Onze speerpunten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het MVO-beleid van Unique is gericht op diverse onderwerpen zoals betrokken ondernemen, diversiteit en milieu. Ook is er specifiek aandacht voor goed ondernemerschap en natuurlijk goed werkgeverschap. Zie hieronder voor meer informatie.

FAQ blok toevoegen MVO

Sustainable Development Goals van de VN

De SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn zeventien doelen gericht op wereldverbetering. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Unique onderschrijft deze doelen van SDG Nederland en draagt actief bij aan het realiseren van die doelen die goed aansluiten bij onze bedrijfsvoering. Dat zijn het verminderen van armoede, een leven lang leren, gendergelijkheid en inclusieve en economische groei door het aanbieden van werkgelegenheid.

SDG 1: Het uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede

Niemand mag in 2030 nog in extreme armoede leven. Wij willen bijdragen aan een eerlijke maatschappij en zoeken daarom partnerships met organisaties zoals War Child. Maar armoede bestrijden gaat óók over het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt. USG People vindt dat iedereen het recht heeft op werk en heeft inclusiviteit en diversiteit hoog in het vaandel staan. In samenwerking met (lokale) overheden worden programma’s opgezet om een inclusieve arbeidsmarkt nog sneller te bewerkstelligen.

SDG 4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen

Unique bevordert levenslang leren voor haar werknemers en zij behoort tot de top van de uitzendmarkt als het aankomt op opleidingen.  Wij vinden het belangrijk om te investeren in onze eigen medewerkers én in onze flexmedewerkers. Dit doen we onder andere met USG People College. Hier leiden we mensen op voor een rol waar ze de aankomende jaren mee vooruit kunnen. Met 10.000 opleidingstrajecten op jaarbasis voor (flex)medewerkers zorgt USG People College voor binding en betrokkenheid van gemotiveerde medewerkers en de juiste personen op de juiste plek. Daarnaast hebben alle medewerkers van USG People en Unique toegang tot een breed aanbod aan (gratis) online trainingen.

SDG 5: Gelijke rechten voor mannen en vrouwen

“Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet alleen een mensenrecht, maar ook de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld”, aldus de Verenigde Naties. Unique onderschrijft deze stelling en hecht veel waarde aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Zowel op het gebied van werkgelegenheid en gelijke beloning als op het gebied van besluitvorming. 

SDG 8: Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

Unique spant zich actief in om iedereen die kan en wil werken ook aan werk te helpen. Vanuit haar overtuiging dat iedereen recht heeft op fatsoenlijk werk wil zij bijdragen aan het terugdringen van werkeloosheid. Unique maakt daarom ook deel uit van de missie van haar moederbedrijf USG People  om elk jaar 100.000 mensen aan een betekenisvolle baan helpen bij 10.000 werkgevers. 

Wij vinden het erg belangrijk dat ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  de mogelijkheid krijgen om (volledig) deel te nemen aan het werkproces. Dit vertaalt zich onder andere in een intensieve samenwerking met het UWV en diverse Gemeentes en het structureel inzetten van doelgroepen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in speciale samenwerking met onze opdrachtgevers.