17-11-2023

Alles wat je moet weten over vakantiegeld: 11 vragen beantwoord

Stapel mungeld met op de achtergrond briefgeld met daarboven muntgeld

Vakantiegeld is een belangrijk onderwerp waar zowel werkgevers als werknemers graag meer over willen weten. Begrijpelijk, want het is een extra beloning die je ontvangt om je vakantiekosten te dekken. Maar hoe wordt vakantiegeld eigenlijk berekend? En wat zijn de regels voor uitbetaling? Geen zorgen, we hebben alle antwoorden voor je! In dit artikel beantwoorden we 11 veelgestelde vragen over vakantiegeld, zodat je goed geïnformeerd bent en precies weet waar je aan toe bent.

Dit artikel beantwoordt 11 veelgestelde vragen over vakantiegeld, waaronder wie recht heeft op vakantiegeld, over welke verdiensten geen vakantiegeld betaald wordt, en de fiscale aspecten ervan. Het biedt praktische informatie voor zowel werkgevers als werknemers en omvat een handige tool voor het berekenen van vakantiegeld.

Ontdek nu alle antwoorden op de veelgestelde vragen over vakantiegeld

#1 Wie heeft recht op vakantiegeld?

Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft en in Nederland woonachtig is, heeft recht op vakantiegeld. Vakantiegeld, ook wel vakantiebijslag genoemd, bestaat sinds 1945 en is ingevoerd als bijdrage van de werkgever aan de kosten voor de vakantie.

#2 Wanneer bouwt een medewerker vakantiegeld op?

Vakantiegeld wordt opgebouwd tussen 1 juni van het ene jaar en 31 mei van het volgende jaar. Gedurende deze periode bouwen werknemers hun vakantiegeld op.

#3 Hoeveel moet ik uitbetalen?

Volgens de WMM Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag komt de hoogte van het vakantiegeld bij elke werknemer neer op minimaal 8 procent van het brutoloon. Onder het brutoloon vallen ook:
  • Provisie (beloning voor verleende diensten)
  • Prestatietoeslagen 
  • Gevarengeld
Tegemoetkomingen in de hypotheek
In sommige CAO’s is afgesproken dat het vakantiegeld meer dan 8 procent bedraagt. Verdienen werknemers meer dan drie keer het minimumloon,  dan kun je in het arbeidscontract afspraken maken over minder vakantiegeld. De werknemer krijgt wel altijd ten minste 8 procent van drie keer het minimumloon.

#4 Wanneer betaal ik vakantiegeld uit?

Uiterlijk in juni. Nemen medewerkers eerder in het jaar vakantie op, dan kun je overeenkomen om het op dat moment opgebouwde vakantiegeld (dus vanaf 1 juni) over te maken. Het vakantiegeld mag ook op een ander moment worden uitgekeerd, maar daarvoor is een schriftelijke overeenkomst nodig. Regel is dat het vakantiegeld sowieso eens per twaalf maanden wordt uitbetaald. 

#5 Over welke verdiensten betaal ik géén vakantiegeld?

Over verdiensten die niet onder het brutoloon vallen hoef je geen vakantiegeld uit te betalen, dit zijn: uitkeringen bij bijzondere gelegenheden (zoals een jubileumuitkering of dertiende maand), winstuitkeringen, onkostenvergoedingen.

#6 Wordt over overwerk ook vakantiegeld berekend?

Dat geldt voor deeltijdwerknemers die meer uren maken dan in hun contract zijn opgenomen (bijvoorbeeld bij een nul-urencontract. Een medewerker die al fulltime in dienst is en overwerkt, bouwt bij overwerk geen extra vakantiegeld op.

#7 Kan ik vakantiegeld ook in termijnen uitbetalen?

De meeste werkgevers betalen het vakantiegeld jaarlijks uit, maar het is ook mogelijk om het vakantiegeld in termijnen uit te betalen. Elke maand bij het salaris bijvoorbeeld. Zorg wel dat dit is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of cao en dat het apart op de loonstrook staat vermeld.

Let op: Betaal op tijd. Als je te laat betaalt, kan je werknemer een verhoging eisen van maximaal 50 procent.

#8 Wat betaal ik een werknemer die uit dienst gaat?

Als je werknemer uit dienst treedt, betaal je hem het opgebouwde vakantiegeld meteen uit. Tip! Zet bij elke salarisuitbetaling 8 procent vakantiegeld opzij.

#9 Moet ik over vakantiegeld van mijn medewerkers belasting betalen?

Ja, vakantiegeld kun je zien als loon, dus betaal je hierover loonheffing. 

#10 Hoe hoog is de belasting?

