18-9-2023

Het grote Solliciteren en Werken Woordenboek

Jouw hulp bij het ontcijferen van sollicitatieteksten en vaktaal op de werkvloer

Jouw hulp bij het ontcijferen van sollicitatieteksten en vaktaal op de werkvloer

Hoor of zie je tijdens je sollicitatie- of inwerkproces óók weleens woorden waarvan je denkt: ‘Uh… wat?’ Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe functie of net begonnen bent loop je vaak tegen jargon of vaktaal aan die je in eerste instantie vrij weinig zegt. En dat is ook niet gek, sinds de taal op de werkvloer de laatste jaren enorm is veranderd. Engelse termen zijn alledaags geworden en afkortingen algemeen begrip. En dan nog niet te beginnen over de sollicitatieteksten die je online tegenkomt, die vaak eerst even goed ontcijferd moeten worden, voordat je überhaupt beslist te reageren. We got you! In dit woordenboek proberen we je zoveel mogelijk woorden zo helder mogelijk uit te leggen. Gebruik het dan ook vooral in je voordeel!

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een contract waarin de afspraken tussen jou en je werkgever worden vastgelegd. Hierin wordt ook het loon genoteerd, dat meestal bestaat uit geld. Hoewel een arbeidsovereenkomst mondeling mag worden afgesloten, is het verstandig dit ook altijd schriftelijk te doen, zodat de rechten en plichten van beide partijen mooi vast staan en voor jou duidelijk zijn.

Arbeidsvoorwaarden

De voorwaarden waarop jij werkt, die zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Hierbij kan je denken aan het salaris en de uren die je werkt (die we ook wel primaire arbeidsvoorwaarden noemen), en reiskostenvergoeding en verlofafspraken (beter bekend als secundaire arbeidsvoorwaarden). 

Assessment

Onderdeel van een sollicitatieprocedure, waarbij jij tijdens psychologische tests vragen beantwoordt en gesprekken voert met je werkgever over hypothetische werksituaties. Vaak bestaat een assessment uit een selectie- en een ontwikkelassessment, waarbij er wordt gekeken naar zowel geschiktheid voor de functie, als jouw persoonlijke zwakke en sterke punten. 

Beoordelingsgesprek

Een gesprek tussen jou en je leidinggevende over jouw functioneren. Het perfecte moment om te reflecteren op je werkzaamheden, en eventuele promotie of loonsverhoging te bespreken.

Burn-out

Emotionele vermoeidheid en spanning als gevolg van langdurige werkstress, waardoor de werknemer minder vertrouwen heeft in het eigen functioneren en daarmee afstand van het werk toeneemt. Een burn-out komt in allerlei soorten en maten, en kan op termijn gevolgen hebben voor de gezondheid en de inzetbaarheid van de werknemer.

Career pivot

Een significante shift in carrièrepad, zoals het gaan werken in een andere branche of bij een ander bedrijf.  De reden voor een career pivot is vaak het vinden van een werkplek die meer in lijn ligt met de interesses en waardes van de persoon in kwestie.

Carrièreladder

Routes binnen een organisatie waarlangs werknemers promotie kunnen maken.

Curriculum Vitae (CV)

Een cv - ook wel curriculum vitae (Latijn voor ‘levensloop’) - is een document waarin sollicitanten hun carrièrepad beschrijven. Hierin worden vaak werkervaring, opleiding(en), kwalificaties en persoonsgegeven genoteerd, om de werkgever een completer beeld te bieden van de kandidaat.

Diversiteit en inclusie (D&I)

Termen waarbij er wordt gefocust op het creëren van een werkcultuur waarin verschillende soorten mensen werken, niemand wordt buitengesloten en iedereen zich veilig en betrokken voelt. D&I gaat niet alleen maar over etniciteit, maar ook over diversiteit in gender, religie, opleidingsniveau, seksuele geaardheid en expressie. 

Duurzame loopbaan

Een carrière waarbij werknemers productief en tevreden blijven op lange termijn, waarin organisaties én werknemers beide een rol spelen.

Employer branding

Ook wel employment branding genoemd, gaat employer branding over het bouwen van een sterk en herkenbaar merk als werkgever - om hiermee vervolgens werknemers te laten binden en potentieel nieuw talent aan te trekken.

Flexibel werken

Een arbeidsregeling waarbij jij als werknemer kiest wanneer en waar je wil werken. Flexwerkers prefereren deze manier van werken vaak vanwege een gezondere werk-privébalans of een hogere productiviteit. Ook kan flexwerken wat beter in je leven passen wanneer je een gezin hebt, of eventueel een andere baan ernaast. 

Freelance marktplaats

Websites waarop freelancers hun diensten en opdrachtgevers hun oproepen kunnen plaatsen in een database. Op deze manier worden beide partijen makkelijk en snel met elkaar gematcht.

Freelance platform

Een organisatie die tussen freelancers en opdrachtgevers in staat, en overlegt met beide partijen om eventuele samenwerkingen tot stand te brengen.

Freelance portfolio

Een verzameling van relevante opdrachten die een freelancer op diens cv heeft staan, om tentoon te stellen aan potentiële opdrachtgevers.

