29-11-2022

“Het lef om anders naar werk en talent te kijken is het wapen tegen de krapte”

Ondernemers met een snel groeiend bedrijf hebben doorlopend de juiste mensen nodig. Hoewel alle sectoren te maken hebben met krapte, grote uitstroompercentages en mismatches, betekent dat niet dat het onmogelijk is om medewerkers te vinden en te binden. Diana Magielsen legt uit: “Werkgevers zijn zich er soms onvoldoende van bewust dat zij de arbeidsmarkt voor zichzelf onbedoeld nog krapper maken door vast te houden aan geijkte functieprofielen, werktijden en opleidingseisen. Juist door hiervan af te wijken, vind je als werkgever de beste mensen die nu en in de toekomst waarde toevoegen aan je bedrijf.”

Anders kijken. Hoe dan?

De oproep van Unique aan werkgevers is: durf anders naar werk en talent te kijken. “Vooral door te focussen op competenties en vaardigheden”, vertelt Diana. “Denk na over het integreren van flexibele werktijden en breng in kaart wat mensen op voorhand aan competenties en kennis móeten meebrengen en welke vaardigheden zij prima kunnen ontwikkelen via training on the job.”

“Uit onderzoek blijkt dat medewerkers na hun initiële opleiding maar liefst 80% van hun kennis en kunde opdoen door samen te werken met hun collega’s en training on the job.”

Unique adviseert 

Unique adviseert klanten om na te denken over het leervermogen van hun medewerkers in relatie tot hun werk en functie én over de ontwikkeling die hun bedrijf doormaakt. “Kortom, welke vaardigheden hebben bestaande en nieuwe medewerkers nodig en hoe moeten zij zich ontwikkelen om binnen één, drie en vijf jaar mee te kunnen groeien met de organisatie?”, licht Diana toe. “Het is goed om in lijn daarvan functiedifferentiatie toe te passen, als het lastig is om al het werk dat moet gebeuren samen te bundelen in één functie, die daardoor moeilijk in te vullen is. Werkgevers creëren zo voor zichzelf meer kansen om de juiste mensen te vinden.”

Luister naar de FD Gazellen podcast

Ook interessant om te lezen

Generatiemanagement: een bron van kracht

Door generatiemanagement toe te passen, kunnen je als organisatie de diversiteit binnen je personeelsbestand omarmen en deze omzetten in een bron van kracht en innovatie. Dit omvat het creër...
5-4-2024

Het schrijven van een effectieve aanbevelingsbrief

Het schrijven van een aanbevelingsbrief kan een belangrijke rol spelen in het carrièrepad van een werknemer. Het is een kans om hun kwaliteiten, prestaties en professionaliteit te benadrukke...
3-4-2024