie en
 • pleiding onderhoudspersoneel;
 • het aanleveren van analyses met de bijbehorende onderbouwing aan de ketenanalist ten behoeve van Life Cycle Cost (LCC)-berekeningen;
 • het verwerken van de LCC-rapporten in de toekomstige behoeftestellingen;
 • het opstellen van een advies t.a.v. de keuze van het te verwerven materieel en het daarbij horende onderhoudsschema;
 • het opstellen van de in- en afvoerinstructie (als onderdeel van het systeemplan);
 • het periodiek evalueren (m.b.v. Prestatie indicatoren) van instandhoudingsgegevens en het doen van voorstellen ter verbetering van de kosteneffectiviteit;
 • het beheren van de logistieke aspecten van materieel d.m.v. locatieregistratie, omwisselprogramma's, advies configuratiebeheer en bepalen dan wel voorstellen
  doen t.a.v. het assortiment, de voorraadhoogte en nalevering bestrijden van reservedelen;
 • het op- en bijstellen van de LOT-prognose;
 • het op aanwijzing van de Clustermanager dan wel zelfstandig plegen van nadere analyses n.a.v. afwijkingen van prestatie-indicatoren/overeengekomen normen;
 • het leveren van een bijdrage aan een projectmatige afvoer van materieel en de daaraan gerelateerde reservedelen;
 • het uitdoen van afroepen/bestellingen van materieel uit bestaande raam/afroep overeenkomsten;
 • het zorgdragen voor een goede afhandeling van afspraken voortkomend uit de bestelorders (nazorg);
 • het verwerken van de logistieke aspecten van ingediende ILS meldingen.

2. Je plant, beheerst, rapporteert en adviseert over het toegewezen artikelenpakket door:

 • het periodiek vaststellen van de behoefte, interpreteren, verwerken en archiveren van gegevens m.b.t. voorgenomen maatregelen ter verbetering van het
  materieel, in relatie tot de kosteneffectiviteit ervan;
 • het periodiek verzamelen van de Defensie brede behoefte aan goederen en diensten in het betreffende assortiment, het interpreteren van de verkregen gegevens
  ten behoeve van het opstellen van het exploitatieprogramma en het adviseren ten behoeve van het sluiten van (raam)overeenkomsten;
 • het uitvoeren van een doelmatigheidsbeoordeling;
 • het initiëren en aansturen van de defensie brede verwerving van het aan het cluster toegewezen pakket goederen;
 • het vaststellen van de behoefte aan componenten en onderdelen t.b.v. onderhoud;
 • het adviseren over groepsgewijze (her)bevoorrading van artikelen middels meer jaren raamcontracten;
 • het opstellen/bijstellen van opdrachten tot aanschaf of in- c.q. uitbesteding;
 • het

Wat we bieden

Een uitdagende fulltime functie (38 uur) bij één van de meest toonaangevende werkgevers van Nederland. Het gaat om een vaste aanstelling. De functie van Senior Medewerker Logistiek is ingeschaald in schaal 9 conform de cao van Defensie. De trede wordt bepaald aan de hand van jouw opleiding en werkervaring.

Sollicitatieprocedure
Onderdeel van deze procedure is een screening van de MIVD. Voordat je deze functie mag bekleden doet de MIVD een VGB screening naar je. Houd rekening met een doorlooptijd van gemiddeld 8 tot 12 weken voor deze screening!

Voor meer informatie lees:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/militaire-inlichtingen-en-veiligheid/veiligheidsonderzoek

Functie-eisen

Opleidingseis:

 • HBO/Bachelor, bij voorkeur in de logistieke richting.

Ervaringseis:

 • Ervaring in het materieel-logistieke domein van Defensie.

Kennis en vaardigheidseisen:

 • Kennis van het materieel logistieke en financiële proces;
 • Kennis van procedures en regelgeving ter zake;
 • Kennis van te gebruiken applicaties zoals SAP en SLIM4;
 • Kennis van resultaatgerichte bedrijfsvoering;
 • Inzicht in taken, processen en organisatie van Defensie;
 • Vaardigheid in het opstellen van rapporten en onderhouds- en systeemplannen;
 • Adviesvaardigheden.

Over het bedrijf

De werkzaamheden worden verricht binnen een cluster van de sectie Assortimentsmanagement & Voorraadbeheersing (ASSM&VRDB) van de afdeling Logistiek. De afdeling Logistiek is onderdeel van het MatlogCo. De standplaats van de functie is Utrecht, vlakbij Amersfoort.

De sectie ASSM&VRDBH is verantwoordelijk voor de instandhouding van de aan haar toegewezen artikelen en assortimenten. Dit betreft land gebonden artikelen die defensie-breed worden ingezet en afgenomen. Zij levert en houdt goederen in stand, zodanig dat wordt voldaan aan de gestelde eisen ten aanzien van vereiste kwantiteit, kwaliteit, veiligheid en levertijd tegen zo laag mogelijke kosten. Het leveren van een bijdrage aan de Defensie-brede inkoop en het leveren van een bijdrage aan de instandhouding van de (wapen-)systemen.

In deze functie ben je werkzaam binnen een cluster. Een cluster voert de regie over diverse assortimenten. In het kader van deze assortimenten heeft een cluster het beheer over een groot aantal contracten. Zo is het verantwoordelijk voor de normstelling, vaststelling en vastlegging van onderhoud- en bevoorradingsregelingen, voorraadbeheersing, ketenregie, documentatie en beheer. Artikelen worden defensie-breed bevoorraad en in stand gehouden.

Vacature-informatie

COVID-19 update: solliciteren kan nog steeds, je gesprek kan digitaal plaatsvinden.
COVID-19 update: solliciteren kan nog steeds, je gesprek kan digitaal plaatsvinden.

Unique Uitzendbureau Defensie

Herculesplein 100
3584 AA Utrecht

Vraag over deze vacature

Gelijke kansen voor iedereen

Wij nodigen iedereen uit om te solliciteren op onze vacatures. Lees meer >