Enquête klanttevredenheid

Sinds augustus 2019 is Unique leverancier voor flexibele inhuur. Vacatures van functies tot en met schaal 9 onder het perceel “overig” worden door ons ingevuld. Deze aanvragen lopen via het Vacatureloket.  
Om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren en te blijven verbeteren willen wij jouw tevredenheid toetsen middels onderstaande korte enquête. De resultaten worden op hoofdlijnen besproken met contractmanagement en maken onderdeel uit van onze dienstverleningsovereenkomst.  
Bij voorbaat dank voor het invullen! 

Algemene gegevens

Hoe beoordeel je de volgende specifieke onderdelen?

Tips en tops voor Unique

In ons privacy statement kunt u nalezen hoe uw gegevens worden verwerkt.