1-11-2021

Het belang van een diverse en inclusieve organisatie

3 mensen bovenaan op een rots met zonsondergang en handen in de lucht, leiderschap

In een wereld waarin diversiteit en inclusiviteit steeds belangrijker worden, staat Unique Uitzendbureau voorop in het bevorderen van een arbeidscultuur waarin iedereen meetelt. Vanuit een diepgeworteld geloof dat talent de enige meetlat zou moeten zijn, ondersteunt Unique organisaties in Nederland bij het creëren van diverse en inclusieve teams. Maar wat betekent diversiteit eigenlijk volgens Unique, en hoe draagt het bij aan betere prestaties op de werkvloer? Laten we samen de kern van deze belangrijke kwestie ontdekken.

Aan het woord zijn Michael Zant, Rahoel Heppener en Margo Pelgrom

Michael Zant, programmamanager Modern Werkgeverschap en Rahoel Heppener, adviseur Diversiteit en Inclusie“We willen de diversiteit van onze stad graag terugzien in onze organisatie. Hoe kunnen we anders begrijpen hoe onze inwoners zich voelen en waarbij zij gebaat zijn? In Den Haag werd onlangs een nieuw strategisch personeelsbeleid van kracht, waarbij diversiteit en inclusie een belangrijke pijler is. Bij onze opgave ondersteunt Unique ons op meerdere fronten. Naast het matchen van medewerkers met diverse achtergronden helpen ze ons ook door middel van kennisuitwisseling op voor ons relevante thema’s zoals inclusieve organisatiecultuur. Zo heeft Unique onlangs een bijeenkomst georganiseerd over vooroordelen tijdens onze diversiteitsweek.”

Margo Pelgrom, HR Adviseur UWV Arnhem: “Ons medewerkersbestand is een accurate weergave van de Nederlandse samenleving. Voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers kijken we naar iemands talenten en intrinsieke motivatie. Dát is wat wij belangrijk vinden. Dit resulteert in een werkvloer met veel diverse medewerkers die veelal verschillende achtergronden hebben wat betreft opleiding en ervaring maar ook ten aanzien van talenten, leeftijd, culturele achtergronden. Iedereen heeft zijn of haar eigen kracht en iedereen vult elkaar mooi aan. Die focus op talenten wordt UWV breed gedragen. Unique ondersteunt ons bij de werving en selectie en zij begrijpen onze visie en wensen. De recruiters van Unique focussen net als wij op de drijfveren en talenten van potentiële medewerkers en geven hier als partner goed invulling aan!”

Wat betekent diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer volgens Unique?

“Allereerst is dat ontzettend breed; man, vrouw, culturele verschillen, fysieke beperkingen, geloof, noem maar op. Deze zichtbare en onzichtbare verschillen horen niets uit te maken voor iemands arbeidsperspectief. Inclusiviteit betekent dat iedereen mee kan doen. Wij geloven namelijk dat iedereen, ongeacht die (on)zichtbare verschillen en beperkingen ertoe doet en niet langs de kant hoeft te staan. Dat begint door verder te kijken naar wat iemand kan en waar diegene in uitblinkt.”

Wat is het belang van diversiteit op de werkvloer?

“Er bestaan verschillende onderzoeken van de Rijksoverheid die de meerwaarde hiervan aantonen. Volgens die uitkomsten, die wij onderschrijven, presteren diverse teams 35 procent beter dan niet-diverse teams en zijn organisaties die hierop inzetten vernieuwender en creatiever. Dit komt omdat medewerkers allemaal op hun eigen, unieke manier naar de wereld kijken, naar de markt en naar de organisatie. Verschillende talenten vullen elkaar aan, waardoor ieders sterke punten en kracht optimaal benut worden.”

Nog meer diversiteit op de werkvloer: Hoe diversiteit en inclusiviteit het werkgeluk vergroten

Hoe helpt Unique organisaties om diverser te worden?

