30-3-2022

Traineeship Diversiteit beleeft vliegende start met winnen 010-Inclusief Award

Mensen hebben handen boven op elakaar, teamwork en diversiteit en inclusie

Deze prijs is in het leven geroepen door 010-inclusief, een platform dat werkgevers en werknemers uit alle sectoren van de Rotterdamse arbeidsmarkt ondersteunt en toegang biedt tot een netwerk van bedrijven. De award is bedoeld voor initiatieven die zich op een vernieuwende en effectieve manier inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt in de Maasstad. In het Unique Traineeship Diversiteit is alles erop gericht de in- en doorstroom van divers personeel binnen organisaties te vergroten. Tijdens het traineeship worden recruiters vijftien maanden getraind om bij opdrachtgevers tewerkgesteld te worden. Zowel de recruiters als de deelnemende organisaties worden intensief begeleid met als gezamenlijke ambitie al het talent in Nederland te benutten.

Cindy Sonnemans, directeur Overheid van Unique, is er trots op dat op dat Unique in de prijzen is gevallen. “We willen ervoor zorgen dat iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, kan meedoen en gelijke kansen op de arbeidsmarkt heeft. Als je als bedrijf middenin de samenleving staat, is het niet meer dan logisch dat je daar je personeelsbeleid op afstemt. Daar horen óók werknemers bij die het niet altijd even makkelijk hebben gehad”, benadrukt Cindy. “Veel bedrijven willen wel stappen zetten op het gebied van diversiteit, maar weten niet goed hoe en waar ze moeten beginnen. “Tijdens het traineeship gaan onze recruiters op locatie bij bedrijven aan de slag om serieus werk te maken van de werving van mensen met verschillende achtergronden. Met als belangrijkste vertrekpunt het talent en de kwaliteiten waarover deze mensen beschikken.” 

Kweekvijver van talent

Begin maart zijn vijftien trainees geselecteerd, vertelt projectmanager Marjolein Borsboom. “Voor ons is diversiteit een zeer breed begrip en we hebben recruiters gezocht die zelf afkomstig zijn uit de doelgroepen die we willen bereiken. Je kunt denken aan mensen met een migratieachtergrond of een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook tienermoeders, mensen met een GGZ-achtergrond en oud-gedetineerden. Het is belangrijk dat onze recruiters weten wat onder deze doelgroepen leeft en hoe zij hen het beste kunnen benaderen.” Cindy sluit zich hierbij aan. “Het gaat er uiteindelijk om dat onze recruiters de kwaliteiten van mensen herkennen en er samen met de opdrachtgevers voor zorgen dat er een kweekvijver van talent ontstaat, waaruit de beste talenten worden geselecteerd en opgeleid.”

Op dit moment volgen alle trainees een intensief opleidingsprogramma van zes weken. Daarna worden zij vijftien maanden gedetacheerd bij bedrijven waar zij onderdeel zijn van het vaste team HR-functionarissen. “Er staan verschillende opleidings- en terugkomdagen op het programma, zodat we kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Zo weten we precies waar bedrijven staan en waar nog verbeteringen mogelijk zijn”, zegt Cindy. Marjolein: “Desgewenst kan ook de HR-afdeling van onze opdrachtgevers worden getraind. Zo hebben mensen soms onbewuste vooroordelen, die we tijdens verschillende workshops proberen weg te nemen. We nemen hen dus óók mee in deze transitie; zij moeten in hun organisatie immers draagvlak creëren voor diversiteit, bijvoorbeeld onder managers die hiermee binnen hun afdeling aan de slag willen gaan. Ook tijdens de opleiding van onze recruiters besteden we aandacht aan het meenemen van hele organisaties in de keuze om te werken met een diverser team. Gelukkig is er nog volop talent te vinden, maar dan moet je wél je blikveld verbreden en daar moeten werkgevers voor open staan.”

Ook interessant om te lezen

Generatiemanagement: een bron van kracht

Door generatiemanagement toe te passen, kunnen je als organisatie de diversiteit binnen je personeelsbestand omarmen en deze omzetten in een bron van kracht en innovatie. Dit omvat het creër...
5-4-2024

Het schrijven van een effectieve aanbevelingsbrief

Het schrijven van een aanbevelingsbrief kan een belangrijke rol spelen in het carrièrepad van een werknemer. Het is een kans om hun kwaliteiten, prestaties en professionaliteit te benadrukke...
3-4-2024