Het Unique Kenniscentrum  

Extra medisch personeel door de inzet van het Reservistenleger

ALMERE, 10 november 2021 – Het land kampt met nieuwe maatregelen en er is een toename van het aantal COVID-19-gevallen en -hospitalisaties, waardoor de beschikbaarheid van medisch personeel opnieuw onder druk komt te staan. Unique lanceert daarom het Reservistenleger, kandidaten met een zorgprofiel kunnen zich aanmelden en zijn naast hun huidige baan of activiteiten flexibel inzetbaar in de zorg. Het programma is er om onze partners te ondersteunen bij een verzoek voor extra medisch personeel.

Bij Unique, een van de grotere uitzendbureaus van Nederland met veel opdrachtgevers in het midden- en kleinbedrijf en in de overheidssector, is een separaat GGD-bedrijf opgericht waar een toegewijd en gespecialiseerd team iedere dag de bedrijfsvoering organiseert om alle bron- en contactonderzoek, de teststraten, en het volledige vaccinatieprogramma te regisseren.

De golfbeweging van het virus

“Leek het er de afgelopen maanden nog op dat we het virus in toom hielden en de vraag naar zorgpersoneel stabiel bleef, daar zien we nu opnieuw een toenemende vraag.” geeft Carmen Meertens, Operationeel Directeur Business Services & GGD organisatie bij Unique, onderdeel van RGF Staffing, aan. “Naast de vraag naar ziekenhuis personeel vragen de nieuwe maatregelen ook om personeel voor onder andere het vaccineren, testen voor toegang en bron- en contactonderzoeken. De golfbeweging van het virus vraagt hiermee ook om een flexibele inzet van zorg medewerkers en het Unique Reservistenleger speelt hier op in. Zorgreservisten kunnen naast hun huidige baan toch bijdragen aan de zorg en worden ingezet wanneer de nood hoog is.”

Ondanks de blijvend hoge druk in de gezondheidszorg, bleek in de afgelopen maanden bij sommige onderdelen een stabilisatie. Het personeel dat tijdens de piek momenten werd ingezet is niet langer in de zorg werkzaam,  maar is weer actief binnen andere sectoren. Wanneer zich een nieuwe golf aandient, zoals nu, dan kunnen reservisten ingezet worden naast hun huidige baan. Zo kan een reservist blijven bijdragen aan de zorg zonder hun reguliere activiteiten of werkzaamheden op te geven. Een win-win voor kandidaat en klant.

Meer informatie? 

Bekijk de pagina