Het laatste nieuws en de nieuwste trends op het gebied van werkgeverschap.

Zijn uw medewerkers klaar voor scrum? Doe de test!

Bij scrum zijn projecten in stukken 'gehakt'. Collega’s zijn goed op elkaar ingespeeld en hebben een duidelijk doel voor ogen. Zijn uw medewerkers klaar voor scrum?

Scrum is een manier om projecten in stukken te hakken, waardoor je sneller resultaat ziet. Deze stukken worden sprints genoemd. Na elke sprint test je het behaalde resultaat via feedback van de klant. Scrum werd twintig jaar geleden bedacht door de Amerikanen Jeff Sutherland en Ken Schwaber. Ze wilden een effectievere methode ontwikkelen om bij hightechbedrijven software te maken. Scrum wordt inmiddels ook wel ‘het geheim van Silicon Valley’ genoemd. 

De term scrum komt uit het rugby. Bij een ‘scrum’ werkt een rugbyteam samen om de bal over het veld te verplaatsen in de richting van de helft van de tegenstander. Daarbij is het van belang dat alle spelers goed op elkaar zijn afgestemd en een duidelijk doel hebben. Volgens Sutherland is deze ‘scrum’ de perfecte metafoor voor hoe elk team zou moeten samenwerken, ook in het bedrijfsleven. Want het kan een hoop problemen oplossen. Je kunt scrum overal voor gebruiken. Van reorganisaties en marketingcampagnes tot productontwikkeling en jaarverslagen.

Zijn uw medewerkers toe aan scrum? Leg ze de volgende stellingen voor en test of ze er klaar voor zijn:

Mijn projecten zijn altijd op tijd klaar

1. Ja.2. Soms.3. Bijna nooit.

Mijn projecten lopen nooit door elkaar

1. Ja, ik kan me telkens focussen op een project.
2. Nee, ik moet mijn tijd en aandacht verdelen maar kan nog wel overzicht bewaren.
3. Nee, het loopt door elkaar en het werk voelt erg gefragmenteerd aan. Ik zit in de projectencarrousel!

Mijn organisatie is gewend om in projecten te denken/werken

1. Ja.
2. We zijn bezig om meer projectmatig te gaan werken.
3. We willen projectmatig gaan werken maar zijn hier nog niet op ingericht.

Mijn collega’s zijn gemotiveerd

1. Ja.
2. Soms.
3. Bijna nooit.

Mijn collega’s en ik leveren altijd precies op wat de klanten of stakeholders van ons vragen

1. Ja.
2. Dingen moeten vaak overnieuw, dit kost veel extra energie .
3. Stakeholders/klanten zijn lang niet altijd tevreden over wat we opleveren.

Collega’s/medewerkers wisselen veel kennis en kunde uit

1. Ja, we leren veel van elkaar en benutten elkaars kennis en kunde.
2. Soms.
3. Veel te weinig.

We doen altijd de belangrijkste dingen eerst en laten ons niet afleiden door bijzaken

1. Ja, wij pakken de belangrijkste zaken altijd eerst aan.
2. Soms.
3. Veel collega’s zijn bezig met dingen waarvan ik me afvraag of ze wel echt belangrijk zijn.

Stakeholders zijn actief betrokken bij ons proces

1. Ja, we hebben meer momenten waarbij stakeholders feedback geven en wensen aangeven.
2. We doen altijd een inventarisatierondje vooraf en we leveren aan het eind op.
3. De stakeholders worden nauwelijks bij het proces betrokken.

Wij zijn flexibel en kunnen snel aanpassen aan veranderingen in de behoefte van de klant of veranderingen in onze omgeving

1. Ja, als er iets verandert kunnen wij op zeer korte termijn aanpassingen doen zonder dat het veel problemen oplevert.
2. We kunnen aanpassingen doen, maar daar is vaak veel kunst- en vliegwerk voor nodig. Soms moeten we zelfs vergevorderde projecten overnieuw doen.
3. We werken volgens een planning die onderweg moeilijk aan te passen is.

Mijn huidige werkwijze levert veel werkplezier op voor het hele team

1. Ja.
2. Soms.
3. Bijna nooit.

Tel de punten (1-2-3) op. 
00-11: Toepassen van Scrum kan voor jullie een leuk extraatje zijn. 
12-21: Scrum versnelt jullie projecten en verbetert de werksfeer en scherpte binnen de organisatie.
21-30: Scrum kan helpen om je organisatie te behoeden voor een tragisch einde.

Bron: ‘Scrum in Actie, voor iedereen die van projecten een succes wil maken’, verschijnt in juni bij Business Contact. Meer info: www.novascrum.nl