15-8-2023

Hoe kun je je als Kinderdagverblijf of BSO voorbereiden op personeelstekorten? Lees deze tips!

kinderen in peuterspeelzaal samen aan het spelen

Kinderdagverblijven (KDV) en Buitenschoolse Opvang (BSO) spelen een essentiële rol in het leven van kinderen en ouders. Ze bieden niet alleen een veilige omgeving voor kinderen om te leren en te groeien, maar bieden ouders de mogelijkheid om werk en gezin te combineren. Net als vele andere sectoren, worden KDV's en BSO's geconfronteerd met personeelstekorten. Deze tekorten kunnen verschillende oorzaken hebben, en één daarvan is de introductie van gratis kinderopvang.

In dit artikel bespreken we de gevolgen van gratis KDV en hoe dit van invloed kan zijn op personeelstekorten in deze sector. Tijdens de Coronaperiode zorgde personeelsuitval eveneens voor een uitdaging. Ontdek onze tips hoe je je als Kinderdagverblijf en BSO kunt voorbereiden op een personeelstekort.

Wat zijn de gevolgen van gratis kinderopvang?

Wanneer de overheid besluit om gratis kinderopvang aan te bieden, kan dit leiden tot een aanzienlijke toename van de vraag naar KDV- en BSO-diensten. Ouders kunnen worden aangemoedigd om meer gebruik te maken van deze voorzieningen vanwege kostenbesparing. Hoewel dit een positieve ontwikkeling kan zijn voor ouders, kan dit leiden tot overbelasting van bestaande faciliteiten en een toename van het aantal kinderen dat opvang nodig heeft. Als gevolg hiervan kunnen KDV's en BSO's te maken krijgen met een stijgende vraag naar hun diensten.

Personeelstekort bij KDV en BSO’s

Het toenemende aantal gezinnen dat gebruikmaakt van gratis kinderopvang kan resulteren in personeelstekorten bij KDV's en BSO's. Hieronder noemen we verschillende oorzaken van een personeelstekort in deze sector:

 • Onvoldoende gekwalificeerd personeel: Door de groeiende vraag naar kinderopvang kunnen KDV's en BSO's moeite hebben om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden om aan de behoeften van gezinnen te voldoen.
 • Werkdruk en personeelsuitval: Een tweede reden is dat het huidige personeel te maken krijgt met een hogere werkdruk als gevolg van de toename van het aantal kinderen. Dit kan leiden tot vermoeidheid en stress, waardoor de kans op personeelsuitval door ziekte of een burn-out groter wordt.
 • Concurrentie met andere sectoren: De toenemende vraag naar personeel in de kinderopvang kan leiden tot concurrentie met andere sectoren die werknemers met dezelfde vaardigheden aanstellen, zoals het onderwijs of de zorg.
 • Gevolgen van personeelstekorten in de sector: Personeelstekorten in de kinderopvangsector kunnen ernstige gevolgen hebben voor zowel de kinderen als het personeel. De belangrijkste gevolgen voor de sector bespreken we hieronder. 
 • Verminderde kwaliteit van de zorg: Als gevolg van personeelstekorten kan de kwaliteit van de zorg die aan kinderen wordt geboden, afnemen. Een stimulerende omgeving is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.
 • Veiligheidsrisico’s: Door gebrek aan toezicht kan de veiligheid van kinderen in gevaar komen. Dit is met name het geval als een personeelslid een te groot aantal kinderen onder zijn of haar hoede moet nemen.
 • Toename van een werkdruk: Het huidige personeel kan te maken krijgen met een hogere werkdruk, wat kan leiden tot stress en ziekteverzuim.
 • Negatieve impact op het imago van de sector: Voortdurende personeelstekorten kunnen een negatieve invloed hebben op het imago van de kinderopvangsector als een aantrekkelijke en stabiele carrièrekeuze voor starters op de arbeidsmarkt.

