23-6-2023

Alle informatie over het minimumloon in Nederland

Ontdek alles wat je moet weten over het minimumloon in 2023! In dit artikel geven we antwoord op belangrijke vragen, zoals het wettelijk minimumloon, wie er recht op heeft, de hoogte van het minimumloon en de introductie van het minimumuurloon in 2024. Daarnaast delen we tips over het voldoen aan de wetgeving, het besparen op kosten en het benutten van subsidies.

Wat is het wettelijk minimumloon?

Het wettelijk minimumloon is het salaris dat je als werkgever minimaal aan je medewerkers moet betalen. Dit staat vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Het minimumloon wordt aangegeven als loon per maand, per week of per uur, altijd als brutobedrag zonder inhouding van de loonheffingen.

Voor wie geldt het minimumloon?

Het minimumloon geldt voor alle medewerkers die werken op basis van een vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook voor medewerkers met een flexibel contract, zoals vakantiekrachten, uitzendkrachten, thuiswerkers en oproepkrachten. Buitenlandse werknemers en opdrachtnemers die bij jouw bedrijf werken, hebben ook recht op een minimumsalaris.

Hoe hoog is het minimumloon (2023)?

De hoogte van het minimumloon hangt af van leeftijd, arbeidsduur en aantal arbeidsuren. De bedragen worden bruto vastgesteld en het nettobedrag hangt af van de persoonlijke situatie van de medewerker. Het minimumloon wordt twee keer per jaar vastgesteld door het ministerie van SZW. Hieronder staan de bedragen per 1 januari 2023 en per 1 juli 2023:

LeeftijdPer maandPer weekPer dag
21 jaar en ouder€ 1.934,40 (januari) / € 1.995,00 (juli)€ 446,40 (januari) / € 460,40 (juli)€ 89,28 (januari) / € 92,08 (juli)
20 jaar€ 1.547,50 (januari) / € 1.596,00 (juli)€ 357,10 (januari) / € 368,30 (juli)€ 71,42 (januari) / € 73,66 (juli)
19 jaar€ 1.160,65 (januari) / € 1.197,00 (juli)€ 267,85 (januari) / € 276,25 (juli)€ 53,57 (januari) / € 55,25 (juli)
18 jaar€ 967,20 (januari) / € 997,20 (juli)€ 223,20 (januari) / € 230,20 (juli)€ 44,64 ( januari) / € 46,04 (juli)
17 jaar€ 764,10 (januari) / € 788,05 (juli)€ 176,35 (januari) / € 181,85 (juli)€ 35,27 (januari) / € 36,37 (juli)
16 jaar€ 667,35 (januari) / € 688,30 (juli)€ 154,00 (januari) / € 158,85 (juli)€ 30,80 (januari) / € 31,77 (juli)
15 jaar€ 580,30 (januari) / € 598,50 (juli)€ 133,90 (januari) / € 138,10 (juli)€ 26,78 (januari) / € 27,62 (juli)

Wat telt mee voor de bepaling van het minimumloon?

Voor het bepalen of je medewerkers voldoende loon ontvangen, moet je rekening houden met de volgende bedragen die meetellen:

  • (Basis)loon zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst
  • Vergoedingen voor meer- en/of overwerk
  • Toeslagen, bijvoorbeeld voor prestatie, ploegendiensten of onregelmatige werktijden
  • Vaste beloningen voor omzet die je medewerker genereert
  • Fooien van derden die voortvloeien uit het werk

Het totaal van deze bedragen mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon waar je medewerkers recht op hebben. Er zijn echter inkomsten die niet meetellen, zoals vakantiegeld, winstuitkeringen en vergoedingen voor kosten die medewerkers voor hun werk moeten maken.

Wat gebeurt er als je te weinig loon betaalt?

Als je ontdekt dat je een medewerker minder dan het minimumloon hebt betaald, dien je het achterstallige loon zo snel mogelijk uit te betalen. Wanneer een medewerker zelf ontdekt dat hij te weinig loon heeft ontvangen, heb je vier weken de tijd om het achterstallige loon alsnog uit te betalen. Medewerkers kunnen tot vijf jaar na de dag waarop ze recht hadden op loon of vakantiegeld dat niet is uitbetaald, hun aanspraak op dit loon bij hun werkgever opeisen. Als dit niet lukt, kunnen ze naar de kantonrechter stappen of een klacht indienen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert bedrijven op de naleving van wetgeving omtrent het minimumloon. De inspecteur kan in principe de betalingen aan alle medewerkers controleren, maar dit gebeurt meestal steekproefsgewijs. Als er geen overtredingen worden geconstateerd, stopt het onderzoek. Bij onderbetaling kan de inspecteur een waarschuwing geven (bij onderbetaling tot 5%) of een boeterapport opstellen (bij onderbetaling vanaf 5%) met een mogelijke boete van € 500 tot € 10.000 per onderbetaalde werknemer.

Hoe kun je besparen op loonkosten?

Er zijn verschillende subsidies en tegemoetkomingen waarop je als werkgever aanspraak kunt maken om loonkosten te verlagen. Bijvoorbeeld bij het aannemen van medewerkers ouder dan 56 jaar of medewerkers die onder de doelgroep banenafspraak vallen. Voorzieningen zoals loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostensubsidie kunnen je hierbij helpen. Daarnaast kun je voor medewerkers tussen 18 en 20 jaar in aanmerking komen voor jeugd-LIV, een jaarlijkse tegemoetkoming. Meer informatie over deze regelingen vind je op Ondernemersplein.nl.

Wat betekent de introductie van het minimumuurloon in 2024?

Op dit moment heeft iedereen die fulltime werkt recht op hetzelfde minimumloon per maand. Dit betekent dat het minimumuurloon kan verschillen, afhankelijk van de lengte van de werkweek. Vanaf 1 januari 2024 wordt het minimumuurloon geïntroduceerd, wat voor iedereen gelijk zal zijn, ongeacht de lengte van de werkweek. Hierdoor zullen werknemers met een 38-urig contract ongeveer 5% meer loon ontvangen, terwijl werknemers met een 40-urig contract 10% meer loon zullen krijgen.

Wil je meer informatie over het minimumloon? Neem contact op met een van de Unique vestigingen bij jou in de buurt. Onze intercedenten staan klaar om al je vragen over het minimumloon te beantwoorden.

Ook interessant om te lezen

Het schrijven van een effectieve aanbevelingsbrief

Het schrijven van een aanbevelingsbrief kan een belangrijke rol spelen in het carrièrepad van een werknemer. Het is een kans om hun kwaliteiten, prestaties en professionaliteit te benadrukke...
3-4-2024

Voorbeeld van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is een belangrijk document dat de relatie tussen werkgever en werknemer regelt. Het biedt zekerheid en stabiliteit voor beide partijen, maar het ...
3-4-2024