Het laatste nieuws en de nieuwste trends op het gebied van werkgeverschap.

Met deze 9 tips krijgt u altijd gelijk.

Hoe frustrerend is het als het gelijk onweerlegbaar aan uw zijde is? Maar dat de rest van de mensheid – of het bedrijf, het team of het gezin – weigert u het gelijk te geven. Wat dan? Gelijk krijgen voor gevorderden.

Hoe frustrerend is het als het gelijk onweerlegbaar aan uw zijde is? Maar dat de rest van de mensheid – of het bedrijf, het team of het gezin – weigert u het gelijk te geven. Wat dan? Gelijk krijgen voor gevorderden. 

#1. Vertel een geanimeerd verhaal

Soms is uw gelijk wel erg dun. De inhoud is weinig overtuigend. De feiten zijn schaars en spreken nauwelijks tot de verbeelding. In dat geval is het raadzaam om uw toevlucht te nemen tot het vertellen van een verhaal. Dat vraagt voorbereiding, maar het aan elkaar rijgen van anekdotes, persoonlijke indrukken en grappige intermezzo’s is het alternatief. Als u ze niet inhoudelijk kunt overtuigen, dan is het boeien van uw tegenstanders wel het minste dat u kunt doen. Daarbij is het grote voordeel dat al deze stijlmiddelen niet of nauwelijks op waarheidsgehalte zijn te toetsen. De regels voor deze presentatie zijn vrijwel dezelfde als die voor een gewone presentatie.

#2. Maak het een moreel issue

Deze truc om uw gelijk te halen is lastig. U begeeft zich hiermee op een hellend vlak, maar indien het moraliseren van de discussie lukt, komt uw gelijk dichterbij. Het doel is uw tegenstander te associëren met verwerpelijke mensen of gebeurtenissen. In de Haagse arena gebeurt het vaak, maar niet altijd met succes. Wilders wordt met Hitler geassocieerd. Misschien zijn er gronden voor, maar de vergelijking is zo beladen dat het gelijk niet dichterbij komt. De truc is een element uit het standpunt van uw opponent te lichten. Of uit zijn directe omgeving. Dit moet uitvergroot worden en gekoppeld worden aan een afschrikwekkende gebeurtenis. Dierenrechtactivisten moeten zich – terwijl ze strijden voor bontvrije jassen – verdedigen tegen de impliciete associatie met Volkert van der Graaf. Moslims worden geacht afstand te nemen van terreurdaden in andere delen van de wereld, voordat ze iets mogen zeggen over de verhoudingen in Nederland. In de werkomgeving kan het bijvoorbeeld nuttig zijn om als er sprake is van financiële gevolgen de Vestia-affaire aan te halen. Het is een lastige truc. De maatvoering is van wezenlijk belang.

#3. Ondermijn de geloofwaardigheid

Een variant op de eerder behandelde persoonlijke aanval is het in twijfel trekken van iemands expertise. Niet de boodschap maar de boodschapper is het mikpunt van deze truc. Vaak kan het in de vragende vorm. “Jacob is een goede financiële man, maar heeft hij ook echt verstand van new business?” De vraag stellen is meestal genoeg. Iedereen gaat ervan uit dat die toch retorisch is. 

#4. Zoek steun bij de groten der aarde

Vooral wanneer de bewijsvoering wankel is, loont het om steun te zoeken bij de traditie. De werkzaamheid van de Chinese geneeskunde wordt vaak bewezen met de zinsnede “dat het 4.000 jaar geleden ook al bekend was.” Het zegt niks over de werkzaamheid, maar het voegt wat autoriteit toe. Dat kan ook door een beroep te doen op goeroes. Dat kunnen wetenschappers van het Einstein-kaliber zijn, Bijbelse figuren, spiritueel leiders, managementgoeroes of het nationaal orakel Johan Cruijff. Meesterbeïnvloeder en supergoeroe Cialdini stelt het verbinden met een autoriteit als de belangrijkste manier… (ziet u het werkt!). 

#5. Pomp uzelf op

Als de externe autoriteit niet past op het gelijk dat u wilt halen, is het goed om die van uzelf wat op te poetsen. Academische titels maken in Nederland niet heel veel indruk, maar ze voegen wel een beetje statuur toe. Rek uw titels zo ver mogelijk op. Dat die titels mogelijk niets te maken hebben met het onderwerp, doet hier niet ter zake. Bescheidenheid bewaart u maar voor thuis of onder vrienden.

#6. Manipuleer de percentages

Vaak wordt de discussie ondersteund door cijfers. Vooral de verandering ervan wordt vaak in percentages uitgedrukt. Vaak is dit veel indrukwekkender dan absolute getallen. Maak gebruik van het feit dat mensen steeds slechter zijn in hoofdrekenen en ook niet heel veel kennis hebben van de betekenis van bepaalde cijfers. Er liggen hier kansen als het gaat om percentages van percentages. Als u moet aantonen dat de markt zit te wachten op uw idee en ‘uit onderzoek’ blijkt dat 50 procent van de respondenten hier welwillend tegenover staat en (hiervan) zelfs 15 procent zeer welwillend. Netto betekent dat slechts 7,5 procent (50% x 15%) van de ondervraagden zit te springen om wat u van plan bent. Maar de indruk die u wekt is dat er een overweldigende meerderheid graag met u in zee wil. 

#7. Selecteer uw cijfers

Zoals percentages er zijn om mee te manipuleren, is een andere manier om niet te liegen en toch een ander beeld te schetsen het gebruik van cijfers. U hoeft ze niet allemaal te gebruiken. Een onderzoek is een grabbelton waaruit u alleen dat pakt wat uw gelijk dichterbij brengt. Uw omzet steeg 5 procent. Mooi, maar u laat natuurlijk in het midden of dit in geld of in volume is. En u meldt ook niet dat de inflatie van 2 procent een uithollend effect had. En u vergeet te melden dat de benchmark voor uw branche 6 procent was. Zo zijn er 1.000 mogelijkheden om een beetje te poetsen. 

#8. Maak strategisch gebruik van grafieken

Cijfers vertalen zich in grafieken. En dat is nog een kans. U bent namelijk geheel vrij in de keuze van de presentatie. U kunt inzoomen op verschillen om die uit te vergroten of juist uitzoomen om de verschillen visueel te minimaliseren. Benadrukken doen we door dingen naast elkaar te zetten. Als u cijfers wilt wegmoffelen, dan zorgt u voor veel ruimte en bij voorkeur minder relevante informatie die u ertussen presenteert. Een andere goede manier om verschillen visueel te minimaliseren is lijnen (blokken, stippellijnen etc) met een grotere afwijking in dezelfde grafiek te presenteren. Hiermee framet u de cijfers die u toch moet noemen. 

#9. Hoed u voor triomfalisme

En dan heeft u gelijk gekregen. Gefeliciteerd. U heeft er hard voor gewerkt en alles uit de kast getrokken. Maar verpest het niet. Gelijk krijgen is ook iets dat u gegund wordt. Het “ik zei het toch”,  is dodelijk. Bedwing uw neiging om zout in de wonde van uw opponent te wrijven. Nu is het tijd voor een handreiking. Bedank voor de inbreng en kijk of er elementen in het betoog van de ander zitten die u kunt inpassen. Toon u een grootmoedig mens. Dan blijft het gelijk krijgen geen eenmalige exercitie.