11-11-2019

11 vragen over vakantiegeld

Vakantiegeld

Vakantiegeld is een belangrijk onderwerp waar zowel werkgevers als werknemers graag meer over willen weten. Begrijpelijk, want het is een extra beloning die je ontvangt om je vakantiekosten te dekken. Maar hoe wordt vakantiegeld eigenlijk berekend? En wat zijn de regels voor uitbetaling? Geen zorgen, we hebben alle antwoorden voor je! In dit artikel beantwoorden we 11 veelgestelde vragen over vakantiegeld, zodat je goed geïnformeerd bent en precies weet waar je aan toe bent.

Ontdek nu alle antwoorden op de veelgestelde vragen over vakantiegeld

#1 Wie heeft recht op vakantiegeld?

Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft en in Nederland woonachtig is, heeft recht op vakantiegeld. Vakantiegeld, ook wel vakantiebijslag genoemd, bestaat sinds 1945 en is ingevoerd als bijdrage van de werkgever aan de kosten voor de vakantie.

#2 Wanneer bouwt een medewerker vakantiegeld op?

Vakantiegeld wordt opgebouwd tussen 1 juni van het ene jaar en 31 mei van het volgende jaar. Gedurende deze periode bouwen werknemers hun vakantiegeld op.

#3 Hoeveel moet ik uitbetalen?

Volgens de WMM Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag komt de hoogte van het vakantiegeld bij elke werknemer neer op minimaal 8 procent van het brutoloon. Onder het brutoloon vallen ook:
  • Provisie (beloning voor verleende diensten)
  • Prestatietoeslagen 
  • Gevarengeld
Tegemoetkomingen in de hypotheek
In sommige CAO’s is afgesproken dat het vakantiegeld meer dan 8 procent bedraagt. Verdienen werknemers meer dan drie keer het minimumloon,  dan kun je in het arbeidscontract afspraken maken over minder vakantiegeld. De werknemer krijgt wel altijd ten minste 8 procent van drie keer het minimumloon.

#4 Wanneer betaal ik vakantiegeld uit?

Uiterlijk in juni. Nemen medewerkers eerder in het jaar vakantie op, dan kun je overeenkomen om het op dat moment opgebouwde vakantiegeld (dus vanaf 1 juni) over te maken. Het vakantiegeld mag ook op een ander moment worden uitgekeerd, maar daarvoor is een schriftelijke overeenkomst nodig. Regel is dat het vakantiegeld sowieso eens per twaalf maanden wordt uitbetaald. 

#5 Over welke verdiensten betaal ik géén vakantiegeld?

Over verdiensten die niet onder het brutoloon vallen hoef je geen vakantiegeld uit te betalen, dit zijn: uitkeringen bij bijzondere gelegenheden (zoals een jubileumuitkering of dertiende maand), winstuitkeringen, onkostenvergoedingen.

#6 Wordt over overwerk ook vakantiegeld berekend?

Dat geldt voor deeltijdwerknemers die meer uren maken dan in hun contract zijn opgenomen (bijvoorbeeld bij een nul-urencontract. Een medewerker die al fulltime in dienst is en overwerkt, bouwt bij overwerk geen extra vakantiegeld op.

#7 Kan ik vakantiegeld ook in termijnen uitbetalen?

De meeste werkgevers betalen het vakantiegeld jaarlijks uit, maar het is ook mogelijk om het vakantiegeld in termijnen uit te betalen. Elke maand bij het salaris bijvoorbeeld. Zorg wel dat dit is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of cao en dat het apart op de loonstrook staat vermeld.

Let op: Betaal op tijd. Als je te laat betaalt, kan je werknemer een verhoging eisen van maximaal 50 procent.

#8 Wat betaal ik een werknemer die uit dienst gaat?

Als je werknemer uit dienst treedt, betaal je hem het opgebouwde vakantiegeld meteen uit. Tip! Zet bij elke salarisuitbetaling 8 procent vakantiegeld opzij.

#9 Moet ik over vakantiegeld van mijn medewerkers belasting betalen?

Ja, vakantiegeld kun je zien als loon, dus betaal je hierover loonheffing. 

#10 Hoe hoog is de belasting?

Vakantiegeld wordt zwaarder belast dan het reguliere loon. Je werknemers moeten rekening houden met de actuele belastingschijven:

Belastingtarieven 2019/ 2020
In 2019 zijn er drie schijven voor de inkomstenbelasting:

- Het tarief tot een inkomen van € 20.711 is 36,65 procent.
- Voor een inkomen tussen € 20.711 en € 68.507 is het tarief 38,10%.
- Voor het deel van het inkomen boven de € 68.507 is het tarief 51,75%

In 2020 zijn er nog twee schijven:
- Het tarief tot een inkomen van € 68.507 is 37,35%.
- Voor het deel van het inkomen boven de € 68.507 is het tarief 49,50%.
Bron: rijksoverheid.nl, 1 mei 2020.

#11 Betaal ik mijn uitzendkracht ook vakantiegeld?

Ook tijdelijke krachten, die je bijvoorbeeld ingehuurd hebt via een uitzendbureau, hebben recht op vakantiegeld. De wet bepaalt dat de uitzendkracht tenminste 8 procent van zijn loon aan vakantiebijslag opbouwt. Bij CAO kan daar ten nadele van de uitzendkracht worden afgeweken. De uitbetaling is in juni tenzij het uitzendbureau en de uitzendkracht schriftelijk anders afspreken. De uitbetaling is tenminste één keer per kalenderjaar. Ze bouwen daarnaast ook vakantiedagen op. Gebruiken ze die dagen niet, dan hebben ze recht op uitbetaling van 13,33 vakantie-uren per volledig gewerkte maand. Ook wanneer de uitzendovereenkomst eindigt, moet het opgebouwde vakantiegeld worden uitbetaald.

Bereken het zelf!

Wil je zeker zijn dat je het vakantiegeld van je werknemers correct berekent? Maak dan gebruik van deze handige "vakantiegeld berekenen" tool en krijg snel inzicht in de juiste bedragen. Door duidelijke en transparante communicatie zorg je ervoor dat je werknemers goed geïnformeerd zijn en met vertrouwen naar hun vakantieperiode kunnen uitkijken.

Meer weten over vakantiegeld?

Nu je alle antwoorden hebt op je vragen over vakantiegeld, is het tijd om te zorgen voor een soepele vakantieperiode en tevreden werknemers. Met transparante communicatie, tijdige uitbetalingen en de nodige informatie geef je jouw werknemers het vertrouwen en de zekerheid die ze verdienen.

Heb je nog meer vragen over vakantiegeld of wil je handige tools en tips ontdekken? Neem snel een kijkje op onze website voor alle informatie die je nodig hebt.

Ook interessant om te lezen

Het grote Solliciteren en Werken Woordenboek

Hoor of zie je tijdens je sollicitatie- of inwerkproces óók weleens woorden waarvan je denkt: ‘Uh… wat?’ Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe functie of net begonnen bent loop je vaak teg...
18-9-2023

Conflicten op de werkvloer: zo ga je ermee om

Hoe graag we het misschien ook willen, we kunnen nu eenmaal niet altijd met iedereen op één lijn liggen. Grote kans dus, dat dat op professioneel vlak ook niet het geval is. Wanneer er zich ...
18-9-2023