9-6-2021

De vijf wereldwijde basisbehoeften van werknemers

Man achter laptop met handen achter zijn hoofd is erg blije werknemer
Natuurlijk begint innoveren en strategie bepalen bij collega's. Want alle vernieuwing en verandering heeft betrekking op een hele onderneming. Neem daarom allereerst de basisbehoeften van alle collega's serieus. En hun wensen mee in elke innovatieslag of nieuwe strategische koers.

Dat de primaire behoeften van je personeel helemaal niet zo uniek zijn, blijkt uit internationaal onderzoek van ADP Research Institute naar HR-werktrends. Het instituut kwam tot 5 mondiale basisbehoeften van werknemers:

Basisbehoefte #1 Keuzevrijheid

Medewerkers willen de vrijheid om van hun leven te genieten. Zij willen controle en de flexibiliteit om hun werk te doen wanneer, waar en hoe zij dat willen. Deze wens blijkt uit de grotere keuzemogelijkheden die werknemers eisen en benutten. Zo willen zij zelf hun werktijden bepalen en vanuit huis, een andere stad of ander land werken dan waar hun werkgever is gevestigd.

Basisbehoefte #2 Zekerheid

De almaar grotere technologische connectiviteit stelt ondernemingen in staat wereldwijd te zoeken naar (tijdelijk) personeel . Dit biedt ook medewerkers extra zekerheid, in die zin dat hun vaardigheden gewild kunnen zijn bij multinationals. Zo blijft hun toegang tot banen niet beperkt tot het aanbod in hun woonomgeving. Naarmate mensen het begrip 'loopbaan' steeds flexibeler invullen en er steeds meer wereldwijd gezocht wordt naar het beste talent, zullen mensen zich realiseren dat zij meer mogelijkheden tot hun beschikking hebben en een baan meer zekerheid garandeert dan aanvankelijk gedacht.

Basisbehoefte #3 Zelfmanagement

De technologie stelt werknemers beter in staat hun productiviteit en prestaties zelfstandig te managen, en tegelijkertijd realtime feedback en erkenning te krijgen . Hierdoor verdwijnen hindernissen voor samenwerking en verandert de relatie tussen werknemers en hun leidinggevenden. Door automatisering worden mensen die herhalend werk doen langzaam maar zeker vervangen door slimme machines en kunstmatige intelligentie. In de toekomst wordt de productiviteit van mensen vergroot door effectief samenwerken met slimme machines . Wanneer technologie beschikbaar is die afzonderlijke werknemers en teams kan helpen aansturen en steunen, wordt een werkplek zonder afdelingen en hiërarchie steeds meer realiteit. Op zo'n toekomstige werkplek zijn medewerkers vrijer om zich meer op het werk te richten.

Basisbehoefte #4 Zingeving

Werknemers van vandaag vinden hun motivatie om te werken steeds vaker in andere zaken dan alleen hun salaris. Over het algemeen willen werknemers graag werken aan projecten die:

Voor hen persoonlijk zinvol zijn

Een positieve impact hebben op de maatschappij

Het welzijn van mensen bevorderen

Niet alleen willen mensen graag dat de organisatie waarvoor zij werken doelen stelt die hen een sterker gevoel van betekenis en doelgerichtheid geven. Zij verwachten van hun werkgever ook betrokkenheid. Organisaties zoals Google hebben bijvoorbeeld met dit idee geëxperimenteerd door 20 procent van de tijd van elke werknemer te reserveren voor zaken waar zij persoonlijk enthousiast over waren.

Basisbehoefte #5 Leren on demand

Medewerkers willen toegang tot de middelen, instrumenten en informatie die zij nodig hebben voor hun werk. Ook willen zij willen tijd om nieuwe vaardigheden aan te leren, terwijl ze hun werk blijven doen. Dankzij de technologie zijn werknemers in staat veel meer werk te verrichten in evenveel of zelfs minder tijd dan voorheen. Werknemers kunnen technologische ontwikkelingen en mondiale middelen snel benutten om nieuwe dingen te leren en problemen op te lossen terwijl zij aan het werk blijven. Dit leren on demand helpt werknemers snel nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Zodat ze kunnen voldoen aan de groeiende wens van multi-inzetbaar personeel.

Kortom: organisaties en HR-afdelingen die bovenstaande basisbehoeften erkennen, betrekken hun werknemers nauwer bij de missie van de organisatie. Door te erkennen dat elke werknemer zijn of haar bijdrage levert aan het succes van de onderneming, voelen werknemers zich zinvol.

Ook interessant om te lezen

Generatiemanagement: een bron van kracht

Door generatiemanagement toe te passen, kunnen je als organisatie de diversiteit binnen je personeelsbestand omarmen en deze omzetten in een bron van kracht en innovatie. Dit omvat het creër...
5-4-2024

Het schrijven van een effectieve aanbevelingsbrief

Het schrijven van een aanbevelingsbrief kan een belangrijke rol spelen in het carrièrepad van een werknemer. Het is een kans om hun kwaliteiten, prestaties en professionaliteit te benadrukke...
3-4-2024