26-6-2023

Wat is er veranderd in de cao voor uitzendwerk?

Op 2 januari dit jaar ging de nieuwe cao voor uitzendkrachten van kracht. De vernieuwde cao is het resultaat van het onderhandelingsakkoord dat NBBU, ABU en de vakbonden FNV, CNV en De Unie in december 2022 bereikten. Maar welke veranderingen bracht de nieuwe cao voor uitzendkrachten precies met zich mee? In deze blog gaan we in op de belangrijkste aspecten van de nieuwe cao en het vervolg van de gesprekken om de positie van uitzendkrachten te verbeteren.

Veranderingen CAO uitzendkrachten eenvoudig uitgelegd:

Veranderingen voor uitzendkrachten

Uitzendkrachten behouden hun baan bij ziekte met recht op loon
Als je als uitzendkracht ziek bent, kun je nog steeds blijven werken en krijg je loon, ook al ben je ziek. Na één wachtdag heb je recht op loon. Als je op de afgesproken einddatum nog steeds ziek bent, krijg je mogelijk een Ziektewetuitkering.
Periodieke verhogingen altijd recht voor uitzendkrachten
Als uitzendkracht heb je altijd recht op een salarisverhoging volgens de regels van het bedrijf waar je werkt. Zelfs als je geen beoordeling hebt gekregen of als je tijdelijk uit dienst gaat en binnen 9 maanden terugkomt, moet je nog steeds een salarisverhoging krijgen.
Uitzendkrachten krijgen dezelfde vergoedingen als vast personeel
Uitzendkrachten hebben recht op dezelfde vergoedingen en toeslagen als het vaste personeel. Denk hierbij aan reiskosten en gereedschapskosten. Dit geldt voor alle kostenvergoedingen die te maken hebben met je baan.
Rechtspositie en beschikbaarheid beter geregeld
Uitzendkrachten hebben recht op een langer minimale duur voor opeenvolgende contracten. Dit betekent dat elk tweede, derde, vierde (en zo verder) contract minstens vier weken moet duren. Uitzendkrachten hebben ook meer zeggenschap over hun beschikbaarheid bij het maken van roosters.
Nieuwe regels voor pensioen
Er komen nieuwe regels voor het pensioen van uitzendkrachten. De wachttijd om deel te nemen aan de pensioenregeling komt te vervallen, dus uitzendkrachten kunnen vanaf de eerste werkdag pensioen opbouwen. De leeftijdsgrens voor deelname wordt verlaagd naar 18 jaar.

Veranderingen voor werkgevers

Beëindiging van uitzendovereenkomsten bij ziekte niet meer mogelijk
Werkgevers kunnen de uitzendovereenkomst met een zieke uitzendkracht niet meer automatisch beëindigen. De uitzendkracht blijft in dienst en heeft recht op loon na één wachtdag. Als de uitzendkracht op de afgesproken einddatum nog ziek is, kan er mogelijk een Ziektewetuitkering worden aangevraagd.
Bewijs vereist voor het niet toekennen van periodieke verhogingen
Als werkgever moet je kunnen aantonen dat er een negatieve beoordeling is om een periodieke verhoging niet toe te kennen. Als er geen beoordeling plaatsvindt of als de uitzendkracht tijdelijk uit dienst gaat en binnen 9 maanden terugkomt, moet je nog steeds een salarisverhoging krijgen.
Uitzendkrachten krijgen dezelfde vergoedingen als vast personeel
Uitzendkrachten hebben recht op dezelfde vergoedingen en toeslagen als het vaste personeel. Denk hierbij aan reiskosten en gereedschapskosten. Dit geldt voor alle kostenvergoedingen die te maken hebben met je baan.
Rechtspositie en beschikbaarheid beter geregeld
Uitzendkrachten hebben recht op een langer minimale duur voor opeenvolgende contracten. Dit betekent dat elk tweede, derde, vierde (en zo verder) contract minstens vier weken moet duren. Uitzendkrachten hebben ook meer zeggenschap over hun beschikbaarheid bij het maken van roosters.
Nieuwe regels voor pensioen
Er komen nieuwe regels voor het pensioen van uitzendkrachten. De wachttijd om deel te nemen aan de pensioenregeling komt te vervallen, dus uitzendkrachten kunnen vanaf de eerste werkdag pensioen opbouwen. De leeftijdsgrens voor deelname wordt verlaagd naar 18 jaar.

Wil je zelf trouwens de hele CAO rustig lezen, dat kan via deze link.

Hieronder lees je de veranderingen in de uitzend CAO iets verder uitgediept.

Uitbreiding inlenersbeloning

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe cao voor uitzendwerk is de verruiming van de inlenersbeloning vanaf 1 juli 2023. Dit betekent dat uitzendkrachten recht hebben op alle toeslagen en kostenvergoedingen die ook gelden voor medewerkers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever. Verder wordt er meer rekening gehouden met de werkervaring van de uitzendkracht bij het bepalen van de beloning (de inschaling).

