MVO doe je zo.

Mensen zijn belangrijk! Voor Unique als hr-organisatie, waar we vooral met mensen voor mensen werken zijn mensen haar grootste kapitaal. We zijn ons er van bewust dat we als werkgever niet alleen impact hebben op onze medewerkers, klanten en kandidaten, maar ook op iedereen om ons heen. Door rekening te houden met de directe en indirecte invloed die we hebben op mens, maatschappij en milieu tracht Unique te werken op een zo maatschappelijk verantwoord mogelijke wijze. 

Onze speerpunten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het MVO-beleid van Unique is gericht op diverse onderwerpen zoals betrokken ondernemen, diversiteit en milieu. Ook is er specifiek aandacht voor goed ondernemerschap en natuurlijk goed werkgeverschap. Zie hieronder voor meer informatie.

Naast de vanzelfsprekende aandacht voor de mens, is er ook aandacht voor ons milieu. We streven ernaar om de negatieve gevolgen van ons handelen op de natuurlijke omgeving te beperken. Dit doen we onder andere door ieder jaar onze CO2-uitstoot te willen verminderen door oog te hebben voor mobiliteit en huisvesting. Er is blijvende aandacht voor het terugdringen van de normuitstoot van auto's, maar ook blijft Unique inzetten op het terugdringen van het aantal autokilometers. Dit doen we onder meer door bij vestigingen elektrische scooters en fietsen in te zetten en openbaar vervoer volledig te vergoeden. We verwachten dat het daarmee voor onze medewerkers daarmee eenvoudiger wordt hun reisbehoefte efficiënter in te richten, wat naar verwachting zal resulteren in een afname van het aantal autokilometers.
Unique heeft nadrukkelijk aandacht voor maatschappelijke betrokkenheid: de manier waarop wij iets teruggeven aan individuen, de samenleving en de maatschappij als geheel. We willen bijdragen aan een eerlijke maatschappij, bijvoorbeeld door het belangeloos inzetten van onze medewerkers, faciliteiten en middelen. Unique spant zich actief in om iedereen die kan en wil werken ook aan werk te helpen. Van jong tot oud, hoog- en laagopgeleid, beperkt of niet, een verscheidenheid aan culturele achtergronden, man en vrouw, met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt, van starter tot professional. We dragen daardoor actief bij aan een diverse en inclusieve werkomgeving.
Ons doel is om een diverse samenstelling van medewerkers binnen elk niveau van de organisatie te bereiken met aandacht voor aspecten zoals leeftijd en geslacht maar ook voor mensen met een (beroeps)beperking of mensen die verder van de arbeidsmarkt verwijderd zijn. Wij focussen ons daarbij niet op de beperkingen, maar op de talenten.
Naast de samenstelling van ons medewerkersbestand is ook het tegengaan van discriminatie een belangrijk onderdeel van het thema diversiteit, waarbij wij streven naar het uitbannen van discriminatie, misstanden en ongewenst gedrag. Unique en USG People, het moederbedrijf van Unique, hanteert een zeer uitgebreid anti-discriminatiebeleid. Kennis over wat wel en niet mag is daarbij essentieel, daarom wordt voortdurend aandacht besteed aan dit onderwerp. Tevens is een aantal diversiteitsambassadeurs opgeleid en benoemd die zorgdragen voor een goede informatievoorziening en functioneren als een laagdrempelige vraagbaak.
Onder goed ondernemerschap verstaan wij het creëren van waarde met een duurzame balans voor alle stakeholders, waarbij we oog hebben voor integriteit en transparantie, leiderschap, duurzaam inkopen en klanttevredenheid. Onze klanten krijgen een professionele begeleiding bij een breed palet aan HR- en arbeidsmarkt gerelateerde vraagstukken. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat organisaties hun bezetting, kennis en capaciteit flexibeler kunnen inzetten, waarmee hun wendbaarheid wordt vergroot.
Unique vult dit onderwerp breed in: opleiding en ontwikkeling, vitaliteit en gezondheid staan hierbij centraal. Ook besteden wij veel aandacht aan duurzame inzetbaarheid. Dit betekent investeren in gezonde, flexibele, betrokken en competente mensen, die zowel binnen als buiten de huidige werkzaamheden hun bijdrage kunnen blijven leveren aan de maatschappij van vandaag én die van morgen. Unique helpt hen om mentaal, fysiek en inhoudelijk aansluiting te blijven houden bij de vraag op de arbeidsmarkt. Unique doet dit binnen haar eigen organisatie, maar ondersteunt ook haar opdrachtgevers bij vraagstukken rondom het fit houden van hun organisaties en hun talenten. Zo voegt Unique zowel economische als sociale waarde toe aan mensen, organisaties en de maatschappij als geheel. Wanneer jij aan de slag gaat voor Unique bieden wij veel extra's

Sustainable Development Goals van de VN

De SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn zeventien doelen gericht op wereldverbetering. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Unique onderschrijft deze doelen van SDG Nederland en draagt actief bij aan het realiseren van die doelen die goed aansluiten bij onze bedrijfsvoering. Dat zijn het verminderen van armoede, een leven lang leren, gendergelijkheid en inclusieve en economische groei door het aanbieden van werkgelegenheid.

Wil je meer weten over onze geschiedenis en missie & visie?