Freelancer

Iemand die opdrachten uitvoert als zelfstandig ondernemer. Een freelancer werkt niet in dienstverband onder een baas, maar op opdrachtbasis. De freelancer betaalt over het tarief zelf belasting tijdens de aangifte.

Gig-economie

Een economie waarbij alternatieve werkmethodes de traditionele 9-5 hebben overgenomen. Hierbij maken kortstondige projecten (de ‘gigs’) het grootste deel van het inkomen uit. Je kan hierbij denken aan tijdelijk werk, opdrachten of kortlopende projecten op freelancebasis.

Headhunter

Persoon die door een organisatie of bedrijf wordt ingehuurd om professionals te zoeken en werven.

Jobhoppen

Elk jaar of elke twee jaar van werkgever veranderen. 

Kantoortuin

Grote ruimte waarin meerdere werkplekken zijn gecreëerd. Deze worden niet afgesloten door muren of schermen; een grote groep mensen kan dus tegelijkertijd bij elkaar samenwerken.

LinkedIn-profiel

Een profiel op het sociale media platform LinkedIn, dat doorgaans wordt gebruikt voor professionele doeleinden.

Loon

Alles wat jij als werknemer krijgt als tegenprestatie voor het werk wat je verricht. Hierbij hoef je niet alleen maar te denken aan geld - al is dit natuurlijk wel de meest voorkomende vorm van loon (en moet ten minste het minimumloon dan ook in geld worden uitbetaald). Loon bestaat tevens uit vergoedingen in de vorm van bijvoorbeeld een laptop, huisvesting, trainingen of reiskostenvergoeding.

Loopbaanadviseur

Iemand die scholieren, studenten of werknemers adviseert op het gebied van hun (toekomstige) carrière. De loopbaanadviseur bespreekt kwesties als studierichting, talenten en ambities, verbeterpunten en investeringen in hun carrière.

Netwerken

Netwerken is contacten - het onderhouden van bestaande en het leggen van nieuwe. We hebben het voornamelijk over netwerken wanneer je contacten legt met mensen die mogelijk ooit voordeel kunnen opleveren in je werk.

Onbetaald verlof

Als je onbetaald verlof opneemt, neem je een periode van je werk vrij waarin je geen salaris ontvangt. In je arbeidscontract of cao kunnen er afspraken staan over het opnemen en eventueel doorbetalen tijdens een verlofperiode.

Onboarding

Het proces waarin nieuwe werknemers worden begeleid en geholpen in hun nieuwe baan. Hierbij kan je denken aan het aanleren van nieuwe werkzaamheden, wegwijs maken op de werkplek en het vertellen over prestaties en sociale verwachtingen. Een onboarding wordt ook wel inwerkproces genoemd.

Opleidingsprogramma

Vooropgezet plan waarin een bedrijf of organisatie probeert het opleidingsniveau van werknemers omhoog te krijgen. Hierbij kan worden gekeken naar functie, managementdevelopment en persoonlijke vorming.

Outplacement

Ondersteuning voor ontslagen werknemers in hun zoektocht naar een nieuwe baan. Dit wordt vaak bekostigd door de werkgever, en kan verschillende begeleidende diensten en adviezen omvatten.

Outsourcing

Een derde partij inzetten voor het laten uitvoeren van bedrijfsactiviteiten. Deze zijn doorgaans bedrijfsondersteunend of nevenactiviteiten. Outsourcing wordt meestal ingezet om kwaliteitbehoud, flexibiliteit of kostenbesparing te waarborgen.

Referenties

Een getuigenis van je functioneren bij een ex-werkgever, zodat je toekomstige potentiële werkgever erachter kan komen hoe jij als werknemer bent.

Remote team

Een team bestaande uit werknemers die allemaal op afstand werken, in tegenstelling tot op het kantoor.

Remote werken

Locatie onafhankelijk werken. Remote werken kan vanuit huis, maar ook het buitenland of vanuit andere werkplekken. Remote werken is populairder geworden tijdens de coronapandemie, toen we niet langer bijeen konden komen op één kantoor.

Skills gap

Het verschil tussen de gevaagde vaardigheden voor een functie en de vaardigheden waarover een werknemer daadwerkelijk beschikt. Wanneer een skills gap te groot is, kan het lastig zijn voor de werknemer om de werktaken goed uit te voeren.

Sollicitatiebrief

Een begeleidende brief waarmee een werkzoekende solliciteert op een nieuwe functie. Hierin leidt je je cv en motivatiebrief in. De sollicitatiebrief is bedoeld om jezelf te presenteren en doelt natuurlijk op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek!

Sollicitatie-e-mail

Een sollicitatiebrief, maar dan in de vorm van een e-mail. Sinds we steeds vaker digitaal contact leggen met werkgevers, is de sollicitatiemail de norm geworden.

Sollicitatiegesprek

Het persoonlijke gesprek tussen jou en een potentiële werkgever, waarbij deze jou beter wil leren kennen om te beoordelen of je geschikt bent voor een functie. In het sollicitatiegesprek wissel je informatie uit en kunnen beide partijen vragen stellen om een beter beeld van elkaar en de functie te krijgen. Een sollicitatiegesprek volgt potentieel op de sollicitatiebrief of e-mail (zie hierboven).

