Pogingen tot identiteitsfraude 

In de afgelopen week zijn wij geconfronteerd met een aantal meldingen van fake vacatures. Het betreft mensen die solliciteren op vacatures bij de verschillende GGD organisaties die via ons openstaan bij verschillende vacaturesites. Sollicitanten die op deze vacatures reageerden werden niet doorverwezen naar de website van het betreffende uitzendbureau, wat de gebruikelijke gang van zaken is. In plaats daarvan werden ze benaderd door iemand die zich voordeed als een medewerker van Unique. Vervolgens werd de sollicitanten gevraagd gegevens (kopie ID bewijs, kopie bankpas) te verstrekken en een bedrag (€5,35, dan wel een ander bedrag) over te maken voor middelen die nodig zouden zijn voor de functie. Ook kregen zij een uitnodiging voor een trainingsdag.

Verstrek geen gegevens per e-mail, betaal nooit

Het is belangrijk te weten dat USG People in het algemeen en haar uitzendbedrijven Unique, ASA, Start People en Start People Medi Interim hier niets mee te maken hebben. De gevraagde gegevens lenen zich mogelijk voor het plegen van identiteitsfraude, bijvoorbeeld het bestellen van producten op naam van een ander dan wel het openen van rekeningnummers voor criminele activiteiten. 

Heb je dat toch gedaan

Mocht je benaderd worden, ga er dan niet op in. Verstrek geen informatie, betaal niet. Ook geen kleine bedragen. Wij vragen kandidaten nooit om geld over te maken. Heb je al wel geld overgemaakt en/of een kopie ID bewijs dan wel kopie bankpas verstrekt, doe dan aangifte bij de politie. Kijk hier voor meer informatie.

Wat wij doen

USG People en haar werkmaatschappijen zijn achter de schermen druk bezig om deze praktijken te bestrijden en te voorkomen. Vanzelfsprekend hebben wij contact opgenomen met de politie en de beheerders van de vacaturesites waar de fake vacatures zijn geplaatst om maatregelen te nemen om dergelijke situaties te proberen proactief te voorkomen. Twijfel je over de echtheid van een vacature, neem dan contact met de betreffende uitzendorganisatie.