26-5-2019

Is Hemelvaartsdag altijd een verplichte vrije dag voor mijn personeel?

Laptop met kalender geeft vrije dag aan in het groot,  man met koffie

Hemelvaartsdag: Verplichte vrije dag of niet?

Ontdek alles over Hemelvaartsdag en de regels rondom de vrije dag. Leer hoe je deze feestdag succesvol kunt organiseren binnen jouw organisatie, inclusief vrije dagen, openingstijden en vergoedingen. Krijg duidelijkheid en beheer Hemelvaartsdag moeiteloos.

#1 Is Hemelvaartsdag altijd een verplichte vrije dag voor je personeel?

Hemelvaartsdag is een erkende (christelijke) feestdag die in Nederland algemeen wordt erkend. Dit betekent dat de meeste bedrijven en (semi-)overheidsinstellingen gesloten zijn. Ziekenhuizen en openbaar vervoer hanteren meestal een zondagsdienst. Maar let op: Hoewel Hemelvaartsdag wettelijk is vastgelegd als een erkende feestdag, hebben werknemers niet automatisch het recht op een vrije dag.

Voor ambtenaren geldt dat zij vrij zijn op Hemelvaartsdag, hoewel voor bepaalde specifieke functies afwijkende regelingen kunnen gelden, zoals voor politie, defensiepersoneel en academische ziekenhuizen. Scholieren en studenten zijn over het algemeen ook vrij, aangezien scholen meestal gesloten zijn op deze dag​​.

#2 Wat als ik mijn bedrijf toch open op Hemelvaartsdag?

Vaak kiezen winkels en supermarkten ervoor om hun deuren open te stellen op Hemelvaartsdag. Het is echter belangrijk om te weten dat volgens de winkeltijdenwet winkels op deze feestdag niet langer dan tot 19.00 uur geopend mogen blijven.

Als werkgever kun je jouw (winkel)personeel vragen om te komen werken. Hiervoor kun je gebruikmaken van de vrijstelling 12-zondagen-per-jaar-regeling.  Hierbij is het wel van belang om rekening te houden met de cao-bepalingen van je personeel, aangezien zij mogelijk recht hebben op een extra vergoeding bij het werken op feestdagen.

#3 Moet je jouw werknemers officieel doorbetalen op Hemelvaartsdag?

Tot de (als regel) doorbetaalde algemeen erkende en christelijke feestdagen - vastgelegd in de Algemene termijnenwet behoren: Koningsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, de beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag. De doorbetaling op de vrije feestdagen is echter niet wettelijk geregeld. Wel wordt de doorbetaling van genoemde feestdagen in veel cao’s vermeld. Als er niets is geregeld, heeft een werknemer dus formeel geen recht op een betaalde vrije dag.

#4 Wat is het recht op doorbetaling voor uitzendkrachten op Hemelvaartsdag?

Voor uitzendkrachten gelden specifieke regels met betrekking tot doorbetaling. In de meeste gevallen hebben uitzendkrachten recht op doorbetaling op Hemelvaartsdag, op voorwaarde dat zij normaal gesproken op die dag zouden werken. Het precieze recht op doorbetaling kan echter variëren, afhankelijk van de afspraken in de arbeidsovereenkomst, cao of regelingen van het uitzendbureau.

Voor uitzendkrachten is het verstandig om contact op te nemen met hun uitzendbureau. De intercedent bij het uitzendbureau heeft uitgebreide kennis van arbeidsregelingen en wetgeving, en kan daarom persoonlijke ondersteuning bieden en informatie verstrekken over het recht op doorbetaling op Hemelvaartsdag en andere vragen die er zijn.

#5 Kunnen werknemers met een ander geloof Hemelvaartsdag ruilen voor een andere feestdag?

Ja, werknemers kunnen Hemelvaartsdag ruilen voor andere feestdagen als deze mogelijkheid is opgenomen in de cao. Binnen de cao kunnen werknemers een verzoek indienen bij hun werkgever om één of twee christelijke feestdagen te ruilen voor feestdagen die passen bij hun religie. Het is wel belangrijk dat werknemers deze ruilverzoeken jaarlijks schriftelijk kenbaar maken aan de werkgever.

Het is raadzaam om de cao nauwkeurig te raadplegen om te begrijpen wat de specifieke regels en procedures zijn met betrekking tot het ruilen van feestdagen binnen jouw organisatie. Zorg ervoor dat je als werkgever open staat voor redelijke verzoeken en communiceer duidelijk met je werknemers over de mogelijkheden en procedures met betrekking tot het ruilen van Hemelvaartsdag voor andere feestdagen.

#6 Mag je medewerkers verplichten een vrije dag op te nemen op de vrijdag na Hemelvaart?

Wat betreft het opleggen van een verplichte vrije dag, zoals de vrijdag na Hemelvaartsdag, is het mogelijk voor werkgevers om dit te doen mits dit opgenomen is in de toepasselijke cao, het personeelshandboek of de individuele arbeidsovereenkomst. Het loon moet op deze dag doorbetaald worden. Er is geen maximum aan het aantal verplichte vrije dagen dat je als werkgever kunt opleggen​​.

In de praktijk betekent dit dat als werkgever, je goed moet nagaan welke regels van toepassing zijn binnen jouw organisatie met betrekking tot Hemelvaartsdag. Dit kan variëren afhankelijk van de sector waarin je opereert, de cao die van toepassing is, en de individuele afspraken die je hebt gemaakt met je personeel. Het is aan te raden deze zaken helder te communiceren met je personeel om misverstanden te voorkomen.

Een tip voor werkgevers is om verplichte vrije dagen, zoals de vrijdag na Hemelvaart, ruim van tevoren aan te kondigen aan het begin van het jaar. Op die manier kunnen medewerkers tijdig rekening houden met deze verplichte vrije dag bij het plannen van hun activiteiten. Het is van belang om respectvol en zorgvuldig om te gaan met de belangen van je werknemers.

Hemelvaartsdag: Alles wat je moet weten over de vrije dag

Als afsluiting willen we benadrukken dat het begrijpen en toepassen van de regels omtrent Hemelvaartsdag als vrije dag essentieel is voor een soepele organisatie binnen jouw bedrijf. Door duidelijkheid te verschaffen aan je werknemers en rekening te houden met eventuele cao-bepalingen, kun je Hemelvaartsdag op een eerlijke en succesvolle manier beheren.

Zorg ervoor dat je als werkgever openstaat voor redelijke verzoeken en respectvol omgaat met de belangen van je medewerkers. Met een goed georganiseerde Hemelvaartsdag kun je een positieve werkomgeving creëren en bijdragen aan het welzijn van je personeel.

Vrije dagen op andere feestdagen

Wil je meer weten over andere feestdagen waarop vrije dagen een rol spelen? Lees dan onze blogs over Koningsdag, Kerstmis en Carnaval.

Ook interessant om te lezen

Onboard flexmedewerkers effectief: 6 tips voor succes

De inzet van flexmedewerkers kan een waardevolle toevoeging zijn aan je bedrijf. Ze kunnen je helpen om pieken in de werkdruk op te vangen, je team te voorzien van gespecialiseerde vaardighe...
23-4-2024

Generatiemanagement: een bron van kracht

Door generatiemanagement toe te passen, kunnen je als organisatie de diversiteit binnen je personeelsbestand omarmen en deze omzetten in een bron van kracht en innovatie. Dit omvat het creër...
5-4-2024