Veranderingen transitievergoeding

De nieuwe cao brengt ook veranderingen met zich mee als het gaat om de transitievergoeding voor uitzendkrachten. Zo heeft de cao als doel om ervoor te zorgen dat uitzendkrachten die recht hebben op een transitievergoeding deze ook daadwerkelijk ontvangen. Om dit te bereiken maken uitzendkrachten vanaf 1 april 2023 niet meer na 3 maanden, maar na 12 maanden na het einde van hun contract aanspraak op een transitievergoeding. Dit voorkomt dat het recht op een transitievergoeding te snel vervalt.

Nieuwe regels bij ziekte

Vanaf 1 juli 2023 is er meer duidelijkheid over de regels met betrekking tot ziekte van uitzendkrachten. Tijdens de onderhandelingen is afgesproken dat uitzendkrachten die ziek worden gedurende twee jaar recht hebben op aanvulling van hun loon: tot 90% in het eerste jaar en tot 80% in het tweede jaar. De uitzendkrachten behouden dit recht op aanvulling zelfs als hun uitzendovereenkomst is beëindigd. Onderdeel van deze regeling is dat uitzendkrachten een premie afstaan van 0,3% of 0,7% van hun loon.

Uitzendbeding en arbeidsongeschiktheid

De nieuwe cao bevat ook aanpassingen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid. Er was veel discussie en onduidelijkheid over het uitzendbeding en arbeidsongeschiktheid. De nieuwe cao zorgt ervoor dat deze twee zaken in overeenstemming zijn in de uitspraak van de Hoge Raad over de vraag of een uitzendovereenkomst met uitzendbeding kan worden beëindigd bij ziekte. In de nieuwe cao is bovendien geen onderscheid meer tussen uitzendovereenkomsten met en zonder uitzendbeding.

Overige wijzigingen

Naast bovengenoemde afspraken bevat het onderhandelingsresultaat van de cao ook gezamenlijke ambities, zoals de ontwikkeling van een prijs/kwaliteitsregeling voor huisvesting van arbeidsmigranten. Een andere belangrijke ambitie is het zetten van (vervolg)stappen richting een marktconform pensioen en de implementatie van de Wet toekomst pensioenen.

Het vervolg

De nieuwe afspraken zijn in lijn met het advies van SER-MLT om werkenden meer zekerheid te bieden. Deze afspraken worden stapsgewijs geïmplementeerd, waarbij rekening wordt gehouden met verdere wet- en regelgeving volgens het SER-advies. De eerste inhoudelijke wijzigingen worden op 1 juli 2023 van kracht. In 2023 zullen de partijen verder overleggen over een cao vanaf 2024. Mocht er onverhoopt geen overeenstemming worden bereikt, dan wordt de cao automatisch met een jaar verlengd tot 2024.

Nieuw tijdperk voor uitzendkrachten

Een nieuw tijdperk voor uitzendkrachten is aangebroken met de veranderingen in de cao voor uitzendwerk. Deze vernieuwde cao biedt meer rechten en bescherming voor uitzendkrachten. Ben je benieuwd naar de vacatures bij jou in de buurt? Bekijk dan onze overzichtspagina met vacatures per plaats. Zo kun je direct zien welke kansen er voor jou liggen!

Of je nu op zoek bent naar een flexibele baan als uitzendkracht of als werkgever op zoek bent naar geschikte tijdelijke krachten, de nieuwe cao heeft positieve veranderingen voor beide partijen. Uitzendkrachten behouden hun baan bij ziekte en hebben recht op loon, periodieke verhogingen en dezelfde vergoedingen als vast personeel. Werkgevers hebben meer duidelijkheid over de regels bij ziekte, kunnen niet zomaar uitzendovereenkomsten beëindigen en moeten bewijs leveren voor het niet toekennen van periodieke verhogingen.

Deze veranderingen dragen bij aan een betere rechtspositie en beschikbaarheid voor uitzendkrachten. Bovendien zijn er nieuwe regels voor pensioen die ervoor zorgen dat uitzendkrachten direct kunnen starten met pensioenopbouw. Het is een stap in de goede richting om de positie van uitzendkrachten te verbeteren en hen meer zekerheid te bieden. Lees de volledige cao voor uitzendwerk om op de hoogte te blijven van alle veranderingen en mogelijkheden. En vergeet niet om onze commerciële pagina te bezoeken voor vacatures bij jou in de buurt. Wie weet wacht er een nieuwe uitdaging op jou!

Ook interessant om te lezen

Omgaan met teleurstelling in je carrière

Teleurstelling in je carrière kan als een emotionele rollercoaster aanvoelen. Het geeft een gevoel van twijfel en frustratie. Het is belangrijk om te erkennen dat het normaal is om teleurste...
3-4-2024

Het schrijven van een effectieve aanbevelingsbrief

Het schrijven van een aanbevelingsbrief kan een belangrijke rol spelen in het carrièrepad van een werknemer. Het is een kans om hun kwaliteiten, prestaties en professionaliteit te benadrukke...
3-4-2024