11-11-2019

11 vragen over vakantiegeld

Vakantiegeld
#1 Wie heeft recht op vakantiegeld?

Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft en in Nederland woonachtig is, heeft recht op vakantiegeld. Vakantiegeld bestaat sinds 1945 en is ingevoerd als bijdrage van de werkgever aan de kosten voor de vakantie.

#2 Wanneer bouwt een medewerker vakantiegeld op?

Vakantiegeld wordt opgebouwd tussen 1 juni van het ene jaar en 31 mei van het volgende jaar. 

#3 Hoeveel moet ik uitbetalen?

Volgens de WMM Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag komt de hoogte van het vakantiegeld bij elke werknemer neer op minimaal 8 procent van het brutoloon. Onder het brutoloon vallen ook:
  • Provisie (beloning voor verleende diensten)
  • Prestatietoeslagen 
  • Gevarengeld

Tegemoetkomingen in de hypotheek
In sommige CAO’s is afgesproken dat het vakantiegeld meer dan 8 procent bedraagt. Verdienen werknemers meer dan drie keer het minimumloon,  dan kun je in het arbeidscontract afspraken maken over minder vakantiegeld. De werknemer krijgt wel altijd ten minste 8 procent van drie keer het minimumloon.

#4 Wanneer betaal ik vakantiegeld uit?

Uiterlijk in juni. Nemen medewerkers eerder in het jaar vakantie op, dan kun je overeenkomen om het op dat moment opgebouwde vakantiegeld (dus vanaf 1 juni) over te maken. Het vakantiegeld mag ook op een ander moment worden uitgekeerd, maar daarvoor is een schriftelijke overeenkomst nodig. Regel is dat het vakantiegeld sowieso eens per twaalf maanden wordt uitbetaald. 

#5 Over welke verdiensten betaal ik géén vakantiegeld?

Over verdiensten die niet onder het brutoloon vallen hoef je geen vakantiegeld uit te betalen, dit zijn: uitkeringen bij bijzondere gelegenheden (zoals een jubileumuitkering of dertiende maand), winstuitkeringen, onkostenvergoedingen.

#6 Wordt over overwerk ook vakantiegeld berekend?

Dat geldt voor deeltijdwerknemers die meer uren maken dan in hun contract zijn opgenomen (bijvoorbeeld bij een nul-urencontract. Een medewerker die al fulltime in dienst is en overwerkt, bouwt bij overwerk geen extra vakantiegeld op.

#7 Kan ik vakantiegeld ook in termijnen uitbetalen?

De meeste werkgevers betalen het vakantiegeld jaarlijks uit, maar het is ook mogelijk om het vakantiegeld in termijnen uit te betalen. Elke maand bij het salaris bijvoorbeeld. Zorg wel dat dit is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of cao en dat het apart op de loonstrook staat vermeld.

Let op: Betaal op tijd. Als je te laat betaalt, kan je werknemer een verhoging eisen van maximaal 50 procent.

#8 Wat betaal ik een werknemer die uit dienst gaat?

Als je werknemer uit dienst treedt, betaal je hem het opgebouwde vakantiegeld meteen uit. Tip! Zet bij elke salarisuitbetaling 8 procent vakantiegeld opzij.

#9 Moet ik over vakantiegeld van mijn medewerkers belasting betalen?

Ja, vakantiegeld kun je zien als loon, dus betaal je hierover loonheffing. 

#10 Hoe hoog is de belasting?

Vakantiegeld wordt zwaarder belast dan het reguliere loon. Je werknemers moeten rekening houden met de actuele belastingschijven:

Belastingtarieven 2019/ 2020
In 2019 zijn er drie schijven voor de inkomstenbelasting:

- Het tarief tot een inkomen van € 20.711 is 36,65 procent.
- Voor een inkomen tussen € 20.711 en € 68.507 is het tarief 38,10%.
- Voor het deel van het inkomen boven de € 68.507 is het tarief 51,75%

In 2020 zijn er nog twee schijven:
- Het tarief tot een inkomen van € 68.507 is 37,35%.
- Voor het deel van het inkomen boven de € 68.507 is het tarief 49,50%.
Bron: rijksoverheid.nl, 1 mei 2020.

#11 Betaal ik mijn uitzendkracht ook vakantiegeld?

Ook tijdelijke krachten, die je bijvoorbeeld ingehuurd hebt via een uitzendbureau, hebben recht op vakantiegeld. De wet bepaalt dat de uitzendkracht tenminste 8 procent van zijn loon aan vakantiebijslag opbouwt. Bij CAO kan daar ten nadele van de uitzendkracht worden afgeweken. De uitbetaling is in juni tenzij het uitzendbureau en de uitzendkracht schriftelijk anders afspreken. De uitbetaling is tenminste één keer per kalenderjaar. Ze bouwen daarnaast ook vakantiedagen op. Gebruiken ze die dagen niet, dan hebben ze recht op uitbetaling van 13,33 vakantie-uren per volledig gewerkte maand. Ook wanneer de uitzendovereenkomst eindigt, moet het opgebouwde vakantiegeld worden uitbetaald.

Bereken het zelf!

Wil jouw medewerker weten hoeveel vakantiegeld hij dit jaar zal krijgen? Op vakantiegeld berekenen staat een heldere uitleg.

 

Ook interessant om te lezen

Unique partner FD Gazellen 2023

Unique is ook dit jaar een trotse partner van de FD Gazellen Awards: de jaarlijkse awards voor de snelst groeiende bedrijven. We verbinden ons vol overtuiging aan deze community en de kernwa...
25-5-2023

We staan dichter bij de klant dan ooit

Eén van onze regio directeuren is Carmen Meertens. Zij vertegenwoordigt Zuid-Oost en vertelt hoe zij het optimale uit haar regio haalt en eigen talent binnen haar regio maximaal stimuleert? ...
25-5-2023