Personeelsuitval tijdens de Coronaperiode  

De Coronaperiode heeft ons geleerd hoe belangrijk het is om voorbereid te zijn op onverwacht personeelsuitval. Tijdens de Coronapandemie moesten veel KDV's en BSO's hun diensten aanpassen vanwege personeelsuitval door ziekte, quarantaine of andere redenen. Als KDV of BSO kun je je ten tijde van een soortgelijke, toekomstige crisis op verschillende manieren voorbereiden op personeelstekort:

 • Zorg voor een flexibel personeelsbeleid waarbij een pool van vervangers beschikbaar is om snel in te springen bij uitval van personeel.
 • Investeren in personeelsontwikkeling en biedt voldoende mogelijkheden voor bijscholing en training van personeel, zodat ze hun vaardigheden kunnen blijven ontwikkelen.
 • Werk samen met opleidingsinstituten om een continue aanvoer van gekwalificeerd personeel te garanderen.
 • Creëer een aangenaam werkklimaat waarin het personeel zich gewaardeerd voelt en voldoende ondersteuning krijgt om stress te verminderen.

Hoe bereid je je voor op een personeelstekort? 

Personeelstekorten in de kinderopvangsector kunnen een uitdaging vormen, vooral wanneer gratis kinderopvang wordt geïntroduceerd en de vraag naar diensten toeneemt. Het is essentieel voor KDV's en BSO's om zich voor te bereiden op deze tekorten door te leren van de ervaringen tijdens de Coronaperiode. Het aanboren van een flexibele personeelspool, het investeren in persoonlijke ontwikkeling van je personeel en het creëren van een stimulerend werkklimaat zijn cruciale stappen om de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen. Bovendien draag je met deze stappen bij aan het welzijn van je personeel. Als KDV's en BSO's proactief handelen kunnen zij een belangrijke rol blijven vervullen in het leven van kinderen en ouders.

Om het personeelstekort als gevolg van gratis kinderopvang op te vangen, kun je als KDV en BSO de volgende vier stappen ondernemen:

 1. Maak een capaciteitsplanning en voorspel de verwachte toename van de vraag naar kinderopvang. Bekijk hoe je de capaciteit aan de verwachte behoeften kunt aanpassen.
 2. Begin tijdig met wervingscampagnes om gekwalificeerd personeel aan te trekken.
 3. Werk samen met andere kinderopvangorganisaties om personeel uit te wisselen of gezamenlijke oplossingen te vinden voor personeelstekorten.
 4. Bied je personeel aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, doorgroeimogelijkheden en een stimulerende werkomgeving aan om ze te behouden.

Ontdek het High Impact Program Kinderopvang van Unique

Het vinden van de juiste medewerkers is niet altijd eenvoudig. Heb je als organisatie hulp nodig bij het selecteren van nieuwe medewerkers voor jouw kinderdagverblijf? Ontdek bij Unique het High Impact Program Kinderopvang. Tijdens dit programma leidt Unique talenten op tot volwaardige pedagogisch medewerkers met een erkend mbo 3-diploma.

Ben je op zoek naar een baan in de kinderopvang, maar heb je nog niet de benodigde papieren?

Met het High Impact Program Pedagogisch medewerker word je in 3 jaar tijd opgeleid tot pedagogisch medewerker. Bovendien heb je na het succesvol afronden van het High Impact Program baangarantie als pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang.

Ook interessant om te lezen

Onboard flexmedewerkers effectief: 6 tips voor succes

De inzet van flexmedewerkers kan een waardevolle toevoeging zijn aan je bedrijf. Ze kunnen je helpen om pieken in de werkdruk op te vangen, je team te voorzien van gespecialiseerde vaardighe...
23-4-2024

Generatiemanagement: een bron van kracht

Door generatiemanagement toe te passen, kunnen je als organisatie de diversiteit binnen je personeelsbestand omarmen en deze omzetten in een bron van kracht en innovatie. Dit omvat het creër...
5-4-2024