Unique als HR-partner

Elke afdeling en bedrijf is anders en vraagt om dienstverlening en planning op maat. Op locatie analyseren wij het werkaanbod en de processen. We stellen de klantbehoefte vast op het gebied van flexibel personeel, diensten, werktijden, instroomeisen en eventuele opleidingen. Vervolgens adviseren wij u over de meest geschikte poolsamenstelling en implementeren wij tot in detail de best passende systemen voor planning en onboarding. Uiteraard stellen wij uw flexibele pool vast binnen de kaders van wetgeving en de mogelijkheden van de lokale arbeidsmarkt.

Dit doen wij

Analyse & implementatie

Door middel van verschillende scans analyseert Unique Project & Planning uw bedrijfsprocessen op het gebied van HR en poolmanagement. Op basis van de uitkomst van deze scans stellen wij een advies op maat voor u op en implementeren wij samen met u de beste systemen. 

Recruitment & onboarding

Door de inzet van campagnes via social media en de expertise van ons talent center kunnen wij snel de juiste doelgroepen bereiken en werven wij continu en proactief medewerkers. Tijdens een intakegesprek kijken wij wat er bij de medewerker past om een goede match te maken. Samen met u bepalen wij het gewenste onboarding programma. Zo kunnen alle medewerkers goed voorbereid worden ingezet op uw projecten.

Planning & poolmanagement

Naar aanleiding van uw behoefte, implementeren wij de best passende plantool indien nodig en bouwen wij een flexpool op met verschillende schillen, bijv. voor vaste uitvraag en piekmomenten. Bovendien bouwen wij in elke pool een buffer in boven op de benodigde capaciteit. Met dit model borgen wij continuïteit, ook bij snel op- en afschalen van het aantal diensten. U kunt 24/7 meekijken met de planning via ons klantportaal. U kiest zelf wie van uw medewerkers welke planningen in kunnen zien. 

Advies & procesoptimalisatie

Door frequente evaluaties en de inzet van onze bedrijfsoptimalisatie scan kan er continu worden geanticipeerd op de verbeterpunten over o.a. de instroom, planning en doorstroom van de medewerkers.