11-7-2023

Equal pay: Gelijk loon voor gelijk werk!

Vrouw en man op roltrap kantoor

Er is een groeiende vraag naar gelijke beloning voor gelijk werk, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of andere persoonlijke kenmerken. In Nederland is het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen nog steeds aanwezig, met name in hogere functies. Het is hoog tijd om hier iets aan te doen en te streven naar meer gelijkheid op de werkvloer. 

Ongelijkheid in loon is al langer een probleem

Het probleem van ongelijke beloning is niet iets nieuws. Al decennialang strijden vrouwenrechtenbewegingen voor gelijk loon voor gelijk werk. Vandaag de dag is ongelijkheid in lonen  nog altijd  een actueel probleem. Zo blijkt uit een  onderzoek van het CBS dat vrouwen gemiddeld 13% minder verdienen dan mannen. In sommige sectoren is dit verschil nog groter, bijvoorbeeld in de financiële sector.

Oorzaken inkomensongelijkheid 

Een oorzaak van de inkomensongelijkheid zijn de vooroordelen die nog steeds bestaan over genderrollen en de verdeling van arbeid en zorgtaken tussen mannen en vrouwen. Dit kan leiden tot minder kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt en minder doorgroeimogelijkheden naar hogere functies. Ook zijn er nog steeds loonverschillen tussen vaste en flexwerkers en tussen sectoren. 

Ook het opleidingsniveau heeft invloed op de inkomensongelijkheid. Er is een groeiende kloof tussen de inkomens van hoog- en laagopgeleiden. Mensen met hogere opleidingen hebben doorgaans betere banen en verdienen meer. Daarnaast  krijgen zij meer kansen om door te groeien in hun carrière. Lager opgeleiden krijgen doorgaans minder de kans om door te groeien. Daardoor blijft het verschil in inkomensongelijkheid groeien. 

Meer gelijkheid op de werkvloer: zo doen we dat!

Een belangrijke stap is het bewust maken van werkgevers en werknemers van het belang van gelijke beloning. Werkgevers moeten zich bewust worden van de onbewuste vooroordelen die kunnen leiden tot ongelijke beloning. Ook moeten zij zorgen voor transparantie in beloning, zodat werknemers weten waar zij aan toe zijn. Verder moet er meer aandacht komen voor de positie van flexwerkers en de beloning in verschillende sectoren. Bij Unique kijken we niet naar het geslacht, de huidskleur of de leeftijd, maar naar het werk dat de persoon levert. 

De overheid kan de arbeidsmarkt reguleren om te zorgen voor eerlijke lonen en arbeidsomstandigheden voor alle werknemers. Bijvoorbeeld door het invoeren van wetgeving die werkgevers verplicht om alle werknemers evenveel te betalen. 

Zoek jij een baan bij een bedrijf dat zich inzet voor equal pay? Wij bij Unique geven voor dezelfde baan, hetzelfde salaris! Neem vandaag nog contact met ons op of zoek in onze uitgebreide vacaturebank.

Ook interessant om te lezen

Omgaan met teleurstelling in je carrière

Teleurstelling in je carrière kan als een emotionele rollercoaster aanvoelen. Het geeft een gevoel van twijfel en frustratie. Het is belangrijk om te erkennen dat het normaal is om teleurste...
3-4-2024

STARR-methodiek: Excelleren in je sollicitatiegesprek

Sollicitatiegesprekken kunnen uitdagend zijn, maar met de juiste aanpak kun je schitteren. De STARR-methodiek biedt een gestructureerde manier om je ervaringen te delen en indruk te maken op...
3-4-2024