Vakantiegeld wordt zwaarder belast dan het reguliere loon. Je werknemers moeten rekening houden met de actuele belastingschijven:

Belastingtarieven Nederland 2023 & 2024

2023:
  • Het basistarief voor de inkomstenbelasting is 36,93% voor inkomens tot € 73.031.
  • Het toptarief voor inkomens boven de € 73.031 blijft ongewijzigd op 49,50%.

bron

2024:
  • Verhoging van het tarief van de eerste schijf naar 36,97%.
  • Het tarief in de tweede schijf blijft 49,50%, zoals in 2023.
  • Het drempelbedrag voor de tweede schijf stijgt naar € 75.624.

bron bron bron


#11 Betaal ik mijn uitzendkracht ook vakantiegeld?

Ook tijdelijke krachten, die je bijvoorbeeld ingehuurd hebt via een uitzendbureau, hebben recht op vakantiegeld. De wet bepaalt dat de uitzendkracht tenminste 8 procent van zijn loon aan vakantiebijslag opbouwt. Bij CAO kan daar ten nadele van de uitzendkracht worden afgeweken. De uitbetaling is in juni tenzij het uitzendbureau en de uitzendkracht schriftelijk anders afspreken. De uitbetaling is tenminste één keer per kalenderjaar. Ze bouwen daarnaast ook vakantiedagen op. Gebruiken ze die dagen niet, dan hebben ze recht op uitbetaling van 13,33 vakantie-uren per volledig gewerkte maand. Ook wanneer de uitzendovereenkomst eindigt, moet het opgebouwde vakantiegeld worden uitbetaald.

Bereken zelf je vakantiegeld!

Wil je zeker zijn dat je het vakantiegeld van je werknemers correct berekent? Maak dan gebruik van deze handige "vakantiegeld berekenen" tool en krijg snel inzicht in de juiste bedragen. Door duidelijke en transparante communicatie zorg je ervoor dat je werknemers goed geïnformeerd zijn en met vertrouwen naar hun vakantieperiode kunnen uitkijken.

Vakantiegeld tips voor werknemers

Vakantiegeld is niet alleen een extraatje voor werknemers, maar ook een kans voor jou als werkgever om hen te adviseren over het slim besteden van dit geld. Een goed geïnformeerde werknemer is immers een gelukkige werknemer, en dat draagt bij aan een positieve werksfeer. Hier zijn enkele tips die je kunt delen het gebruiken van vakantiegeld voor andere doeleinden:

Sparen voor later

Stimuleer je werknemers om hun vakantiegeld apart te zetten, bijvoorbeeld op een spaarrekening. Dit helpt hen om financieel bewuster te zijn en minder impulsieve uitgaven te doen.

Versterken financiële Veiligheid

Adviseer werknemers om na te gaan of hun financiële buffer voldoende is voor onvoorziene uitgaven. Zo niet, dan kan het vakantiegeld helpen om deze buffer te versterken.

Plannen voor grote uitgaven

Herinner je team eraan dat het vakantiegeld ook een mooie gelegenheid kan zijn om te sparen voor toekomstige grote uitgaven, zoals auto-onderhoud of huisrenovaties.

Investeer in duurzaamheid

Moedig ze aan om te investeren in energiebesparende maatregelen thuis, zoals isolatie of zonnepanelen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar kan op termijn ook leiden tot lagere energierekeningen.

Aflossen van schulden

Wijs op het belang van het aflossen van schulden of betalingsachterstanden. Het gebruiken van vakantiegeld om schulden te verminderen kan leiden tot een gezondere financiële situatie.

Buffer voor wisselende inkomsten

Voor werknemers met een variabel inkomen kan het verstandig zijn om vakantiegeld te reserveren voor perioden met minder inkomsten.

Meer weten over vakantiegeld?

Nu je alle antwoorden hebt op je vragen over vakantiegeld, is het tijd om te zorgen voor een soepele vakantieperiode en tevreden werknemers. Met transparante communicatie, tijdige uitbetalingen en de nodige informatie geef je jouw werknemers het vertrouwen en de zekerheid die ze verdienen. Heb je nog meer vragen over het vakantiegeld? Neem dan contact op met een van onze HR specialisten bij jouw in de buurt.

Ook interessant om te lezen

Onboard flexmedewerkers effectief: 6 tips voor succes

De inzet van flexmedewerkers kan een waardevolle toevoeging zijn aan je bedrijf. Ze kunnen je helpen om pieken in de werkdruk op te vangen, je team te voorzien van gespecialiseerde vaardighe...
23-4-2024

Generatiemanagement: een bron van kracht

Door generatiemanagement toe te passen, kunnen je als organisatie de diversiteit binnen je personeelsbestand omarmen en deze omzetten in een bron van kracht en innovatie. Dit omvat het creër...
5-4-2024