1-5-2024

Prinsjesdag: wat is het en wat kan je verwachten

Stapel mungeld met op de achtergrond briefgeld met daarboven muntgeld

Prinsjesdag is een jaarlijkse traditie die elk jaar wordt gehouden op de derde dinsdag van september. Met Prinsjesdag wordt de troonrede uitgesproken en wordt het nieuwe werkjaar van de Eerste en Tweede Kamer geopend. In de troonrede staan de belangrijkste plannen van de regering voor het nieuwe jaar.

Wat er gebeurt:

Prinsjesdag wordt gehouden in Den Haag. Als eerste wordt er een ceremoniële rijtoer door Den Haag gehouden waarna de troonrede uitgesproken wordt door de koning. Vervolgens is er de welbekende balkonscene waar de koninklijke familie te zien is. Verder is ook de overhandiging van het koffertje te zien met daarin de Miljoenennota en de rijksbegroting. De traditie begint om 12:00 en duurt tot 16:00 en is te volgen op de radio.

Wat is er te doen?

Prinsjesdag kun je ook live bewonen als je in Den Haag bent. Allereerst kun je de koets door de stad zien rijden met de koninklijke familie. Vervolgens kun je de balkonscene bijwonen. Daarnaast kun je ook alles online volgen, zodat je duidelijk hoort wat er besproken is en je op de hoogte bent van eventuele veranderingen. Wel zo handig als je gewoon moet werken die dag!

Wat verandert er met Prinsjesdag in 2024?

Elk jaar wordt er met Prinsjesdag het belastingplan voor het komende jaar bekend gemaakt. Vervolgens wordt dit besproken met de Eerste en Tweede Kamer. Verder worden er dit jaar plannen besproken voor verschillende onderwerpen zoals armoede & koopkracht, defensie, onderwijs, wonen zorg en nog meer. Voor de meest actuele informatie kun je de website van de Rijksoverheid bekijken.

De Miljoenennota

De Miljoenennota is een document waarin de Nederlandse regering haar belangrijkste plannen en keuzes voor het komende jaar uiteenzet. Het document beschrijft de verwachte ontwikkelingen, de kosten van de plannen, en biedt een overzicht van de financiële en economische staat van het land.

De Rijksbegroting

De Nederlandse Rijksbegroting omvat de financiële plannen voor alle ministeries, waarbij wordt gespecificeerd hoeveel geld elk ministerie mag besteden en wat hun verwachte uitgaven zijn voor het komende jaar. In 2024 bedragen de totale uitgaven van de overheid €433,6 miljard, met de meeste middelen bestemd voor sectoren zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De verwachte inkomsten, voornamelijk verkregen uit belastingen en premies die door individuen en bedrijven worden betaald, staan op €402,9 miljard.

Wat doet de koning?

Op Prinsjesdag spreekt de koning de Troonrede uit, is hij voorzitter van de Raad van State, en is zijn handtekening vereist voor de bekrachtiging van wetten. Hoewel de koning formeel deze rollen vervult, heeft hij geen daadwerkelijke politieke macht. Alle handelingen van de koning, zoals het ondertekenen van wetten en andere staatsrechtelijke bevoegdheden, gebeuren op aanbeveling van de regering. De koning kan geen ministers ontslaan of een kabinet ontbinden zonder dat dit gesteund wordt door de regering. Elk van deze handelingen zou zonder deze steun constitutionele gevolgen hebben en kan politieke instabiliteit veroorzaken.

Mag de koning een wet afkeuren?

De koning heeft geen macht om wetten af te keuren. Alle handelingen van de koning moeten gesteund worden door de regering. Als hij probeert een wet af te keuren zonder de steun van de regering, zou dit constitutionele problemen kunnen veroorzaken.

Wat is de koning zijn salaris?

In 2024 heeft koning Willem-Alexander van Nederland een bruto jaarsalaris van ongeveer €850,000. Dit salaris is belastingvrij en is exclusief andere uitgaven gerelateerd aan de uitoefening van zijn koninklijke functies.

Wie is momenteel aan de macht?

Momenteel is Nederland in een periode van politieke transitie. Na de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 is het kabinet-Rutte IV demissionair. Er is nog geen nieuw kabinet gevormd. De formatie van een nieuw kabinet is aan de gang, waarbij de Partij voor de Vrijheid (PVV), onder leiding van Geert Wilders, de grootste partij werd. Er wordt overwogen een coalitie te vormen met de PVV, VVD en andere partijen, maar er zijn verschillende politieke standpunten en zorgen over de rechtsstatelijkheid die de onderhandelingen complex maken.

Hoeveel geld heeft Nederland?

In 2024 zal de Nederlandse overheid naar verwachting 433,6 miljard euro uitgeven, met de meeste uitgaven voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid zoals uitkeringen. De inkomsten zijn gepland op 402,9 miljard euro, voornamelijk van belastingen en premies die door mensen en bedrijven betaald worden. De Miljoenennota 2024, de begroting voor volgend jaar, toont dat er een begrotingstekort is van 2,9% van het bruto binnenlands product (bbp), terwijl de staatsschuld uitkomt op 47,3% van het bbp in 2024.

Wie beslist waar het geld naartoe gaat?

In Nederland besluit de regering, met de ministeries en het parlement, waar het geld naartoe gaat. De regering stelt een begroting voor in de Miljoenennota, die toont hoeveel geld elk ministerie ontvangt en aan welke programma's het zal worden besteed. Het parlement, bestaande uit de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, moet deze begroting goedkeuren. Zo hebben zowel de regering als het parlement een belangrijke rol in de beslissingen over de besteding van het geld van de staat.

Prinsjesdag is een belangrijke jaarlijkse gebeurtenis in Nederland waarop de regeringsplannen voor het komende jaar worden gepresenteerd. Op deze dag spreekt de koning de Troonrede uit, wordt de Miljoenennota overhandigd, en discussieert het parlement over de rijksbegroting. Dit markeert niet alleen de start van het nieuwe werkjaar voor de Eerste en Tweede Kamer maar stelt ook de financiële en beleidsrichting van Nederland voor het volgende jaar vast. Met een geplande uitgave van €433,6 miljard en inkomsten van €402,9 miljard in 2024, speelt Prinsjesdag een cruciale rol in de financiële en politieke agenda van het land.

Wist je dat met veel evenementen Unique tijdelijke uitzendkrachten zoekt? Zoals bijvoorbeeld uitzendkrachten die helpen bij verkiezingen? Neem daarvoor snel een kijkje tussen ons huidige vacatureaanbod!