Sollicitatiegesprek via video

Wanneer een sollicitatiegesprek niet live kan plaatsvinden, kan ervoor gekozen worden deze online op te zetten. Door middel van een videogesprek wordt dan beoordeeld of jij als werkzoekende geschikt bent voor de job. Er kan gekozen worden voor een videogesprek vanwege afstand of tijdsbesparing.

Soft skills

Vaardigheden die mensen vaak al van nature bezitten, en voornamelijk betrekking hebben op samenwerking, communicatie en conflictbeheer. Omdat soft skills veelal met communicatieve en sociale vaardigheden te maken hebben, worden deze ook weleens ‘personal skills’ genoemd.

Stage

Een stage is een praktische leervorm, waarbij voornamelijk studenten binnen een bepaalde tijd in een bedrijf meedraaien. Hierdoor kan opgedane schoolkennis in de praktijk worden uitgeoefend.

Telewerken

Werken vanaf een andere werkplek, met behulp van (of door middel van) ICT-middelen.

Tijdelijk contract

Een contract voor bepaalde tijd. Van tevoren wordt afgesproken hoelang de werknemer bij de werkgever werkt. Dit kan zijn voor een bepaalde tijd (zoals bijvoorbeeld 6 maanden) of tot een bepaalde einddatum. 

Transferable skills

Breed toepasbare vaardigheden die je in meerdere sectoren en functies goed kan gebruiken. De vaardigheden zijn ‘transferable’ omdat je ze mee kan nemen naar andere banen, afdelingen en branches.

Vacature

Een onvervulde plaats op de arbeidsmarkt. Wanneer een bedrijf of organisatie een vacature uitzet, zijn zij op zoek naar nieuw talent om deze op te vullen.

Vakbond

Een vereniging van werknemers in dezelfde bedrijfstak, die de balans van de macht tussen werknemer en werkgever waarborgt. Veel dingen die we in onze arbeidscontracten voor lief nemen (denk: lonen, weekenden, bepaalde werkuren en doorbetaling bij ziekte) zijn bevochten en worden beschermd door vakbonden.

Verborgen vacaturemarkt

Banen die niet worden vervuld door als vacature te worden gepubliceerd. Werknemers kunnen bijvoorbeeld de vacature vullen door te kijken naar sollicitanten die op eerdere functies af kwamen of open sollicitaties stuurde, of door te schuiven met personeel.

Werkplezier

Bevlogenheid. Wanneer jij werkplezier ervaart, haal je energie uit je werkzaamheden en vervul je deze over het algemeen met enthousiasme, gedrevenheid en betrokkenheid. Jij bent met werkplezier sneller geneigd om voor langere tijd bij eenzelfde bedrijf te werken.

Work-life integration

Het integreren van je werk en privéleven, en andersom. Door de twee meer samen te brengen, vervagen de grenzen tussen wat doorgaans als werktijd en persoonlijke tijd wordt beschouwd. Deze manier van verantwoordelijkheden balanceren werkt niet voor iedereen; een groot deel van de werknemers heeft liever een sterkere scheiding tussen werk en privé.

Zelfstandige zonder personeel (ZZP)

Freelancer; werkende als zelfstandig ondernemer. Wanneer je als ZZP werkzaam bent, is er geen sprake van een dienstverband, en werk je op opdrachtbasis.

Zij-instromer

Een persoon die nog niet in een sector werkzaam is, maar dit wel graag zou willen. Hierbij kan de werknemer uit een compleet andere branche komen, of bijvoorbeeld al een tijd niet meer gewerkt hebben. Steeds meer bedrijfstakken zien het nut in van zij-instromers als waardevolle toevoeging bij personeelstekorten, zoals in het onderwijs.

Nog even dit

Een flinke lijst, al zeggen we het zelf! Hopelijk kan je af en toe terugvallen op dit Grote Solliciteren en Werken Woordenboek: print hem uit, hang hem aan je muur, zet hem op je telefoon. En vergeet ook niet dat vragen vrij staat, zelfs wanneer je die baan al hebt binnengeharkt. Wanneer je iets dus niet helemaal begrijpt, ligt dat niet per se aan jou: we leven immers in een enorm snel veranderende werkcultuur. Succes met solliciteren, en als je ‘m al hebt, je nieuwe uitdaging!

Ook interessant om te lezen

Conflicten op de werkvloer: zo ga je ermee om

Hoe graag we het misschien ook willen, we kunnen nu eenmaal niet altijd met iedereen op één lijn liggen. Grote kans dus, dat dat op professioneel vlak ook niet het geval is. Wanneer er zich ...
18-9-2023

Geldzorgen: dit is financiële stress, en zo kom je er vanaf

Zorgen over geld is één van die dingen waar we het niet veel over hebben op de werkvloer. Toch kampen meer mensen met geldzorgen dan je denkt. Oplopende kosten maken de kans dat iemand met g...
18-9-2023