shadow

MKB Marktmonitor archief

Hieronder leest u waar de eerdere edities van de MKB Marktmonitor over gingen. Deze zijn niet meer te bestellen, maar u kunt wel meer informatie aanvragen over de onderwerpen die we de afgelopen jaren behandeld hebben. Vul daarvoor het contactformulier in.

MKB Marktmonitor 2014: Innovatie

Het thema van 2014 is innovatie, waarin de ontwikkelingen op het gebied van personeel, bedrijf en innovatie binnen het MKB centraal staan. In deze editie komt om naar voren hoe het MKB verwacht om te gaan met hun personele bezetting volgend jaar (groei/krimp). Ondernemers vertellen wat zij verwachten van de economische ontwikkelingen en hoe zij hiermee omgaan (juist investeren of bezuinigen). Daarnaast staat innovatie centraal. Lees meer innovatie in het MKB, hoe ondernemers innoveren en waar ze de gelden vandaan halen.

MKB Marktmonitor 2013: Perspectief

In 2013 zijn Unique en TNO nagegaan hoe ondernemend Nederland aankijkt tegen belangrijke HR-thema’s. Hoe is het personeelsbeleid geregeld? Wat biedt het MKB haar medewerkers en wat zijn de belangrijkste speerpunten? Lees meer over de onderwerpen arbeidsvoorwaarden, werving en selectie, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid, HR-beleid en medewerkerstevredenheid. Met deze uitgave willen wij u inspireren en inzichten bieden in HR thema’s. Een perspectief, om als organisatie in beweging te blijven.

MKB Marktmonitor 2012: In Beweging

De omgeving beweegt, de wereld verandert. Hoe bepaalt u als MKB'er de juiste koers voor uw organisatie, in een tijd waarin zekerheden schaars zijn en alles maar blijft veranderen? Een eenduidig antwoord moeten we u schuldig blijven, maar de bereidheid om anders te denken en snel te kunnen schakelen lijken onmisbare competenties. Het vermogen om te veranderen én te blijven bewegen wordt belangrijker dan ooit. In onze vierde MKB Marktmonitor met als onderwerp In Beweging, daarom aandacht voor de ontwikkelingen op gebieden als; arbeidsmobiliteit, flexwerken, bedrijfseconomische ontwikkelingen en vergrijzing.

MKB Marktmonitor 2011: Nieuwe Tijden

Naast bedrijfseconomische ontwikkelingen stonden dit jaar ook social media en aantrekkelijk werkgeverschap centraal. Actuele onderwerpen die impact hebben op onze manier van zakendoen. Zo lijkt de economie onvoorspelbaarder, spelen social media een steeds grotere rol en wordt aantrekkelijk werkgeverschap vanwege de verwachte krapte steeds belangrijker. Kortom, er breken nieuwe tijden aan. Hoe gaat ondernemend Nederland hiermee om?

MKB Marktmonitor 2010: Optimisme

In 2009 was het MKB als gevolg van de economische crisis vooral bezig met ‘quick-win’ maatregelen, zoals het snijden in kosten en personeel. In 2010 is er een omschakeling te zien van interne maatregelen naar externe gerichtheid. Dat blijkt uit het MKB Marktmonitor onderzoek van dit jaar. Ondernemers zijn bezig met nieuwe businessmodellen en lange termijnplanning. Maar liefst 73 procent van de ondernemers geeft aan nieuwe producten en diensten te gaan ontwikkelen dan wel nieuwe markten aan te willen boren. Hiermee wordt het vertrouwen en de optimistische kijk van de ondernemer onderstreept. Deze editie van de MKB Marktmonitor vertelt hoe ondernemers ondernemen om te groeien in onzekere tijden.

MKB Marktmonitor 2009: Crisis; kans of bedreiging?

In dit onderzoek hebben we de impact van de crisis en de toekomstvisie van ondernemer gemeten. Eerst kijken we breed naar de bedrijfsmatige impact van de crisis. Hoe gaan ondernemers nu om met vernieuwingen, besparingen en investeringen. Welke lessen hebben zij geleerd van de crisis en wat doen ze om zo goed mogelijk uit de crisis te komen? En wat verwacht de MKB’er van de toekomst? Daarna zoomen we in op het personeelsbeleid. In de eerste editie van de MKB Marktmonitor behandelen wij onder andere de omvang en samenstelling van het personeelsbestand en de functie-inhoud. Tot slot wordt de rol van het uitzendbureau onder de loep genomen en welke verwachtingen ondernemers hiervan hebben.

Zoek een Unique vestiging in de buurt

Al ruim 40 jaar is Unique hr-dienstverlener met oog voor het talent van mensen. Unique bemiddelt flexibel en vast personeel, geeft advies en leidt op. Met als doel een omgeving waarin kandidaten en organisaties succesvol zijn en blijven. Unique ontwikkelt talent en weet waar talent het beste tot recht komt. Want bevlogen unieke mensen tillen organisaties naar een hoger niveau. Iedere dag.