7-6-2022

Hoe diversiteit en inclusiviteit het werkgeluk vergroten

Twee Unique medewerkers in overleg

“Het Cultuurprogramma reikt verder dan het vergroten van diversiteit en inclusiviteit binnen de organisatie. Zo hebben we direct bij de start van het programma de Culture Crew opgezet: een groep van 15 collega’s uit verschillende business units die meepraten en meedenken over hoe we ons werk met plezier kunnen doen en succesvol blijven. Elke vier weken brengen we onze ideeën, vragen en oplossingen uit de organisatie samen. Omdat die input rechtstreeks uit de organisatie komt, ontstaat draagvlak voor ons Cultuurprogramma. Thema’s als inclusiviteit en diversiteit zijn belangrijke gesprekonderwerpen.”

Focus op talent

“Unique is altijd al vooruitstrevend geweest op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Dat doen we vooral door te focussen op talent. Er is daardoor veel aandacht voor de persoon achter het traditionele cv. Natuurlijk is het cv altijd een houvast geweest, maar tegenwoordig laten we die harde criteria steeds meer achterwege. Hierdoor creëren we meer kansen en ruimte voor ongekend talent op de arbeidsmarkt. Zeker in deze krapte is het van groot belang om dit goed door te vertalen naar opdrachtgevers, die vaak júist vragen om dat papiertje. Met de Culture Crew bedenken we hoe we daarmee omgaan en juist nóg succesvoller kunnen zijn. Onder andere met de inzet van onze Unique Talentscan.”

Gezien en gehoord voelen

“Het Cultuurprogramma leeft enorm binnen onze organisatie. Naar mijn mening komt dat vooral doordat medewerkers ervaren dat er iets wordt gedaan met hun ideeën en meningen. Daardoor voelen zij zich gezien en gehoord, en dat draagt bij aan het gevoel van inclusiviteit. Met behulp van onze tool – de Heartbeat Monitor - polsen we of iemand dat ook daadwerkelijk zo ervaart. Aan de hand van een aantal vragen krijgen we inzicht in hoe een medewerker zich voelt. Voel je je echt welkom? Vind je dat er voldoende aandacht is voor jou als persoon?” 

Heartbeat Monitor

“In de Heartbeat Monitor stellen we ook andere belangrijke vragen, zoals: Wat heb je nodig om meer voldoening te ervaren? Wat heb je nodig om je werk nog beter te kunnen doen? Het mooie is dat de antwoorden inzicht geven in wat er speelt binnen de organisatie en daar kunnen we direct actie op ondernemen.”

Spiegel van de organisatie

“Zelf zie ik het Cultuurprogramma als geheel - waar de Heartbeat Monitor en de Culture Crew onderdeel van uitmaken - vooral als een waardevolle spiegel van de organisatie. Wat werkt goed en wat kan beter? Wat hebben we onze collega’s nodig om met nog meer plezier te werken en succesvol te kunnen zijn? Door met elkaar in gesprek te blijven, blijven we alert. En kunnen we anticiperen op wat er speelt.”

Ook interessant om te lezen

Onboard flexmedewerkers effectief: 6 tips voor succes

De inzet van flexmedewerkers kan een waardevolle toevoeging zijn aan je bedrijf. Ze kunnen je helpen om pieken in de werkdruk op te vangen, je team te voorzien van gespecialiseerde vaardighe...
23-4-2024

Generatiemanagement: een bron van kracht

Door generatiemanagement toe te passen, kunnen je als organisatie de diversiteit binnen je personeelsbestand omarmen en deze omzetten in een bron van kracht en innovatie. Dit omvat het creër...
5-4-2024