Informatie over het assessment

Assessment in het kort

Via een externe aanbieder, Eelloo, krijg je een mail met de link en inloggegevens. De test bestaat uit verschillende onderdelen:
  • Spelling & Grammatica (15 min)
  • Hoofdrekenen (15 min)
  • Capaciteitentest (45 min)
  • Persoonlijkheidstest (20 min) 

De test gaat per onderdeel op tijd en tussendoor kun je pauzes nemen. Wanneer je een onderdeel start, kun het niet pauzeren dus neem je tijd en ga er even goed voor zitten.

Voor de test hanteren we een stoplichtprincipe. Dit houdt in dat wanneer je het eerste onderdeel niet haalt, de andere testen niet hoeft te maken. Helaas ga je dan niet verder in de selectieprocedure. 

Wil je graag even oefenen? Klik dan op onderstaande button. Onder het kopje "oefenen" zie je verschillende mogelijkheden om te oefenen. Kies hier voor de optie "oefenen met de capaciteitentest voor middelbaar niveau (de MCT-M test)". Je komt nu in een oefen-omgeving met verschillende onderdelen die allemaal relevant zijn.

Spelling en Grammatica

Hoe is het gesteld met jouw kennis van de Nederlandse taal? Kun jij brieven en mails correct formuleren? Of maak je regelmatig spelfouten? De test Spelling en Grammatica geeft hier inzicht in. 

In de test zijn vragen opgenomen uit drie deelgebieden van spelling en grammatica. Het gaat om de volgende deelgebieden: 

Werkwoordsvormen 
Dit deelgebied heeft betrekking op het vervoegen van werkwoorden. Het gaat om het juiste gebruik van persoonsvorm of voltooid deelwoord en de correcte spelling/

Zinsconstructies 
Dit deelgebied gaat over het juist schrijven van zinnen. Zinnen moeten zo worden samengesteld, dat ze voldoen aan de regels van de grammatica; zinnen moeten correct kunnen worden geformuleerd.

Spelling
Dit deelgebied gaat over juist spellen van verschillende woorden. Het gaat zowel om woorden waarvoor spellingsregels moeten worden gevolgd, als woorden die bekend moeten zijn om correct te worden gespeld.

Hoofdrekenen

Hoe goed ben jij in hoofdrekenen? Weet jij snel het juiste antwoord als je een berekening moet maken, zonder dat je daarbij geholpen wordt door een rekenmachine of ander hulpmiddel? Door middel van de test Hoofdrekenen die jij hebt gemaakt, is je vaardigheid in hoofdrekenen onderzocht. Je kreeg verschillende sommen te zien, die je moest uitrekenen en dan het juiste antwoord kiezen uit vier mogelijkheden. 

Hoofdrekenen is belangrijk in allerlei functies, denk aan administratieve functies of functies in de verkoop. Het gaat om snel kunnen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van getallen en kunnen werken met percentages en breuken, zonder daarbij fouten te maken.

Capaciteitentest

De capaciteitentest bestaat uit 3 verschillende dimensies: verbaal, cijfermatig en figuraal.

Verbale capaciteiten

Verbale capaciteiten hebben te maken met woorden en taal. Je zal getoetst worden op taaldiagrammen en analogieën. Voorbeelden hiervan zijn: 

Welk woord op de plek van het vraagteken?

Mooi – lelijk lekker - ?

Het antwoord is hier "vies". De verstopte regel is 'het tegenovergestelde'. Waar het bij analogieën om gaat is dat je relaties tussen woorden moet leggen.

Boot staat tot water als auto staat tot ... ?

Het juiste antwoord hierin is 'weg'. Het eerste dat je moet doen is de zin scheiden in een linkerhelft en een rechterhelft. De linkerhelft is hier 'boot staat tot water'. Vervolgens moet je voor jezelf de verbindingswoorden 'staat tot' wegstrepen en vervangen door een zin die de relatie tussen de twee woorden goed beschrijft. Het gaat er vervolgens om dat de relatie van de twee woorden aan de linkerkant (boot en water) gelijksoortig moet zijn aan de relatie van de twee woorden rechts (auto en ...).

Cijfermatige capaciteiten

Hier wordt getoetst of je kan omgaan met informatie die op cijfers en getallen is gebaseerd. Onderwerpen die aan bod komen zijn cijferreeksen en sommen. Denk hierbij aan berekeningen voor de hoeveelheid te gebruiken materialen.  Maar ook voor het opstellen van een begroting of contract moet je kunnen rekenen. 

Figurale capaciteiten

Hier gaat het er om of je informatie in de vorm van tekeningen of driedimensionale figuren op een goede manier kunt gebruiken. Je krijgt figuurreeksen en kubussen.

Oefenen

Wil je graag goed voorbereid zijn voor het assessment? Via onderstaande knop kun je de verschillende onderdelen oefenen! Op deze website zie je onder het kopje "oefenen" verschillende mogelijkheden om te oefenen. Kies hier voor de optie "oefenen met de capaciteitentest voor middelbaar niveau (de MCT-M test)". Je komt nu in een oefen-omgeving met verschillende onderdelen die allemaal relevant zijn.

Naar boven

Persoonlijkheidstest

Hierin worden competenties getoetst zoals: met competenties zoals: Klantgerichtheid, Samenwerken, Resultaatgerichtheid, Probleemanalyse (oordeelsvorming), Besluitvaardigheid, Plannen en organiseren (plannen van werk), Prestatiemotivatie en Organisatiecommitment.

Een competentie kan opgevat worden als het vermogen om resultaat te bereiken in het werk, door daarvoor noodzakelijk gedrag te laten zien. Het bezitten van bepaalde competenties kan van veel factoren afhankelijk zijn. Bijvoorbeeld van bepaalde persoonseigenschappen, maar ook van vakkennis of andere voor de competentie relevante factoren. In dit onderdeel wordt weinig aandacht besteed aan bijvoorbeeld concrete vakkennis, maar ligt de nadruk op persoonseigenschappen en gedrag dat iemand heeft laten zien in de praktijk. Dit ligt aan de basis van toekomstig (werk)gedrag. Op basis hiervan wordt een inschatting gemaakt van de mate waarin bepaalde competenties aanwezig zijn of kunnen worden ontwikkeld.

Het verdere sollicitatieproces

  1. Na het maken van het assessment, zullen wij weer contact met je opnemen. Als je het assessment niet gehaald hebt, dan kunnen wij jou helaas niet verder helpen voor deze vacature.
  2. Heb je het assessment gehaald? Dan plannen wij graag met jou een intake in. Dit zal een online gesprek worden om verder kennis te maken en je meer te vertellen over UWV en de functie.
  3. Na de intake volgt het sollicitatiegesprek (ook wel klikgesprek genoemd) bij UWV.
  4. Hierna horen wij hopelijk dat je aangenomen bent en mag starten!
  5. Als laatst maken wij jouw contract in orde en kan je aan de slag bij UWV!
Team UWV - Unique

werkenbijuwv@unique.nl
020 - 671 16 1