15-4-2022

Wat zijn de voor- en nadelen van hybride werken?

man in coltrui is professional

Diverse onderzoeken, zoals die van de Rijksoverheid en vakbond FNV, tonen aan dat hybride werken steeds meer wordt omarmd. In een enquête van FNV gaf 70 procent van de ondervraagde werknemers aan een afwisseling te willen tussen thuiswerken en werken op kantoor. Ook het onderzoek van Unique laat vergelijkbare cijfers zien, aldus senior consultant Jens Zuurman. Volgens hem geeft 75 tot 80 procent van de ondervraagden aan de voorkeur te hebben voor hybride werken, met een 50/50-verdeling: de helft thuis, de helft op kantoor.

Voordelen van hybride werken

1. Medewerkers zijn productiever

Uit ons dagelijkse contact met flexmedewerkers en onze klanten maakt Unique onder meer op dat thuiswerken bijdraagt aan de productiviteit van medewerkers. “Dat is een interessante ontwikkeling en laat de meerwaarde van thuiswerken zien”, zegt Jens. De belangrijkste reden: met thuiswerken is er minder afleiding. “Op kantoor krijg je wat sneller een vraag van een collega of iemand loopt even langs voor een kort praatje. Dat zijn belangrijke momenten, maar ze betekenen ook een onderbreking van je werkzaamheden.”

2. Met hybride werken bepaal je zelf hoe jij je eigen tijd indeelt

Thuiswerken stelt medewerkers in staat hun eigen werkschema te bepalen en hun privéleven beter in te passen. Ze kunnen bijvoorbeeld even een wasje doen terwijl ze wachten op een online overleg, of in hun lunchpauze de hond uitlaten op een tijdstip en voor een duur die ze zelf bepalen. Het combineren van het ophalen van de kinderen met thuiswerken is ook gemakkelijker dan in een traditionele kantooromgeving met vaste werktijden. Bovendien blijft er door het wegvallen van huishoudelijke taken na het werk 's avonds meer vrije tijd over voor ontspanning.

3. Minder reistijd en beter voor het milieu

Volgens het CBS bedraagt de gemiddelde reistijd naar het werk 50 minuten, met een gemiddelde reisafstand van ongeveer 22 kilometer. Thuiswerken levert dus bijna een uur tijdwinst per dag op. Daarnaast zorgt thuiswerken voor minder gereden kilometers en bijgevolg een lagere uitstoot van schadelijke stoffen.

Aandachtspunten bij hybride werken

1. Met hybride werken heb je minder contact met collega’s

Hybride werken biedt iedereen de mogelijkheid om zelf te bepalen waar hij of zij werkt. Inherent hieraan is dat er minder contact is met collega’s, omdat zij elkaar nu eenmaal minder zien. Dat kan op den duur leiden tot minder binding en saamhorigheid. Een gezamenlijke dag in de week biedt uitkomst. Jens Zuurman: “Mijn klant heeft een keer per week een teamdag, waarbij iedereen op kantoor werkt. Ze merken dat de productiviteit dan wat lager ligt dan op andere dagen, juist omdat iedereen weer bij elkaar is. Maar dat is niet erg, omdat dit soort teamdagen goed zijn voor het onderlinge contact en feeling met het team en de organisatie.” Charlotte: “Ik merk bij organisaties dat zij het ook fijn vinden dat mensen minimaal eens in de week er zijn. Juist voor de binding en het sociale aspect.”

2. Meer uren maken

Wie thuiswerkt heeft niet de sociale druk van collega’s en leidinggevenden die zien wat ze op een dag doen. Dat is op zich niet erg, onderdeel van het nieuwe werken is namelijk dat aanwezigheid minder van belang is dan het leveren van resultaten. Maar doordat er niemand meekijkt, kunnen medewerkers compensatiedrang voelen. Heb ik vandaag wel genoeg gedaan? Een valkuil kan zijn dat ze daardoor langere dagen maken en het gevoel krijgen altijd bereikbaar te moeten zijn. De grenzen tussen privé en werk kunnen vervagen door hybride werken. Medewerkers moeten daarom goed hun grenzen aangeven en leidinggevenden moeten helder communiceren wat er wordt verwacht.

3. Slechte (thuis)werkplek

Thuis in een slaapkamer, op een harde stoel en achter een iets te laag of hoog bureautje werken is geen pretje. Fysieke klachten aan bijvoorbeeld nek en rug liggen daardoor al snel op de loer. Jens: “Het faciliteren van thuiswerken stopt niet bij het beschikbaar stellen van een monitor, maar gaat om de gehele thuiswerksituatie. Organisaties moeten dit heel goed afstemmen met hun medewerkers. En na het gezamenlijk in orde maken van de thuiswerkplek, adviseer ik organisaties geregeld te polsen of het thuiswerken nog volgehouden wordt en waar bijgestuurd kan worden.” 

Ook interessant om te lezen

Onboard flexmedewerkers effectief: 6 tips voor succes

De inzet van flexmedewerkers kan een waardevolle toevoeging zijn aan je bedrijf. Ze kunnen je helpen om pieken in de werkdruk op te vangen, je team te voorzien van gespecialiseerde vaardighe...
23-4-2024

Generatiemanagement: een bron van kracht

Door generatiemanagement toe te passen, kunnen je als organisatie de diversiteit binnen je personeelsbestand omarmen en deze omzetten in een bron van kracht en innovatie. Dit omvat het creër...
5-4-2024