“Alle organisaties in Nederland hebben een voorbeeldrol. Wij ondersteunen verschillende organisaties bij de werving en selectie van een breed personeelsbestand. Al blijkt dat in de praktijk soms weerbarstig. Bovendien zijn in de huidige arbeidsmarkt recruiters schaars. Daarom hebben we de handen ineengeslagen met Global People, het grootste cultureel-diverse recruitmentplatform van Nederland. Dit jaar is het diversity-traineeship in recruitment gelanceerd. Wij werven kandidaten die de kwaliteiten bezitten om recruiter te worden en diversiteit belangrijk vinden. Vijftien maanden lang worden zij opgeleid om bij klanten gedetacheerd te worden. Daarna zijn ze klaargestoomd om ook onze klanten te helpen bij het opbouwen van een divers en inclusief personeelsbestand. En dat begint bij de recruiter.”

Hoe draagt Unique zelf bij aan diversiteit en inclusie?

“Onze focus bij vacatures ligt op kijken naar iemands talenten in plaats louter het cv en wij omarmen projecten gericht op arbeidsparticipatie. Zoals de ‘100 van Sander’, een initiatief van de Rotterdamse Sander Kramer, die binnen een jaar honderd Rotterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan wilde helpen. Vanuit dit initiatief hebben we op onze locatie op De Blaak een dame aangenomen die zich de afgelopen jaren ontplooide en doorgroeide naar een andere positie. Die vrijgekomen functie hebben we weer gevuld met een ander talent uit het programma. Zo geven wij ook invulling aan het geloof dat iedereen mee doet.”

Wat adviseer jij organisaties die diverser willen worden?

“Het begint met beleid vertalen naar concrete acties. Een diversity-recruiter kan helpen bij de werving en selectie van een diverser personeelsbestand. En ga in gesprek met onze recruiters of consultants en ontdek hoe ogenschijnlijk kleine veranderingen een groot verschil kunnen maken. Denk aan woordkeuzes en vakjargon in een vacaturetekst. Waarom moeilijke woorden of ingewikkelde zinsconstructies in vacatures gebruiken? Waarom zoek je specifiek gastvrouwen of secretaresses? Daarmee sluit je anderen uit, dat is een vorm van directe discriminatie. Alleen al met dit soort eenvoudige aanpassingen, spreek je een breder publiek aan. Onze recruiters en consultants kunnen hierbij begeleiden.”

Recruitment en diversiteit: Diversiteitsinspanningen vergroten binnen organisatie begint bij recruiter

Diversiteit begint bij erkenning, groeit door inclusie, en vindt kracht in unieke perspectieven. Het is niet alleen een kwestie van werven en selecteren, maar een voortdurende inzet voor het vormgeven van een werkomgeving waarin ieders talent wordt omarmd. Met Unique Uitzendbureau als partner in deze reis, kun je niet alleen rekenen op hun expertise in diversiteitswerving, maar ook op een samenwerking die verder gaat dan woorden op papier. Laten we samen bouwen aan een arbeidstoekomst waarin diversiteit niet alleen een term is, maar een levendige realiteit waarin iedereen floreert. Want bij Unique geloven we niet alleen in het vinden van de juiste match, maar ook in het creëren van een werkplek die een glimlach op ieders gezicht tovert.

Ook interessant om te lezen

Onboard Flexmedewerkers Effectief: 6 Tips voor Succes

De inzet van flexmedewerkers kan een waardevolle toevoeging zijn aan je bedrijf. Ze kunnen je helpen om pieken in de werkdruk op te vangen, je team te voorzien van gespecialiseerde vaardighe...
23-4-2024

Generatiemanagement: een bron van kracht

Door generatiemanagement toe te passen, kunnen je als organisatie de diversiteit binnen je personeelsbestand omarmen en deze omzetten in een bron van kracht en innovatie. Dit omvat het creër...
5-4-2024