Sr Beleidsmdw Onderwijs Kansengelijkheid en NPO

Solliciteer direct
Standplaats
Spijkenisse
Opleiding
WO
Uren per week
32 uur
Dienstverband
ZZP
Salarisindicatie
€3.561-5.169
Vacaturenummer
#1AV0061425

Over de functie

Over de functie

Er is al veel binnen de gemeente Nissewaard aanwezig en in de afgelopen periode zijn ook veel zaken ontwikkeld rondom onderwijsbeleid. We verwachten dat hierbij wordt aangesloten als het gaat om kansengelijkheid en het NPO. Dit betekent dat bijvoorbeeld dat deze onderwerpen ook aan bod kunnen komen in de LEA wanneer hier concrete plannen voor liggen die al in de werkgroep (kansentafel) en het veld zijn afgestemd (intern en extern).

Wat moet er opgepakt en ontwikkeld worden?

Kansengelijkheid

 • (Concept) Visie gelijke kansen waarbij aangesloten wordt bij de lokale context (vraagt dus om een analyse, beschrijving wat er al gebeurt, hoe hiermee verbinding wordt gemaakt, waarbij geconcludeerd wordt wat dus nog nodig is). Deze wordt in concept door de desbetreffende ontwikkeld en ter input/bespreking voorgelegd aan de kinderopvang en het onderwijs (in de kansentafel).
 • Inventarisatie ideeën kinderopvang en onderwijs (po+vo)
 • N.a.v. analyse (intern en extern) en inventarisatie de vraag beantwoorden waar de gemeente Nissewaard kansen ziet om kansengelijkheid te versterken.
 • Prioritering en tijdlijn aanbrengen in de opties en mogelijkheden
 • Uitwerking praktische uitvoering per onderdeel.
 • Aanvragen subsidie Gelijke Kansen Alliantie waarbij dus een plan geschreven moet worden, dat logischerwijs zal bestaan uit de voorgaande punten
 • Uiteindelijk moet kansengelijkheid door alle partijen gezien worden als gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 • Gedurende de bovenstaande punten geeft de desbetreffende ook de Kansentafel vorm.

NPO

 • Analyse van de scholenscans waarbij deze naast de ideeën gelegd worden die de gemeente heeft (bestaande structuren versterken vb Kinderogen en VVE).
 • Aansluiten bij eventuele ROK overleggen wanneer NPO op de agenda staat
 • Samenwerken met collega’s die ook corona gelden ontvangen binnen de gemeente (intern) en afstemming/samen optrekken met andere gemeentes (extern)
 • Aansluiten bij webinars VNG/GOAB over corona middelen
 • Plan ontwikkelen besteding NPO middelen
 • Plan voorleggen/bespreken met de kinderopvang en het onderwijs
 • Uitwerking praktische uitvoering
 • Uitvoering meenemen in het plan.

Deze onderwerpen moeten gepresenteerd worden aan de raad. Tot slot is het de bedoeling dat kansengelijkheid en het NPO ook onderling verbinding hebben met elkaar en het dus niet als twee losse onderwerpen wordt gezien/aangepakt

Wat we bieden

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van 6 maanden, parttime voor 32 uur per week.
Het salaris voor deze functie is afhankelijk van je ervaring, kennis en talent en bedraagt maximaal € 5.169,- (schaal 11) bruto per maand bij een volledige werkweek van 36 uur.
De functie kan ook op ZZP basis ingevuld worden.
Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Wij hebben vertrouwen in jou en daarom is er ruimte voor flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot je inzet en resultaat.
Een goede werksfeer met leuke collega’s.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde Hbo of Wo-opleiding, je hebt ervaring binnen het sociaal domein, beschikt over goede kennis van Wet op het Primair Onderwijs (WPO), Wet op het Voortgezet onderwijs (WVO), Wet op de Expertisecentra (WEC), de Jeugdwet en hebt ervaring op het gebied van ontwikkelen van beleid binnen de politiek gevoelige omgeving van een lokale overheid;
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken;
 • Je bent energiek, vernieuwend en een verbinder die mensen enthousiast weet te maken;
 • Je kunt helder verwoorden (ook op papier) wat jouw doelen zijn, en je gaat daarbij voor resultaat: visie, zowel op het proces als op inhoud is van belang voor een goede uitoefening van de functie;
 • Je pakt als teamspeler het liefst uitdagingen integraal aan, en je weet hierbij haarfijn de juiste personen te betrekken (zowel binnen als buiten de gemeente);
 • Je kunt goed plannen en organiseren, en beschikt over een gezonde dosis lef;
 • Je hebt ervaring met het voeren van gesprekken met inwoners en (keten)partners;
 • Je bent besluitvaardig, stressbestendig, flexibel en je hebt ondernemingszin en een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne;
 • Je bent integer en goed in het opbouwen en onderhouden van relaties.

Over het bedrijf

Nissewaard is een gemeente met 85.000 inwoners met een unieke ligging op het eiland
Voorne-Putten, onder de rook van Rotterdam en goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

We willen dat onze inwoners zich thuis voelen in onze gemeente. Een plek waar je je prettig en veilig voelt, waar je kunt ontspannen, waar de leefomgeving is opgeruimd, waar je tot rust komt en waar je sociale contacten hebt. Een plek die geborgenheid biedt en waar je je talenten durft te ontwikkelen, ook als je hiermee een risico neemt. Zo’n plek wil Nissewaard zijn: schoon, heel en veilig!

Binnen het team Maatschappelijke Ontwikkeling zijn wij per direct voor 6 maanden op zoek naar een enthousiaste verbinder

Senior Beleidsmedewerker Onderwijs Kansen gelijkheid en NPO (32 uur)

Team Ontwikkeling
Het team Ontwikkeling valt onder de eenheid Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) en bestaat uit 27 medewerkers. MO richt zich op beleid, advies en uitvoering rond zorg, welzijn, onderwijs, participatiewet, volksgezondheid, sport en cultuur en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de wet Verplichte GGZ. In het team Ontwikkeling is het beleid rondom het sociaal domein, van ontwikkeling tot implementatie, belegd. Met behulp van data-analyse wordt jaarlijks, samen met het bestuur, partners en inwoners, bepaald aan welke opgave(n) wordt gewerkt. Het team voert de regie op de uitvoeringsagenda en mobiliseert, verbindt en faciliteert het in- en externe netwerk om tot resultaten te komen.

De gemeente Nissewaard staat voor belangrijke opgaven op het terrein van onderwijs. Zo wil de gemeente zich gaan inzetten op kansengelijkheid in het onderwijs en samen met de partners uitvoering gaan geven aan het nationaal programma onderwijs.

Vacature-informatie

COVID-19 update: solliciteren kan nog steeds, je gesprek kan digitaal plaatsvinden.
COVID-19 update: solliciteren kan nog steeds, je gesprek kan digitaal plaatsvinden.

Gemeente Nissewaard

Raadhuislaan 106
3201 EL Spijkenisse

Vraag over deze vacature

Gelijke kansen voor iedereen

Wij nodigen iedereen uit om te solliciteren op onze vacatures. Lees meer >